Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


ÖZÜR DİLERİZ…

  • 30 Ekim 2018 Salı


ÖZÜR DİLERİZ…


Dünyanın en güzel yönetim biçimi olan Cumhuriyet’i armağan ettin,biz kıymetini bilemedik ATA’m,daha 95 yaşında KADÜK ettirdik,ne kadar özür dilesek azdır,
1938 de Gözlerini yumduğunda ellerini ovuşturan EMPERYALİST’ ler ilk iş olarak sana saygısızlıkla başladı işe,
Dünya Devletlerinin Liderlerini ağlatan ,
Mazlum Halkları göz yaşını boğan aramızdan ayrılışını bir temsilci ile katılan Emperyalist ABD daha o günden başlamıştı çelme takmaya,
Sonra sıra Devrimlerinden intikam almaya geldi,
Kökünü kazıyamadığın Feodal beylerle yaptığı işbirliği ile Siyasi tehditlere ne yazık ki seninle omuz omuza mücadele verdiğin arkadaşların işbirliği yaptı,
Başlattığın Kalkınma hamlelerine durmaya,
Karşılığında adı ne olursa olsun,hibe,bağış denen Yardımlarla engelleme başladılar,
Sonra da Üretim Ekonomisine atağını ket vurarak Hür Teşebbüs,Özel Sektör ,v.s. denilerek peşkeş çekilmeye başlandı,
Sonra mı ne oldu
Aydınlanma Devrimin olan Kalkınmanın Anadolu Köylüsünden başlanma hedefini güden Halkın Aydınlanmasının IŞIĞI olacak olan KÖY ENSTÜTÜLERİNİ, Öğretmen okullarını kapattırmakla başladılar işe,
Bütün bunlara karşı koyamadık ATA’m,
Hani Devrimlerinin bekçisi olacaktık, olamadık ATA’m.
İşte bun dolayıdır ki sen ÖZÜR diliyoruz.
60’lı yıllardaki Emek mücadelesinin önderliğini yapan İşçi- Emekçi halkın önderliğindeki Üniversite gençliğinin mücadelesini, Komünizmin genişleme adı altında Solcu Örgütler-Milliyetçi örgütler diyerek kafa kafaya vurdurtmaya başladılar,
Hedefleri Emperyalizme karşı başlayan Direnişi kırdırtmaktı,
Senin izinden ayrılmayan gençlik olarak da Komünist yaftasını yapıştırarak parçalattılar ve dengeleri kendi lehlerine çevirttiler,
12 Eylül Cuntası ile de Yönetimi ele geçiren Emperyalizm işbirlikçileri öncelikle Bizim Çocuklar denilenler sahiplerine hizmette kusur etmediler,
Buldukları her fırsatta senin Eserin Laik Cumhuriyetin Laikliğini ucundan kemirtmeye çalıştılar,
Bu ülkenin Masum,inanmış Anadolu insanının inancını önce Komünizme karşı koruma kalkanına almaya başladılar sonra da Dinimizle uzaktan yakından ilişkisi olmayan Anadolu kadının baş örtüsünü TÜRBAN diyerek devreye soktular,
Kadınlarımızın masum Baş örtüsünü Şeriatın silahı haline getirerek Cumhuriyetin içini oymaya başladıklar.
İşte burada da senden özür dileriz ATA’m,
Laikliği anlatamadık ,anlattırmadılar,
Laikliği kaldırarak Cumhuriyetti hedefleri,başardılar bizler sadece seyir ettik.
Sonunda ılımlı diye,diye iktidarı ellerine geçirip Karşı Devrimle Laik Cumhuriyetin ANAYASA’ sını bir defacık delmekle bir şey olmaz diyenlerle başlayıp sonunda delik deşik olmaya kadar vardırdılar,
Göz bebeğim dediğin TSK’ni bile Kumpaslarla TSK’nın namusu KOZMİK ODA’ yı emperyalizme peşkeş çektiler,
Yine karşı koyamadık,
Sahip Çıkamadık laik Cumhuriyetimizi,
Ordu Millet el,ele vererek,
Bundan dolayı da senden özür dileriz ATA’m
En son 16 Nisan 2017 Anayasa oylaması ile her ne ve nasıl olmuş olsa,yapılmış olsa bile Laik Cumhuriyetimizin sonunu getirecek ANAYASA değişikliğini karşı koyamadık ATA’m,
Teslim alındık ATA’m,
24 Haziran 2018 seçimleri ile de ne olduğu anlaşılamamış, belli olmayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen yeni bir sistemle Devletimizin rejimi Laik Cumhuriyetten,Milli İradeden alınarak TEK KİŞİ liderliğine teslim edildi.
İşte bunun için görevimizi ve verdiğin direktifi uygulayamadık ATA’m,
Koruyamadık Laik Cumhuriyetimizi,
Halbuki ne güzel de söylemişsin Gençliğe söylevinde,
“….Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır….”
İşte verdiğin bu görevi yerine getiremediğimiz için dün Anıtının önünde sen den özür diledim sevgili ATA’m,