Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Nasılda becerdik !..

  • 01 Kasım 2019 Cuma


79 yılda başaramadıklarını 17 yılda başardılar,
Ne kadar becerikliymişler,
Bilmem kaç hükümet kurulmuş,kaç seçim yaşanmış,kaç Cumhurbaşkanı değişmiş,kimler gelmiş,kimler gitmiş,
Bunca yılda başarılamamıştı Cumhuriyet hem de laikliği ile birlikte yok etmeyi, kimsenin gücü yetmemişti ama
Emperyalizm pes etmiyor kardeşim,
Yeşil kuşak projesi ile,
BOP ile hedefe tam gaz ileri …
11 Kasım 1938’de el atmış Laik Cumhuriyetimizi sonlandırmak işini ama bu güne kadar başaramamıştı,
Milenyumla birlikte tam teşekküllü iktidar ortaklığını ele geçirenler başarmaya ramak kalmışlar.
Laik Cumhuriyetin laikliği bir örtünme meselesi olarak görenlerin ne kadar yanıldıklarını şimdi anlamış olmalılar ki, şeriat onları da aşmış vaziyette,neredeyse İran misali iktidara oturmaya kalak kalmışlardı,
Evet orada yani Laiklik konusunda başarılı oldular,
Laiklik sanki pamuk ipliği ile bağlıymış, gibi adım, adım sokakları şenlendirerek mücadelelerinde başarı kazandılar,
Yıllarca sürdü Laiklik savunucuları ile Laiklik karşıtı olanların kavgası,
İş geldi çattı % 99,5 ‘i Müslüman bir ülkenin dini inançlarını yaşamaları dayatılınca ipin ucu kaçtı,
Halbuki Cumhuriyetin kurucuları tarafından kurulan ve Halkın dinini inançları doğrultusunda inançlarını yaşayabilmelerini sağlamak ve de kolaylaştırmak için kurulan Diyanet işleri başkanlığı bu konuda sanki tarafmış gibi Laiklik karşıtı bir tutum içine girdi,
Bu konunun bir laiklik meselesi olmadığını,başın örtünmesi meselesinin Dinimiz ile ilgili olmadığını hiç dillendirmediler, belki belli dönemlerde diyanet işleri başkanlarının bazıları dillendirdi ama yetmedi,
Şeriat isteyenlerin baskısı daha ağır geldi,
Yani Laiklik uygulanmadığı sürece TARİKATLAR, İnanç simsarları, Cemaatler işbaşı yaparak Laik Cumhuriyetin altını oydular,
Tüm kamuda söz sahibi oldular,Devleti hükmettiler.
Örtünme Hıristiyanlıkta hatta özellikle Musevi dininde olan örtünme biçimi Türban geldi ve topluma dayatıldı dayatıldı,
Hem de etkin ve yetkin yerlerdeki yöneticilerimizin eşleri tarafından,
Masum gibi görünen örtünme bir Türban kavgasına dönüştürüldü bilinçli olarak,
Ve böylece TÜRBAN ile örselenen Laiklik yasal olarak var olsa bile uygulamada rafa kaldırıldı,
Laiklik olmadan Cumhuriyette Hukuk olmaz,Adalet olmaz,
Din istismarı alır başını gider.
Türk Ceza yasasındaki 163. madde kaldırılması ile Laiklik yürürlükten, uygulamadan kaldırılmış oldu.
Bu gün Yaşadığımız,
Çektiğimiz,
Dinci Terör örgütleri korunmaya başlanması ile hukukumuza kadar sızıp Yargımızı ele geçirmeye kadar vardırmışlardır.
Yıllar yılı Cuma Namazlarını istismar ederek gösteri yaptırıp Laikliği örseleyenlerin amaçları belliydi,
Cumhuriyet Devrimlerinden LAİKLİĞİ ortadan kaldırıp özlemle yatıp kalktıkları Şeriatın önünü açmaktı amaçları,
Başardılar mı?
Başarmaya ramak kalmış iken Laikliği bir yaşam biçimi seçenlerin karşı koymaları ve Laik Cumhuriyeti savunanların direnci ile karşılaşacaklarını hesaplayamamış olmalılar ki başaramadılar.
Bundan sonra başarabilirler mi?
Şu anda kamuda yerleşme kavgası veren Tarikat ve Cemaatlerin varacağı son nokta İktidarı ele geçirme ve şeriat özlemlerini yerine getirmek olacaktır.
Biz Laik Cumhuriyeti savunanlar GAFLET uykusundan uyanmaz isek niye başarmasınlar.
Adım,adım şeriat diyerek ayağa kalkanların ayak sesleri gelmekte olduğun görelim ve Cumhuriyetimizi savunduğumuz gibi unuttuğumuz LAİKLİĞİMİZİ de savunalım ve koruyalım.
Yaşamımızın bir parçası haline tekrar getirelim.
Yoksa Karanlıklar,hem de ortaçağ karanlığı yakında gözükmektedir…