Selma Erdal

Tüm Yazıları


Önemli Bir Gün; 5 Aralık

  • 04 Aralık 2018 Salı


Bilindiği gibi 5 Aralık 1934 gününde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 84. yıldönümü günüdür.Öncelikle vurgulamak isterim ki ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ üzerine konuşurken, düşünürken, yazarken yalnızca ALTI İLKE’yi sayarız, onları anarız, onları savunuruz.Oysa bu ilkelere eşdeğer önemli olan; anılması, savunulması gereken ATATÜRK DEVRİMLERİ’dir.Kuşkusuz ATATÜRK İLKELERİ’ni de yeri gelmişken bir kez daha vurgulamak anlamlı olacakdır.Çünkü bu ilkeleri yok saymak için çırpınanlar, çabalayanlar oldukça biz de bu ilkeleri sık, sık getireceğiz gündeme hem de sıkılmadan, hem de bıkmadan…Bilindiği gibi bu ilkeler sırasıyla; CUMHURİYETÇİLİK, MİLLİYETÇİLİK, HALKÇILIK,DEVLETÇİLİK,LAİKLİK, DEVRİMCİLİK olarak belirlenmişdir ve NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE söylemini benliğine işleyen her Türk Yurdaşı tarafından içselleştirilmişdir.Atatürk Devrimleri’ni de anarsak; onları da şöyle sıralayabiliriz.*Yönetimle, yönetim yapısıyla ilgili devrimler:1) Saltanatın kaldırılması(1 Kasım 1922)2) Cumhuriyetin ilanı(29 Ekim 1923)3) Halifeliğin kaldırılışı(3 Mart 1924)4) Din İşleri Bakanlığı’nın kaldırılışı(Osmanlı’daki adıyla Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı)
*Dinin yanlış anlaşılan yerlerinin değiştirilmesi bağlamında yapılan devrimler:1) Laikliğin kabulü2)Tekke, türbe ve tarikatların kaldırılması
*Toplumsal Alanda ve Türk Ulusal Kültürü ile ilgili devrimleri saymağa sıra gelince de…1)Medeni Kanunun Kabulu2)Kadın haklarının tanınması3)Şapka ve kıyafet devrimi4)Ölçü ve tartı sistemindeki değişiklik5)Yazı devrimi6)Türk Tarih anlayışındaki devrim7)Dil devrimi8)Soyadı kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti;1926 yılında MEDENİ KANUNU kabul ederek,toplum anlayışında ve uygarlık alanında büyük bir atılım yapmışdır.Osmanlı Devleti’nde yargı kaynağı olarak MECELLE (Adli kurallar kitabı) denilen bir kaynak bulunuyordu.1868’de bu yasa kitabı kabul edilmiş, ancak çeşitli mezheplerin ve tarikatların bulunduğu ülkede tam olarak uygulanamamışdır.1922 yılında başlayan çalışmalarda Türk toplumuna uymadığı görülen MECELLE yerine tam bir hukuk birliği sağlamak amacıyla MEDENİ KANUN’un hazırlanmasına başlanmışdır. Böylece 1926 yılında kabul edilen bu değişiklikle şu yenilikler sağlanmışdır:1)Türk Medeni Kanunu (YURTDAŞLAR YASASI) hukuk birliği sağlamanın ve Türk devriminin temeli olmuşdur.2)Türkiye içindeki tüm yurtdaşlar arasında eşitlik ve özgürlük sağlanmışdır.3)Bu yasa mülkiyet hakkını getirmiş, kadın-erkek ayrılığını kaldırmışdır.
Ve kadın hakları…Medeni Kanun’un kabulü ile kadın-erkek eşitliği de kabul edilmişdir.Artık Türk kadını; her bakımdan hak ve özgürlüklere sahipdir.Kocasının tek eşi ve çocuklarının anasıdır. Miras hukuku bakımından kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. Medeni Kanun Türk kadınına verdiği bu toplumsal haklardan sonra, ATATÜRK’ün düşüncesine göre siyasal alanda da Türk kadınının haklarına kavuşmasının günü gelmişdir. Dolayısıyla Türk kadını; 1930 yılında Belediye seçimlerine katılma hakkını edinmiş, 5 Aralık 1934 gününde de Milletvekili seçilme hakkına kavuşmuşdur.Hiç kuşkusuz aradan geçen bunca yıl sonrasında; Türk kadını kendisine verilen bu haklara layık olduğunu ve bu hakları en iyi şekilde kullandığını gösterebilmiş midir?...İşte 5 Aralık 2018 gününde tartışılması gereken en önemli gündem maddesi budur kanımca…