Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Öncelikler Ve Öncülük…

  • 10 Mart 2018 Cumartesi


2019’a yaklaşırken geçmişten yaşananlardan dersler çıkartarak, sağduyulu ve gerçekçi bir bakış açısıyla önümüzü görmemiz gerekir.
Aksi halde sırat köprüsünden aşağılara yuvarlanıp gidebiliriz.
Karanlıklara yuvarlanmak bir kader değildir. Olası hatalarımızdan oluşabilecek kocaman bir
risktir.
İttifak/cephe/ön-koalisyon… Adına ne derseniz, deyin; önümüzde iki seçenek vardır:
Bir tarafta Cumhuriyet rejimini kökten değiştirerek "yeni Osmanlıcılığı" gündeme getiren "Başkanlık"çılar...
Diğer tarafta ise, bu yönelişe direnen ve geniş bir yelpazede birleşerek tüm Cumhuriyet, Demokrasi ve Hukuk Devleti güç ve düşüncelerini kucaklamak zorunda olan aydınlık güçler…
Ve bu iki gücün arasına sıkışmaya çalışan ve böylece de iki tarafla da oynaşan "nevi şahsına münhasır" ayrılıkçı akım...
Tabii ki, ayrıntılar saklıdır.
Tabii ki, bu geniş yelpaze içinde derin ve uzlaşması mümkün olmayan farklılıklar da vardır.
Ama her genellemede bulunan hata payı misali, bu farklılaşmaları şimdilik kaydıyla ertelemek zorundayız.
Çünkü içinde bulunulan süreçte farklılıkları öne çıkartmak bize hiçbir şey kazandırmaz.
Birleştirici olmak için ortak paydalara ihtiyacımız var; farklılıkların ayrıştırıcı nüanslarına değil...
Ülke öyle büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır ki, birleşme ilkesi, en yüce değer mertebesine yükselmiştir.
Bize göre önde gelen amaç; tam bağımsızlık, gerçek demokrasi, ve laik Cumhuriyet ilkelerini korumak ve kollamaktır.
Hukuk Devleti'ne sıkı sıkıya sarılmaktır.
Rejimi kurtarmaktır.
Birleşmenin ortak paydası bu ilkeler olmalıdır.
Geniş kitleleri bu paydanın dışına itecek her türlü çaba-emek-çalışma-siyaset-ve hedef karşı tarafa hizmet eder...
Birliği bozar; beraberliği kemirir.
Ortak paydanın payında yer alan unsurların her biri ile, her konuda aynı düşünmeye/bilirsiniz.
Aynı siyasi partide bulunmaya/bilirsiniz.
Tıpa-tıp aynı hedeflere gönül vermemiş olabilirsiniz...
Geçiniz!
Kendi kişisel [düşünce ve duygu] ekseninizin dışına çıkınız.
Bastığınız yerin Dünya'nın merkezi olmadığını anlayınız.
Toplumsal hareketlerde bireyselliğin değil, toplumsallığın öne çıkması gerektiğini kavrayınız.
Birey kökenli farklı düşüncelerin toplumsal yönelişin mutfağında çok önemli bir değer olduğunu; ama aynı zamanda, bireysel davranışın toplumsal birlikteliğin ayrıştırıcı öğesi olduğunu [bir kez daha] düşününüz.
Önce bencillik değil; önce özveri, yardımlaşma, kitlesellik...
Ve illaki, yurtseverlik.
Kamu yararı, ülke çıkarı...
Çünkü en yüce değer insan, yani birey ve onun emeğidir.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com