Özelleştirme İdaresi Didim'in Mallarına Gözünü Dikti


Özelleştirme İdaresi Didim'deki hazine arazilerine ilişkin ihaleleri sırayla yapmaya başladı. İdarenin Antalya ve Niğde'deki 14 araz ile birlikte Didim'den de 10 adet parseli satışa çıkardı.  bu ay satışa sundu

 Paylaş


Özelleştirme İdaresi Didim'deki hazine arazilerine ilişkin ihaleleri sırayla yapmaya başladı.
İdarenin Antalya ve Niğde'deki 14 araz ile birlikte Didim'den de 10 adet parseli satışa çıkardı.
bu ay satışa sunduğu satışa sunduğu 2801 ada, 5 parseldeki 3.258,45 m² arazi , 2802 ada, 2 parseldeki 3.845,63 m² arazi, 2802 ada, 3 parseldeki 2.433,16 m², 2802 ada, 4 parseldeki 2.779,04 m², 2802 ada, 5 parseldeki 3.681,57 m² , 2802 ada, 6 parseldeki 2.709,19 m²,2801 ada, 2 parseldeki 3.017,69 m² arazi, 2803 ada, 4 parseldeki 3.516,70 m² ve 2803 ada, 5 parseldeki 3.516,77 m² arazinin satış ihaleleri 26.09.2019 günü saat 10'dan itibaren yarımşar saat ara ile satılacak.
2 Arazinin de Dosyaları Hazır
Özelleştirme İdaresi tarafından önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılacak olan diğer taşınmazlarda 1100 Parsel ve 1280 parsel kupon araziler. Bu arazilerden 1100 parselin içinde halen Didim Belediyesine ait tamir hane ve hayvan barınağı da bulunuyor.Satış dosyasında taşınmaz ile ilgl bilgilerde "1100 no.lu parselin yüz ölçümü 754.420,00 m2’dir, alanı, Aydın ili ile Didim arasında ulaşımın sağlandığı Aydın-Didim yolu olarak kullanılan Cumhuriyet Caddesi’nin güneyinde yer almaktadır. Alan, ilçenin ulaşım sisteminde önemli rol oynayan İnönü Bulvarı’na cephelidir. Ayrıca parselin batısının 19 Mayıs Caddesine cephesi bulunmaktadır.
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1100 no.lu parselin alanı 754.420,00 m² olup, mülkiyeti “Maliye Hazinesi” adına kayıtlıdır. Anılan parsele ait ayrıntılı tapu bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Planlama alanını kapsayan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 26.12.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Didim ilçesi, Didim Mahallesi’nde yer alan 1100 no.lu parsel Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alan” olarak belirlenmiştir.
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1100 no.lu parselin üzerinde Belediye Hizmet Tesisleri, Hayvan Barınağı ve Depolama Alanları yer almaktadır."
Satışa hazırlanan diğer taşınmaz ise yine şehre yakın olan 1280 no'lu arazi içinde satışa hazırlanan dosyada şu bilgilere yer verilmiş;" 1280 no.lu parselin yüz ölçümü 44.980,44 m2’dir.
Didim ilçe merkezinin doğusunda bulunan söz konusu parselin yakın çevresinde konut siteleri bulunmaktadır. Ayrıca alanın kuzeybatısında Mavişehir Pazar Yeri yer almaktadır. Genel olarak konut alanları ve boş araziler ile çevrili olan parsel Ege Denizi’ne yaklaşık olarak 1,5 km uzaklıktadır.Özelleştirme, İdaresi, Didim'deki, hazi