Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Olmalı… Ya da Olmamalı!

  • 23 Ekim 2018 Salı


Siyaset, basit ve yavan bir kuyu kazma mekanizması değildir.
Olmamalıdır.
Olursa ne olur?
O ülke, bizimkisi gibi olur…
+ + +

Uzlaşma, siyasetin en önemli ilkelerinden birisidir.
Öyle olmalıdır.
Olmazsa ne olur?
Siyasetçiler birbirini yer; vatandaş yiyecek bir şey bulamaz ve sonuç olarak avucunu yalar…
+ + +

İnsanlar ancak konuşarak anlaşabilir.
Konuşabilmek için, sadece konuşmak değil, karşısındakini de dinlemek gerekir.
Hep biz konuşup karşımızdakini dinlemezsek ne olur?
Diyalog değil, monolog olur.
O zaman ne olur?
Körlerle sağırlar birbirlerini ağırlar…

+ + +

Demokrasi, sadece basit bir siyasal yönetim biçimi değildir.
Olmamalıdır.
İçimize işlememiş, zihnimize-kişiliğimize-ve günlük yaşam pratiğimize nüfuz etmemiş bir demokrasi, kültürden çok, bağnazlığın flamasıdır…

+ + +

Gelişmiş insan olmanın en temel unsurları; erdemli olma, adil olma, objektif yaklaşım yeteneği ve bağımsız ve sağlam bir kişiliğe sahip olmadır.
Yani, böyle olmadır.
Bir insanın yapısında bu unsurlar yoksa…
Bileşik kaplar yasasına göre, boşluklar kendiliğinden doldurulur.
Neyle mi?
Yalakalık, şeyhin müridi olma eğilimi, sadece çıkarlarının peşinden koşma, beklentilerin çukuruna yuvarlanma, ihanet, fırsatçılık, nankörlük ve benzeri unsurlarla…

+ + +

Kişi olma, dik durma, bağımsız düşünüp davranabilme, insanlığın en üst ve yüksek değerleridir.
Bir insan bu “ide”lere ulaşma mücadelesi vermeli, emek harcamalı, çaba göstermelidir.
Böyle olmalıdır.
Olmazsa ne olur?
O insan sürünün bir parçası, mamasını vereceğini umut ettiği kişilerin kölesi; tam olarak anlayamadığı düşüncelerin müridi olur…

+ + +
Bilinç esastır.
Erdem anayasadır.
Özveri, yaşam kılavuzu olmalıdır.
Olmazsa ne olur?
Öylesine yaşanır… Hiçbir şey olmaz.
Olunamaz!

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com