Müzik Evrensel Şifa Kaynağıdır


Tamamlayıcı tıp  uygulamalarından  “Müzikle Tedavi” yönetimi yeniden ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Selçuklulardan başlayan ve Anadolu’da bir çok tıp merkezinde uygulanan müzikle tedavi yönetimi 1

 Paylaş


Tamamlayıcı tıp uygulamalarından “Müzikle Tedavi” yönetimi yeniden ülkemizde de kullanılmaya başlandı.
Selçuklulardan başlayan ve Anadolu’da bir çok tıp merkezinde uygulanan müzikle tedavi yönetimi 1920 yılı itibariyle Avrupa’da da kullanılmaya başlandı.
Türkiye’ye gelen Mozart’ın yöntemi izlemesi ve bilgi edinmesinden çok önceleri kullanılan yöntem artık tedavi merkezlerinde kullanılmaya başlandı.
Didim’de müzik öğretmenliği yapan Derya Aslan ve Eczacı Fehime Kurt önceki gün Didim Kültür ve Sanat Derneği (DİKSAD) korosuna Müzikle terapi konusunda bir sunum yaptılar.
Eczacı Fehime Kurt insan vücudundaki bölgelerim müzikle ilişkisini ve fiziksel etkileşiminin anlattığı sunumun ardından Müzik Terapisti öğretmen Drya Aslan müziğin tıpla birlikte nasıl kullanıldığını, dünyadaki varlıkların birer frekans olarak birbirlerinden nasıl etkilendiklerini çarpıcı örneklerle anlattı.
Milattan öncesi tarihlerde Anadolu’da kullanılan yöntemin 1920’li yıllarda Avrupalılar tarafından kabul edildiğini ve bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda Hitler’in savaş döneminde müzikle subliminal mesajları keşfettiğini böylece müziğin ve sesin insan üzerindeki etkisini anlattı.
Kendisi de Bağçılar Devlet Hastanesinde bu konuda akademik çalışmalar yaptığını belirten Derya Aslan konunun önce müzikle haşır neşir olanların bilerek çalışmalar yapmasını, yaptıkları işin sadece hobi değil aynı zamanda bir terapi gibi de algılanması istendi.
Eczacı Fehime Kurt ve Müzik Öğretmeni Derya Aslan tarafından yapılan bilgilendirmelerde bu bilgilerin uluslararası kabul gören akademik bilgiler oldu belirtildi ve Müzik öğretmeni Derya Aslan’ın Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünde okul bitirme tezi olarak hazırladığı sunum koro üyeleri tarafından ilgiyle dinlendi.
Anne karnından başlayan müziklere ve seslere duyarlılık örneği olarak ta başlarken geleneksel ninni söyleyerek başlayan sunumda, Eczacı Fehime Kurt’un mesleği ile birlikte alternatif tıp konusunda ve Numeroloji alanında çalışmaları ile öğretmen Derya Aslan’ın akademik çalışmaları sırasında Otistik ve Down sendromlu çocuklar ile hastanelerin psikiyatri servislerinde bu konuda deneyimler ve çalışmalarından elde ettiği bilgileri olması sebebiyle başlayan diyaloglarının ve ortak bilgilerinin paylaşılması amaçlandığı bildirildi.
Sağlığın genel tanımının bedensel ve ruhsal durumun uyum içinde olması olarak tanımlandığı ve bebeklik döneminde geleneksel olarak söylenen ninnilerin anne karnındaki ritm ile aynı olması dolayısıyla bebeklere huzur ve rahatlama verdiği belirtildi ve bazı bebeklerin arabada daha rahat uyumaları veya elektrikli süpürge çalışırken susmalarının da bebeklerin anne karnında aldığı seslere ve frekanslara alışık olmasından kaynaklandığı örnekleri verildi.
Eczacı Fehime Kurt insanların anatomik yapılarında bazı bölgelerindeki astro enerji ve bioritmlerin farklı etkilerini ve işlevlerini anlattığı sunumunda zaman zaman koro üyeleri ile sahnede bunları uygulamalı olarak anlattı.
Müzik Öğretmeni Derya Aslan müzikle tedavi yönetimin ilk insanlardan başlayarak görüldüğünü bunu bilgilerin duvar resimlerinden ve daha sonraki dönemlerde de yazılı kaynaklardan gördüklerini belirtti ve Anadolu da günümüze ulaşan birçok tarihi eserde şifahanelerde müzikle tedavi yönetimin uygulandığının bilindiğini söyledi.
Kendisinin günümüz müzikleri ile yaptığı ve Ebru sanatını da kullanarak deneysel çalışmalar yaptığını, buradan da çarpıcı sonuçlar elde ettiğini söyledi ve müziğin insan alışkanlıklarına olan etkisinin artık bir çok alışveriş merkezinde ve sağlık merkezlerinde etkin olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Öğretmen Derya Aslan, müziğin ve özellikle Türk Sanat müziğindeki makamların insan vücudundaki etkisini de ve hangi makamı hangi saatte dinlemesi gerektiği konusunda çok yıllar öncesinden tespitler yapıldığını, tamamlayıcı tıpta bu tür uygulamaların artık tüm dünyada akademik olarak kabul edildiğini ve ayrı bir branş olarak kabul gördüğünü söyledi.
Koro şefi Saliha Aygün’ün de dinleyici olarak katıldığı sunum sonrasında Derya Aslan ve Fehime Kurt koro üyelerinin sorularını cevapladılar.


Tamamlay