Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Sat, Sat Bitmaz!..

  • 01 Mart 2018 Perşembe


Karaborsaya düşercesine, batan geminin malları bunlar der gibi,sat, sat bitmez mi sandınız, dipsiz kuyu değil ki bunlar,
Elbet bir gün bitecek,
Suyu kurumuş kör kuyular vardır, içi doldurulur ve kapatılır,çünkü işe yaramaz artık,
Bu ülkenin değerlerini sata, sata bitiremediniz,
İşgalleri ile diz çöktüremeyenler sanıyorlar ki ekonomik olarak çökerteceklerini sanıyorlar,
Dışarıdan müdahale ile yok edemedikleri bu milleti içten çözerek yok edeceklerini sanıyorlar,
Unuttukları bir şey var,
Bu Milletin adın TÜRK Milleti,
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün tanımıyla Türkiye Cumhuriyetini Kuran Halka TÜRK Milleti denir, demişti, unutmayın bunu.
Bu milletin mayasında Oğuz boylarından gelen Halkın kanı var.
Bu millet her zaman sizin yok ettiğiniz bir’in yerine bin kurar.
Satın bakalım beyler satın,
Bu han-ı iştah ile satın bakalım,
Bir gün bitmediğini görecek ve o gün hesap verme günü olduğunu hatırlayacaksınız ama bu Millet yeniden DİRİLİŞE geçecek ve sonunda teslim olmayacaktır.
1980 Darbesi ile başlayan peş keş çekme hala devam etmekte,
Kaç yıl geçmiş 38 yıl geçmiş,
Hala bitmemiş,
Bitmeyecekte.
Ülkenin Tarımını bitirdiniz,
Sanayini bitirdiniz,
Eğitimini paramparça ettiniz,
Sağlık sistemini lime,lime ettiniz,
İletişim ağını kendinize bağladınız,
Yargıyı bağladınız,
Ordusunu darmadağın edip kendi yandaş güç haline dönüştürdünüz,
Emniyet kuvvetlerini yandaş güç haline getirdiniz,
Hukuk sistemi guguk sistemine döndürdünüz,
Paralel devlet kurarak Kumpaslarla Deniz Kuvvetlerini çökerttiniz,bu fırsatı değerlendirenler Adalarımızı işgal ettiler ama ses çıkartmadınız,
Şimdi de halkın sağlığını direkt etkileyecek olan ŞEKER gıdasını NBŞ Kimyasal “Zehir tatlısı” tatlandırıcıya mahkum etmek istiyorsunuz,
Türk köylüsünün Geçim kaynağını ŞEKER PANCARINI kota koymak için Şeker Fabrikalarını satıyorsunuz.
Bu satış sonunda fabrikalar belli bir süre sonra Kapatılacak, Çünkü Amerikan NBŞ Tatlandırıcısına mahkum edeceksiniz bu Milleti.
Ta 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal bu günleri sanki o günden görmüş gibi,
Ne demiş Söylevinde,
“ ….,zorla ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş,bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şartlardan daha acıklı daha korkunç olmak üzere memleketin dahilinde,iktidara sahip olanlar gaflet ve şaşkınlık ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.Hatta bu iktidar sahipleri şahsi çıkarlarını,yurda girmiş düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilirler.Millet,yoksulluk ve sıkıntı içinde harap ve bitap düşmüş olabilir…..” diyerek bu günleri görmüş gibi TÜRK gençliğine görev vermiştir.
Bu gün TÜRK gençliği her ne koşulda olursa olsun Dışarıda verilen Güvenlik savunmamızdaki görevinde Ordumuzun yanındadır.
Ne acıdır ki gençliğin bu titizliğine rağmen içte Barışı bozanlar vardır ve bu iç Barışı korumak her zaman olduğu gibi bu günde gençliğin ilk görevdir.
Bu gençlik, bu halk 1980 öncesine döndürülemeyecektir.
Bunu başaramayacaklardır.
Yoksa Dirliğimizi ve birliğimizi koruyamayız.
Yeter ki içte birliğimizi bozdurmayalım…