Yeni Hazırlanan Barış Paketi

VERGİ VE DİGER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 30/04/2018 TARİHİNDE TMMM YE SUNULDU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TASARIYI 03/05/2018  TARİHİNDE KABUL ETTİ BU TASARI 2016 YILINDA ÇIKARILAN 6736 SAYILI YASADA  YER ALAN&ndevamı +