Mart ayında kimler beyanname verecek?

        Mart ayının 1’i ile 25’i arasında gelir vergisi beyannamesi verilecek. Tabi ki en çok merak edilen de şu: gelirin türüne göre, ne kadar kazanç elde edildiğinde beyanname verilecek? Beyanname vermek için belirlenen sınırlar her yıl güncellenerek yeniden açıklanıyor. Gdevamı +

Konkordato isteyen şirket ve Şahıslar

SON DÖNEMDE ŞİRKETLERİN VE ŞAHISLARIN ALACAKLI VE VERECEKLERİ ARASINDA BİR UZLAŞMA VE ANLAŞMA ADIMI OLARAK  NİTELENDİRDİGİMİZ KONKORDATO İSTEMEKTE VE BU UYGULAMA GEREK BASINDA GEREKSE TELEVİZYONLARDA KONU EDİLMEKTEDİR  KORKORDATO İSTEYEN  ŞİRKETLER ÇOKLUGU DİKKATE ALINIRSA KONKORTADA İSTEYEN devamı +

Hazine Arazilerin Af Yasasına Göre Durumu

11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanunla, 4706 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 6 ile, imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan kiralanmasına ve kira süresinin sonunda da taşınmazın ihalesiz olarak kiracısına satışı imkanı getidevamı +

Afla Gelen Erken Erken Emeklilik

Afla Gelen Erken Erken Emeklilik Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik kanun tasarısı yasalaştı. Kanun; prim borcundan dolayı emekli olamayan, geçmişte sigortalılık sürelerini donduran Bağ-Kur’lulara da af imkanı sunuyor. . Geçmiş yıllarda çıkarılan af yasaları ile Bağ-Kur’luların prdevamı +

İmara getirilen barış

İmar ve iskana uygun olmayanv eya daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek18/05/2018 tarih 7143 sayıyla  yasalaştı.ÇEVRE ŞEHİRÇİLİK BAKANLIGI 13 MİLYON KONUTA İLGİLENDİREN YAPILAR İÇİN  yönetmelik hazırlıyor. Çalışmaların  seçdevamı +

Vergi İncelemesine Alınanlara, Can Simidi

Kamuoyunda vergi affı/ barışı olarak da bilinen ‘Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı’ 30.04.2018 TBMM’ye sunuldu ve plan ve bütçe komisyonu tasarıyı ışık hızıyla 03.05.2018 tarihinde kabul etti. Tasarının ödevamı +

                                             eski mülke yeni değer    Bilançolarda, kayıtlarda alındıkları yılın değeriyle görünen taşınmazlara yeniden değerleme imkanı geldi.30 eylül 2devamı +

Yeni Vergi Barışı

STOK VE KASA AFFININ KOŞULLARI    Matrah artırımı yoluyla geçmiş beş yıl için vergi inceleme riskini kaldıran vergi barışı yasası işletmeler, stok ve kasa kayıtlarındaki uyumsuzlukları giderme imkanı da sağlıyor. Vergi barışı, dizimizin son yazısında 'stok ve kasa affının' koşullarına göz adevamı +

Yeni Hazırlanan Barış Paketi

VERGİ VE DİGER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 30/04/2018 TARİHİNDE TMMM YE SUNULDU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TASARIYI 03/05/2018  TARİHİNDE KABUL ETTİ BU TASARI 2016 YILINDA ÇIKARILAN 6736 SAYILI YASADA  YER ALAN&ndevamı +