Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Niçin böyle?..

  • 26 Şubat 2018 Pazartesi


Gazetelerde zaman zaman okuyorsunuzdur;
- Danıştay kararı uygulanmadı!
Peki siz, herhangi bir ağır ceza mahkemesinin vermiş bulunduğu hapis cezasının uygulanmadığını gördünüz mü?
Göremezsiniz.
Polis gelir, hakkında hapis cezası verilen kişiyi alır, götürür... Hem de kelepçe takarak.
Kimden alıyor bu yetkiyi polis?
Mahkemenin kararından, hukuktan, hukuk devletinden...
Peki yine siz, bir alacak davası kararının uygulanmadığını işittiniz mi?
Örneğin, mahkeme Ahmet Mehmet'e borçludur, dedi.
Ne olur?
Mehmet doğru icraya gider.
İcra da söke söke tahsil eder bu borcu.
Adı üstüne “cebri-icra...”
İşin içinde cebir var. Yani, zor kullanma var. Kapıları kırarak borçlunun mekânına girme ve mahkemenin verdiği kararı zorla uygulama yetkisi var.
İcra memuru kimden alıyor bu yetkiyi?
Mahkemenin kararından, hukuktan, hukuk devletinden...
Şimdi bu noktada size can alıcı bir soru:
- Niçin böyle?..
- Niçin koskoca Danıştay'ın kararları uygulanmayabiliyor da... Ceza ya da hukuk mahkemelerinin kararları mutlaka uygulanıyor?.. Hem de zor kullanılarak!
YANIT BİR: Çünkü mahkeme kararlarını devletin gücü uygular...
YANIT İKİ: Çünkü, idari yargı; yani Danıştay ve idare mahkemelerinin
kararında davalı Devlet'tir.
Çünkü idare hukuku, vatandaşın Devlet'e karşı hukukunu korur…
Ceza ve hukuk davalarında ise davalı yurttaştır, vatandaştır, bireydir...
İşte hukuk devleti ilkesi, bu soru ile bu sorunun yanıtı arasına sıkışıp kalmıştır.
Hukuk devletinde devlet, kendisi aleyhine verilmiş mahkeme kararlarını uygulayacak kadar hukuka saygılıdır; hukuka uygun davranır.
Hatta hukukun emrindedir. Adaleti eşit olarak dağıtmakla yükümlüdür; varlık nedeninin en önemli öğesi budur.
Eğer Devlet hukuka uygun davranmıyorsa, o ülkede hukukun çivisi çıkmış demektir.
Yapılacak şey, [o ülkede] o çiviyi tekrar yerine çakmaktır.
Öncelikli görev, hukuk devletini yeniden tesis etmektir.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com