Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Şehit, avukat, devlet, tarantababu?

  • 16 Şubat 2018 Cuma


İnsanoğlunun en güçlü içgüdüsü “canını koruma” içgüdüsüdür…
Tüm fizyolojik refleksler, dürtüler, savunma mekanizmaları bu temel içgüdüye hizmet eder, onun emrindedir.
Ama bir insan çıkar…
Tüm bu doğal zeminin üstüne yükselir; gönlü ile bilincinde biriktirdiği vatan sevgisi uğruna yaşamını seve-seve, güle-oynaya feda eder.
İşte bu adam şehittir!
En yüksek ölçüde saygıya, sevgiye, hürmete layıktır.
Bunun ötesi… Sağı-solu-yanı-yordamı yoktur bu mertebenin. Tamam!
Ancak, bunun bir de “ama”sı var…
Ama… Bu saygıyı, sevgiyi, hürmeti öncelikle tüm toplum adına Devlet’in göstermesi gerekir.
Son günlerin gündeminde siyaset adamlarının yüksek volümlü söylemleri şöyle sesleniyor:
- Şehide haciz götürmek kimsenin haddi değildir!
- Bu avukata gereken ceza verilecektir!
- Hesabını soracağız!
Güzel, hoş… Ama bizce boş sözler bunlar.
İnsanların gönüllerinde biriken duyguları okşamaya dönük “siyaset” sözcükleri…
Üstelik bu sözler, Devlet adına ediliyor.
Hangi Devlet?
- Sosyal Devlet…
Geçiniz!
Gazetelerde okuyoruz: Şehitlerin ekonomik korumaya alınmasını düzenleyen bir kanun teklifi iki yıl önce TBMM’ye verilmiş… Sumen altında pineklemesini sürdürüyor.
CHP ve İP elini çabuk tutmuş; aynı konuda birer yasa teklifini TBMM başkanlığına sundu-sunacak…
Gerçekte bu konudaki görev, tartışmasız TBMM’nin, yani çoğunluk partisinin, sonra hükümetin…
Devlet görevini yapmıyorsa, haciz uygulamasının baş suçlusu O’dur.
Haciz talimatı gönderen avukat ya da alacaklılar değil…
Yaşadığımız olayda alacaklının alacağından vazgeçmesi bir “hibe” niteliğindedir.
Bu noktada şu soru niçin akla gelmiyor:
- Şehide hibe yapma görevi [yani şehidin borcunu silme yükümlülüğü] 70 milyon vatandaşa ait değil midir?
Sorunun yanıtı şu olmalıdır: Evet öyledir… Ve 70 milyonun yükümlülüğünü yerine getirecek olan ise, Devlet”tir… Kısaca, Sosyal Devlet…
Yani Devlet Baba!
Bu kadar açık bir acı-gerçeğin üzerinden siyaset yapmak, iki yıl önce TBMM’ye verilmiş olan yasa teklifini sumenin altından çıkartmamak ve halen mevzuatımızda mevcut olan hükümleri bile uygulamamak… Ne mene iştir Ta-ran-ta-ba-bu?..
Ne dersin?

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com