Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Siyasallaşan yargı !..

  • 27 Nisan 2019 Cumartesi
Tuzun koktuğu yerde miyiz ne!
Tuz kokar mı?
Kokarsa ne olur,
Türkiye’nin geldiği nokta gibi olur.
Sen Parti Avukatını Yargıç olarak atarsan,
Sen Parti il Başkanını Yargıç yaparsan,
Sen Gençlik kolu Başkanını SAVCI yaparsan,
Sen kadın kolları başkanını Hakim yaparsan,
Sen Yargının başını istediğin gibi kendi düşüncelerini,ideolojini savunacak, hatta emirlerini dinleyeceklerden seçersen yargı nasıl bağımsız olacak,
Demokrasilerin olmazsa olmazı eskiden üç “3” tü, Milenyumla birlikte dört “ 4” olan güçler ayrılığı ilkesi bitirilirse DEMOKRASİ de bitirilmiş olur.
YASAM,YÜRÜTME ve YARGI bağımsızlığına birde BASIN bağımsızlığını ekleyerek bunların her birinin bağımsızlığı DEMOKRASİLERİN olmazsa olmazıdır.
Bu erklerden bir ayağı kırıldı mı DEMOKRASİMİZ yara almaya başlamış demektir.
Devlet Ggemisi SU almaya başlamış demektir.
Hele birde hepsini ele geçirip senin “Kişinin” tekelinde olmaya başladı mı yada bir Partinin eline geçti mi al sana DEMOKRASİ yerine “DEMOGOJİ “ sistemi.
Bu gün TÜRK demokrasinin b.ağımsızlığından kimse bahsedemez,
Neden mi,
Bu ERKLERİN hiç biri bağımsız değildir de ondan,
Yani özgür basın yok edildi, üç beş medya kuruluşundan başka BAĞIMSIZ olanı yoktu, Yürütmenin emir eri olmuşlar.
Yasama kadük edildi 16 NİSAN referandumu ile,
Yürütme TEK Kişi eline geçti, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi”
Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem yoktur,sadece TÜRKİYE’ ye özgü bir yönetim biçimi,
Neyi vardı ki Parlamenter demokrasinin sanki,
Güçlendirilmiş bir Meclis,
Parti liderliği etkinliğindeki Milletvekilliği yerine, Lider yönetiminden arındırılmış, Liderinden bağımsız olarak seçilmiş VEKİLLER yönetimi ile güçlü Meclis yaratılabilinir,
Yargıyı etkileyecek bir anlayışın yok edilerek ANAYASA Mahkemesi üyelerinin tüm üyelerini TBMM’ nin oy birliği seçilmiş olması ve YSK’ nın yeniden yapılandırılarak ÜYELERİNİN yine tıpkı ANAYASA Mahkemesi üyeleri gibi TBMM nin oybirliği ile seçimi yapılarak bağımsızlaştırılır,
HSK’ nın tüm üyelerinin oy birliği ile de Yargıtay,Sayıştay ve Danıştay üyelerinin seçimi yapılarak Yargı bağımsızlaştırılırsa
Ülkede DEMOKRASİ yerleşir,demokrasinin var olduğu ülkelerde de bu sistem oturmuş ve ERKLER ayrılığı uygulanarak bağımsız yargı oluşmuştur.
HSK başkanı ne Adalet Bakanı,ne de Müsteşarı olur o sistemde,
HSK üyelerinin oy birliği ile seçilmiş başkanı olur.
Bağımsız yargının olmadığı yerde Demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.
Bağımsız yargı herkese lazımdır,
Bu günde,yarında Bağımsız yargı herkese lazımdır.
Lütfen aklımızı başımıza toplayalım ve DEVLET aklı böyle olmalıdır diye de düşünüyorum.
Devlet yönetimini Parti yönetimi olmaktan kurtarmaktan geçer gerçek DEMOKRASİ.