Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Nutuk

  • 15 Kasım 2018 Perşembe


Atatürk bir put değildir.
Onu kutsallaştırmak, düşünce alanından uhrevi, irreel bir alana doğru itelemek gerçek anlamda ona ihanet etmekle eş değerdedir.
Bilerek-bilmeyerek Atatürk düşmanlarının hizmetine girmek demektir.
Bakın bu konuda kendisi neler diyor:
“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir…”
Sonra bir başka yerde devam ediyor:
“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum.
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!..”
İfadeler açık, net, kesin ve keskindir!
Mustafa Kemal “ben” değildir; “biz”dir, önemli olan…
Yeni fikir, yeni hayat, yeni ülkü!.. Hedefimiz bulardır, diyor
Bizler ne yapıyoruz?
Okumuyoruz… Ve sonuç olarak; öğrenmiyoruz, anlamıyoruz…
Öncelikle kendinize ve sonra da çevrenizdeki insanlara sorunuz:
“Nutku okudunuz mu?..”
Hani Atatürkçüydüm? O zaman niçin Nutku okumadım?
Niçin hemen şimdi okumaya başlamıyorum?..

Bakın bir başka yerde daha daha neler söylüyor: “Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, Onları Söyleyin!..”
Evet, söyleyin…
Onun düşüncelerini, dünya görüşünü şundan/bundan duyarak değil, bizzat kendisinden dinleyerek öğrenebiliriz.
Başka türlü onu gerçekten anlayamayız.
Atatürk’e saygı ve sevgi, 10 Kasımlarda bir dakikalık esas-duruş vaziyetinde pinekleyerek geçiştirilemez.
Onu anlamak, çağdaş uygarlığa adım atmak demektir.

Önünüze çıkan tüm gardıropların kapısını açın.
İçine saklanmış olan tüm insancıkları bir gayret dışarıya çıkartın. Ve önlerine Nutku koyun.
Ama… Eğer hala okumamakta inat ediyorlarsa, koy verin gitsinler…
Yaşadığımız çağda onu anlamak, toplumsal sorumluluklarımızın en tepesindeki bir görevdir.
İşte asıl kutsal olan, bu görevin kendisidir; bilincidir.

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr