Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


O… Nasıl Biri Olmalı?

  • 14 Mart 2019 Perşembe


Nasıl bir belediye başkanı seçmek istersiniz?
Yani… Bulunduğunuz yörenin yerelini yönetecek olan başkanda hangi nitelikler olmalı?
Evet… En önde gelen nitelik hangisidir?
Dürüstlük mü?
Bizce de öyle…
Yemeyecek, yedirmeyecek!
Yani, alışılageldik bir belediye başkanı olmayacak!
Kayırmacı olmayacak, adamına göre şekil almayacak, bulunduğu mekânın rengine bulaşmayacak…
Bulunur mu böylesi bir kişilik?
Bulunur, hatta bu kişi oldukça yakınımızda bile olabilir. İş ki onu görüp, teşhis edebilelim.
Taraf tutma alışkanlıklarından sıyrılıp, objektif/tarafsız/kişisellikten arınmış bir gözlükle çevremize bir göz gezdirelim.
Yemiş mi; yedirmiş mi?
En önemli kıstas budur.
İmar rantına adı karışmış mı?
Yolsuzluklara izin vermiş, parsayı toplamış ya da payını almış mı?
Tersinden bakalım:
Kimlerle kavga etmiş?
- Rantçılarla mı?
- Çıkar odaklarıyla mı?
- İş bitirici üçkâğıtçılarla mı?
- İmar planı ve ruhsat kayırmacılarıyla mı?
Kimlere sırt çevirmiş, hatta selam dahi vermemiş?
Kimlerin yanında olmuş, omuz vermiş, katkı sunmuş?
Bu kıstasların her biri keskin ayrımlar yaratır.
Farklı kişilik yapılarını belirler; bir insanın kaç okka çektiğini ortaya koyar; değerini çözümler…
Kamu yararı mı?
Kişisel çıkar mı?
Başkan hangi kıyıda yer almalıdır?
İşte sırat köprüsü, bu nitelikteki bir sorgulamanın önünde uzanmaktadır.
Her renkten insana gülücükler dağıtarak, her gelip-geçene “ağam
aşam” diyerek, bulunduğu kabın şeklini alarak puan toplayıp oy istif etmeye çalışan bir zihniyetten topluma yarar gelmez… Sadece o “birilerine” çıkar sağlanır, hepsi bu kadar!
İnsan yanlış yapabilir, çalışmaların bir kısmı eksik olabilir; önemli olan niyettir. Dürüstlüktür; ahlaktır, erdemdir!
Seçimi dürüst insanlar kazanırsa ne olur?.. Halk kazanır; çevre kazanır, kent kazanır.
Ya o birileri kazanırsa ne olur?.. O birileri yer içer; onlar semirir, onlar gürbüzleşir… Enseler daha bir kalınlaşır.
Peki ya halka ne olur?
Kaderiyle baş başa, önünden gelip geçer trenin raylarına boş gözlerle bakar/kalır…
Bir daha ki sefere, der kendi kendine vatandaş… Ve [ayıp olduğunu bile bile] tükürür yere…

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr