Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Öfke

  • 08 Ağustos 2018 Çarşamba


Sanatçı sadece toplumu ile birlikte olmaz, gerek duyulan zamanlarda onlara önderlik eder. Sanatçı geçmişten ders alarak geleceği şimdilere taşıyan öncüdür. Normal gelişimini sürdüren demokratik toplumlarda bu önderliğe fazlaca gerek duyulmayabilir. Çünkü örgütlü ve kurumsallaşmış toplumlarda ortak akıl yönetime egemen olur. Böyle bir yapıda bile sanatçı muhalif olmak durumundadır. Sanatçının muhalifliği toplumun, insanlığın ve doğanın yararı açısından kaçınılmazdır. Sanatçının muhalifliği yeninin, güzelin, iyinin ve yararlı olacak olanların yani, yarınların kapısını aralar.
Sanatçı sadece gücünü ve aklını değil, yüreğini de ürettiklerine katar. Yenilik, farklılık ve erişilemezlik bu eylemlilikler sonucunda ortaya çıkar. Sanatçıları farklı kılan şey, bu pozitif eylem ve üretimlerdir
Muhaliflere vatan haini muamelesi yapmak, suçlayanların güçsüzlüğünü gösterir. Muhalif olan sanatçı yasal sınırlar içinde kalmak ve şiddet önermemek koşuluyla kışkırtıcı söylemler yapabilir. Sanatçı ,iyiden,güzelden ve doğrulardan yana tavır alırken insanlardan ve insanlıktan yana olur. Bu konum sanatçıya eleştiri açısından haklı bir hazırlar. Sanatçının eleştirisi her koşulda yararlı ve uyarıcı olur.
Akrep Gibisin Kardeşim
akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat.
ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.
bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin hemen
ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye.
dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içre olup
deryayı bilmiyen balıktan da tuhaf.
ve bu dünyada, bu zulüm
senin sayende.
ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer
ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
kabahat senin,
demeğe de dilim varmıyor ama
kabahatın çoğu senin, canım kardeşim!
Nazım Usta’nın söyledikleri şu anda bile güncelimizle örtüşüyor.
Sanatın dili ne kişisel, ne de ulusaldır; sanatın tek dili var ki; o da evrenseldir!