Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Nasılda saldırıyorlar…

  • 03 Aralık 2019 Salı


Yıllar yılı bu ülkeyi kendini merkezde,sağda olduklarını söyleyen siyasi partiler yönetmektedir.
1923 de kurulan,
600 yıl yaşamını sürdüren bir Osmanlı çöküntüsü ile sonuçlanmış,
Sonuçta son kalan Anadolu denilen toprak parçası da emperyalistlerce işgal edilerek yok edilmeye çalışılan bir milletin kaderini değiştiren,
Bir avuç yurtsever ve kahramanlar ile yola çıkan bir biledir öncülüğünde üç yıl gibi kısa bir sürede dünyada eşi benzeri olmayan bir özgürlük ve bağımsızlık savaşı vererek bağımsız bir Devlet kurmayı başaranlara saldırılar hala devam etmektedir.
Nedir bu kahramanların suçu günahı,
Sadece ve sadece bir milletin kaderini değiştirmeleri ve bunun yanında gerçek inanç dünyalarından uzaklaştırılıp tarikatların emrindeki bir dini Reform ederek laik bir Cumhuriyet kurmalarıdır.
Tek suçları Hilfaeti kaldırmaları,
Laik bir Cumhuriyet kurmaları,
Tarikat,Cemaat vs. kaldırmaları,
Halkının özgür bireyleri olması için Medeni milletlerin yaşam standartlarını yakalamaları için kadın erkek eşitliğinde aydınlanma ışığını yakmalarıdır.
Bütün bunca yıldır saldırmalarının temelinde yatan sebep bunlardır.
Bu hafta Haberleri dinlerken HALK TV de birden bir kongre konuşması yapan sonradan farkına vardığım DP liderinin konuşmasını şahit oldum.
Yine aynı saldırılar,
Hedefinde 1938’den sonrası tek parti yönetimi, DP’nin haklı kuruluşu ve tek parti yönetimindeki CHP iktidarı.
Ya kardeşim bu günde tek parti yönetimini yaşamaktayız,
O günlerde de DP’nin tek parti iktidarını yaşadı bu ülke,
Aradaki farkı söyleme cesareti olamaz bunlarda,
Bu zihniyette,
1950 öncesi tek parti CHP iktidarında yaşananları kitaplardan okuduğum kadarı ile,
1-ikinci Dünya savaşının yaşanması ve bu savaştan kıl payı sıyrılmamız,nasıl mı?
Savaşın ne olduğunu bilen kadrolarca saç teli kadar ince ayrıntıda saklı olan siyasi manevralar ve her şeye rağmen tedbir için çekilen sıkıntılı günler bunlar unutularak saldırılmakta,
Ne demişti o dönemde sayın rahmetli İNÖNÜ
“Sizi belki aç bıraktım ama ÖKSÜZ Bırakmadım”…
2-Yeni kurulan yeni bir devletin kuruluş sıkıntılarında yapılan yatırımlar ve geleceği ön görebilmeleri,Tarımı,sanayi ve Endüstriyi çağdaş dünyayla entegre edilmesinin getirdiği sıkıntılar,
Hataları yok mu,elbet var,
En büyüğü,en kötüsü Aydınlanma devriminin temel taşı Köy enstitülerinin kapatılması karının alınması İnönü dönemi,
Aydınlanma Devrimi tamamlanmadan,halkın bilinç düzeyi yükseltilmeden,okuma yazma oranı yükseltilmeden Çok partili hayata geçilmesi gibi…
Peki Demokrat parti dönemi de tek parti yönetimi ve parti devleti haline getirilmemiş miydi,
Yapılanları şöyle bir sıralayalım
Millet iradesi bay pas yapılarak Kore’ye asker gönderilmesi,
Marş hal yardımı kabulü ile ülke ekonomisinin önü kesildi,
Milleti kamplara bölerek köylerde DP ile CHP Kahvelerinin bile ayrılmasını sebep olmaları,
Vatan Cephesinin kurulması,
Ocak ,Bucak başkanlıklarının kurularak halkı kamplara ayrıştırması,
Tahkikat komisyonun kurulması,Feodalizmin hortlatılması, Toprak ağalarının köylüler üzerindeki baskılarının arttırılmasını göz yumma,Tarikat ve cemaatlere göz kırpılması,
CHP tek parti iktidarı döneminde hızla yapılan Sanayi kalkınması hızının kesilerek durdurulması ,Demiryolu politikasından vaaz geçilerek karayolları bağımlılığının önünün açılması gibi, v.s.
Bunlardan hiç bahsedilmeden saldır babam saldır tek parti yönetimi diye CHP’ye,
Ya şimdi,
İşte bam teli de tam burada,
O dönemde yapılanları hovardaca satarak ülkenin getirildiği son noktayı yazmaya gerek yok,hep birlikte yaşamaktayız,bu da AKP tek parti yönetimi,
Karar,son söz yine Milletin olacaktır…