Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Parlamenter sistem nedir?

  • 07 Temmuz 2019 Pazar


Halkın gerçek iradesiyle idare edilen devlet sisteminin adı parlamenter sistemdir. Demokrasinin olmazsa olmazı olan bu sistem sayesinde halk kendi iradesini, meclise gönderdiği vekili sayesinde yürütmenin çalışmasına yön veren tam demokratik bir rejimin adıdır. Bazılarının konuştuğu gibi ülkeye demokrasi tam gelecek sözleri, parlamenter sistemin yürüyüşüyle olur.

Cumhuriyetin gerçek şekli olan bu sistemin 2007 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği sonucunda, parlamenter sistemden uzaklaşarak, başkanlık sistemine dönmüştür. Hani her seçimde siyasiler tarafından dile getirilen bir söz vardır. Halkın iradesi ile bizler bu seçimi kazandık diye. İşte halkın gerçek iradesi sadece parlamenter rejimi bağlar. Diğer tüm sistemlerde halk oyunu verip kendisini yöneteceği kişileri seçmiş olsa da, bu halkın iradesinden çıkarak, seçtiği kişinin şahsi iradesine girer. Bunun adı da zaten halk tarafından yönetilen bir irade ile tanımlamak mümkün olmaz. Kısacası millet iradesinin temsili yer değiştirerek, şahsi irade milletin üzerinde bulunur. Söz bir tek kişiye ait olur. Onun dediği olur. Bunun adı da zaten rejim olarak Cumhuriyet olmaz. Oligarşi olur.
Halkı temsil eden ve parlamentoya gönderdiği her bir millet vekili eskiye dönerek, ülkesi adına aldığı yetkiyi kullanmalıdır. Parlamenter sistemden uzaklaşılarak halktan yetki almak, bana göre halkın bu sistem hakkında hiçbir bilgisi olmadan hareket ettiğinin göstergesi olarak görülüyor. Çağdaş ülkelerin vazgeçilmezi olan Parlamenter sistem, çoğulcu demokrasinin işlemesi için gereklidir. Hukukun üstünlüğü, eşit hak ve özgürlüklerin yaşatılması siyasal sistemin tekrar yürürlüğe konulmasıyla gerçek iradeye dönülecektir.
Bu gün yaşanmakta olan ve devletin istatistik kurumlarının da verdiği donelere göre başta işsizlik, ekonomik krizlerin getirisi, dış ticaret ile olan tüm girdiler, dış politika, hukuk ve tüm yasama parlamenter sistem ile daha rahat ve daha sorunsuz bir hale gelir. Halkı meclis yönetmelidir.