Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Önemli Olan Az Şekerli Kahve…

  • 07 Aralık 2018 Cuma


İnsanlar küme küme…
Ama örgütlü değil.
Birbirlerinden ayrı düşmüş, [özenle] ay-rış-tırıl-mış!..
Bölünme, parçalanma, hizip-mizip: diz boyu…
Yetkin birey mi?..
Ara ki, bulasın.
Örgütlü toplum mu?..
Koy sepete, kim kaybetmiş ki, kapıyı aralayıp içine giresin…
Ama adam atına atlayıp Üsküdar’ı geçtiğinde şaşa-kalır, yana yakıla dizlerini döver, ağlarsın!..
Niçin, o bunun adamı?
Bu da öbürünün?
Niçin Ali’ye selam verdin mi, Veli üzgün ve süzgün?..
Oysa bu iş ancak, Ali Veli ile omuz omuza verdiğinde becerilecek…
Ali Veli’ye, “Gün-Aydın” deyip gülümsediğinde insanlık bir basamak daha çıkacak.
Bu bir şirket değil… Vatan!
Biz şirketin çıkar odaklı ortakları değiliz… Bu ülkenin adsız neferi olmaya gönüllü “fedai”leriyiniz!..
Böyle olmak zorundayız.
Bu toprakları bize miras bırakanlar böyle oldukları için bugün o topraklar üzerinde soluk alıp, fink atabilmekteyiz!..
Politika, bir sorumluk işidir; sırf-salt-tam anlamıyla bir sorumluluk mertebesidir!
Yıldızınızı parlatma mekanizması değil!..
Siyaset, bir özveri işidir.
Aldım-verdim esnaflığı değil!..
İnsan olma meşgalesine doğru harcanan yoğun-emek işidir.
Kendinden olanların omuzları üstünde yükselerek, geride kalanları “ötekileştirme” bencilliği değil!..
Ama… Hayatın her döneminde ve mücadelenin her dönemecinde suyunu fazla kaçırmış “cıvık” kişilikler olacaktır… Normaldir.
Hatta bu “cıvık”lık, zaman zaman pis kokularını topluma egemen de kılabilecektir…
Ama önemli olan, bütün bu süreçler içinde omurgayı eğdirmemek, çıkar kaynakları önünde secde etmemek ve “başın öne eğilmesin” türküsünü inatla tüttürebilmektir…
Esen rüzgarın yönünde beyhude bir çöp gibi oradan oraya savrulmadan ayakta durabilmektir değerli olan!..
Evet önemli olan, elini sıktığın insanların gözlerine dos/doğru bakabilmektir; yana, sağa, sola öteye, beriye seğirterek değil…
İlkeli olmak…
İlkelerini, toplumsal yarar, insani dayanışma, örgütlenme ve kişisel gelişme çemberinde oluşturabilmektir…
Ve bu ilkeleri, en zor koşullarda dahi hayata geçirebilmek… Yanlış yaptığında hemen düzeltme, eksik yaptığında derhal tamamlama ve sendeleyip düştüğünde “bir gayret” yeniden doğrulma enerjisini [ve inadını ve disiplinini ve sürekliliğini] hazır ve taze tutabilmektir…
Değerli olan, ilke ve idealleri kitaplardan yaşanan güne aktarabilmek, “sözde değil, özde” adam olabilmektir…
Geriye ne mi kaldı?..
Ben az şekerli bir kahve içerim.
Ya siz?..

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr