Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Şarlandırılmış Bilinçler

  • 13 Temmuz 2018 Cuma


Karpuz gibi iki parçaya ayrılmışız.
Bir tarafta muhafazakârlar.
Diğer tarafta ilericiler.
Yaşam biçimi, farklı değerlere bağlılık, ideolojik zemin açısından bir diğerini kabullenmeyen bir bilinç karşıtlığı oluşmuş. Yan yana gelişlerinde pek belli etmeseler de derinliğine bir hoşgörüsüzlük gün gibi ortada.
Yanı sıra bölücülük ve cemaatçiliğin toplumu lime lime parçalama süreci devam etmektedir.
Tüm bu öteki dünyada da uzlaşmaz gözüken ahali bir tek şeyde birleşiyor: neoliberal sistem. Türkçesi; vahşi kapitalist soygun.
Her iki kutbun üyesi olduğu, oy verdiği siyasal yapılar bu sistemi savunuyor; emperyalist tekellerin ağır sömürüsü demek olan bu sistemle ülkeyi refaha kavuşturacaklarını söylüyorlar.
Her iki taraf da buna inanıyor.
-Para birimi Dolar olacak.
-Serbest piyasa yürürlükte kalacak.
-Batı dünyası ile bütünleşilecek.
-Yerli ve yabancı iş dünyası ülke yönetiminde seçeneksiz olacak.
Başka bir dünya düşünülmüyor; kapitalist sistemin yıkımı ciddiyetle sorgulanmıyor. Zaman zaman sözde dile getirilmiş olsa da, siyasal ortamların belirginleştiği anlarda tıpış tıpış oylar sistem içinde olan partilere gidiyor.
Örneğin… Bir Küba var. Başka bir sistem içinde kalmaya karar verdiği için uzun yıllar ambargolar uygulanmış, halk bin bir yokluk içinde yeni bir dünya kurmuş. Pek belli etmeseler de emperyalizme bağımlı ülkeler Küba’ya gıpta ile bakmakta.
İnsanımız öyle koşullandırılmış ki, kapitalist sistemden başka seçenek düşünemiyor, daha doğrusu; sömürüsüz bir dünya kurulabileceğine ‘aklı yatmıyor’.
Solcular, Atatürkçüler, devrimciler, ilericiler! AKP iktidarını hedef tahtasına koymaktan çok, sistemin dışında seçenek yaratmak için uğraş verin. Hem AKP, hem AKP’ye karşı seçenek sunulan muhalefet partileri ulusu ezen ve sömüren sistemin bir parçasıdırlar da , ondan.