Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Şeytana pabuç giydirenler

  • 04 Mayıs 2019 Cumartesi


Haddini bilmez biri çıkacak ve Atatürk’e hakaret edecek. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu konuya sessiz kalacak. Olacak iş değil. Benim yüreğim sızladı bu olaydan sonra. Anlattıkları olduğu gibi yalan. Doğru olmuş olsa da ki böyle değil, sen benim ülkemde hangi sıfatla hakaret etme yetkisini buluyorsun diye insana sorarlar.

Bakın neler söylemiş Yunan asıllı yazar; Üstelik kendi memleketini satmış ve İngiliz olmuş. Kurtuluş savaşı yıllarına bakarsanız, bunun gibi ülkesini terk ederek, kendilerine hamilik yapan İngiliz vatandaşlığına geçen, hatta onlara yalakalık yapan bir çok vatan haini görmek mümkündür. Şimdi söylediklerine bakalım birlikte.
1-İslam’ı bu ülkeden kaldırmak istediler .
Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Atatürk, bu ülkeyi düşmanın işgalinden kurtardıktan sonra, benim halkım dinini Türkçe ve anladığı dilde yapacak diyerek dine karşı olmadığını vurgulamıştır. Dinin bir vicdan hürriyeti olduğunu hep dile getiren dünya lideridir Atatürk.
2-Örtünmeyi kaldırdılar.
Böyle bir şeyin olmadığını eğer İngiltere’de okumuş olsaydı kendisi de anlayacaktı. Bu ülkede kimse kimsenin dini inanç ve vicdan hürriyetine engel olmamıştır ve olmaz. Atatürk’ün eşi bile örtülüydü. Böyle bir sözü nasıl söylemiştir hayret verici.
3-Ezanı kaldırdılar.
Ben 64 yaşındayım. Ezanın kalktığını ben değil, rahmetli babam bile söylemedi. Benim dedem demokrat bir insandı ve üstelik Doğu Karadeniz’de o yıllarda evimiz camiye uzak olduğundan ezanı bazen kendisi camdan okurdu. Bu ülkede ezanı kimsenin yasakladığı falan yok. Yani Müslümanlık son on yedi yılda mı ülkemize girmiştir. Bunlar safsatadan başka bir şey değildir.
4-Arapçayı kaldırdılar.
Elbette kaldıracaktı. Bizim ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu ülkede Arapça konuşulacak halimiz yok. Her ülkenin kendi dili vardır. Bu ülke sizin gibi işgalcilerin elinden kurtulduktan sonra elbette ki kendi dilimizi konuşacaktık. Sen neden İngiliz oldun.
5- İslami eğitimi kaldırdılar.
Sana mı soracaktık. İslami eğitim kalkmadı. Devletin kontrolüne geçti. Her kendini eğitimci olarak tanıtan sahte öğretmenler türedi o dönemde. Ülkemiz çağdaş eğitim veren bir ülkedir. Din eğitimi devletin güvencesinde verilir.
Hani çok düşünmekte yarar var. Kurtuluş Savaşında bizleri dize getiremeyenler, şimdi soğuk savaşla bu işleri çözeriz zihniyetindeler. Böyle bir düşünceye destek veren kimse asıl şeytan odur.