Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Şef, Hizip, Olta, Trol…

  • 15 Ocak 2019 Salı


Totaliter ülkelerde insanların düşünceleri ipotek altına alınır.
Şef buyurur, tebaa yerine getirir…
Aslında şefi şef yapan tebaanın boyun eğişidir…
Ama boyun eğen çoğunluk bunu farkında değildir.
Siyaset alanındaki hizipçilikte de benzer bir yapılanma vardır.
Hizip-başı emreder, piyonlar emirleri –derhal ve hemen- yerine getirir.
Bu arenada da düşünceler ipotek altındadır.
Hizbin ulaması ipotek altına aldığı insanlar üzerinden siyaset yapar, pazarlıklar devşirir.
Pazarlığın konusunu baş-ulama belirler.
Getirisini o hesaplar.
Çarpar/böler ve sonucu “duygusal” bir biçimde katlar, çıkınına yerleştirir.
Ama… En önemlisi, ipotek devam eder…
Özgürlük tatildedir.
Kişilik, ipoteğin KDV’sidir.
Bu öyle bir kurgudur ki, ipotek borcunun ucu gözükmez.
Harca harca bitmez…
Öde öde tükenmez!
Taaaa ki…
Oturanlar, ayaktaki kişinin, kendileri oturdukları için yukarıda gözüktüğünü anladıkları ana kadar… Sürer gider, ipotek esareti!
Düşünceleri ipotek altına alan hizip-başının oltasına taktığı yem de çeşit çeşittir…
Kimi yem canlıdır, kıvrak motifleri vardır, içeriğinde türlü çeşitli beklentileri barındırır.
Kimi yem, cesaretsiz kişileri cesaretlendirecek ajitasyonlarla yüklüdür:
“Sen aslansın, sen kaplansın, sen bir tanesin,” yüreklendirmeleri oltanın zokasına ustaca yerleştirilmiştir.
Kimi yem ise, “kişisel duygusallıklara” bürünmüş, yumuşak, heyecanlı ve lirik gelecek umutlarına dönüktür.
Yem dünyasıdır sözünü ettiğimiz.
Gidin, bakın, araştırın her yemcide mebzul miktarda bulunur…
Kimisinin değeri kokmuşluğunda gizlidir. Çünkü bazı balık bu kokuya tutkundur… Bayıla bayıla koşturur o kokunun peşinde ve sonunda yutar zokayı… Geçmiş olsun!
Bir balık avına benzer hizipçilik sanatı…
Kimisi oltaya düşkündür, kiminin oltası çok iğnelidir –çapari misali…
Kimi avcı daha da ustadır; ağ atar, gır-gır’cıdır…
Hele hele en ustası, trol düzeyinde sürdürür sanatını.
Ama tirol denizin düşmanıdır.
Giden gider, kalan sağlar bizimdir, bile diyemezsiniz.
Çünkü yavru balıklar, tohumlar, yumurtacıklar, hepsi… Hepsi perişan olur bu hoyrat vahşetin içinde.
Sözün özü: Denizin geleceğine tükürür trol’cü!
Onu iyi tanımak gerek!

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr