Musa Dinç

Tüm Yazıları


Savaş Yıkımdır!

  • 22 Ocak 2018 Pazartesi


Musa DİNÇ / Sağlık İletişim Uzmanı, Yazarmusadinc2109@gmail.com
Savaşın en büyük komplikasyonu stres ve kaygıdır.Savaş durumunda belirsizlik olur, kaos yaşanır.Eğitim sekteye uğrar.Ekonomik kaynaklı beslenme koşulları güçleşir.Rutin koruyucu sağlık hizmetleri rafa kaldırılır.Gençlerde gelecek kaygısıyla birlikte savaş sendromu baş gösterir.Olağan yaşam koşulları, olağanüstü bir hal alır.Tedirginlik, sıkıntı, endişe, korku, düzensiz uyku gibi belirtiler günlük yaşamın bir parçası olur.Psikolojik boyutlu olumsuz / trajedik bir ortamda sanatın, kültürün, edebiyatın filizlenmesi beklenemez.Gençler sağlıklı düşünemez.Savaş beraberinde; gözyaşı, yaralılar, harabe kentler, sakatlar ordusuyla birlikte; sağlıklı yaşam ertelendiği için salgın hastalıkların baş gösterdiği bir tablo ortaya çıkar.Savaş durumunda kıtlık, yoksulluk, seferberlik, göç, tefecilik, karaborsacılık, pahalılık ortamı baskın çıkar.0–5 yaş arasındaki bebek ve çocukların yaşama şansı çok düşük. Direncin / bağışıklık sisteminin zayıf olmasıyla ölüm oranı artar.Gençlerde savaş korkusu bunalıma iter.Boş kovanlar, mermiler çocukların oyuncağı olur. Kalem tutan eller savaş aygıtıyla oynarsa, id dünyasında şiddet oluşur.Özgür bir beyinden yoksun olan bir genç; sağlıklı düşünemez, kendini ifade edemez. Savaş körpecik beyinleri allak bullak eder.Sürekli teyakkuz durumunda olan bir ordu, kentlerde yükselen siren sesleri; günlerce güneş yüzü görmeyip loş ve karanlık dehliz, sığınaklarda beklemenin insan organizması üzerinde yarattığı tahribatın telafisi olmaz.Savaş durumu normal olmayan bir durumdur. Normal koşularda standart eğitim ve öğretimden, sağlıklı yaşamdan söz edilebilir.Sosyal ve kültürel ağırlıklı festivaller, etkinlikler, spor müsabakaları hemen her şey doğal seyrinde devam edebilir; ama savaş halinde kültür, edebiyat, sanat geri plâna atılır.Korku ve kaygıdan özgür bir düşünce ortaya çıkamaz.Can korkusunu yüreğinde hisseden bir gençlik, kendini gerçekleştirmekten, gizil gücünü ortaya çıkarıp, sergilemekten yoksun olur.Savaşlar; normal yaşam koşullarını ortadan kaldırır.Sanatçılar ve edebiyatçılar savaşa ne kadar karşı çıkarlarsa, o kadar haklıdırlar.Savaş durumunda sanatçı; sanatın gereğini yerine getiremez, hatta sanat eseri de zarar görür.Savaş; özetle: Yıkımdır.Çocuklar ve gençler üzerinde unutulmayacak denli izler bırakır.Savaşlar; emperyalizme hizmet eder. Silah tüccarlarını zengin eder.Mecbur olmadıkça, asla savaşa kalkışılmamalıdır.“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” M. Kemal Atatürk