Milli Park Alanında Vatandaş Lehine Gelişmeler Var


Dilek Yarımadasını kapsayan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı Balat Mahallesinde yapılan bir toplantıyla çiftçilere anlatıldı. Didim Kaymakamlığı, Ziraat Odası, Menderes Deltas

 Paylaş


Dilek Yarımadasını kapsayan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı Balat Mahallesinde yapılan bir toplantıyla çiftçilere anlatıldı.
Didim Kaymakamlığı, Ziraat Odası, Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü ile Didim Milli Emlak Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İş Kur ve Milet Müze Müdürlüğünün düzenlediği toplantıda çiftçiler ve Menderes üzerinde Milli Park alanı içerisinde Balıkçılık yapanların sorunlarının çözümüne ilişkin görüşler anlatıldı.
Kaymakam Mehmet Türköz, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık'ın sunum yaptığı toplantıda 1994 yılında Milli Park alanı ilan edilen ve dolayısıyla tapulu olan mülklerin bile kullanılamadığı alan daraltılarak 3 bölgeye ayrıldı. “Mutlak koruma Bölgesi”, “Hassas Koruma bölgesi” ve “Sürdürülebilir kullanım bölgesi” adıyla ayrılan bölgede vatandaşların tarıma uygun arazileri hangi şart ve koşulla kullanabileceği anlatıldı.
Kaymakam Mehmet Türköz kendisine de zaman zaman aktarılan vatandaşların sorunlarına çözüm getirmek için hazırlanan revizyon planın anlaşılması için bu toplantıyı düzenlediklerin yetkililerin birebir sorunlarını aktarmalarını istedi.
Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım seçilmesinin ardından 2016 yılından beri sürdürülen Revizyon planını önemsediklerini sorunun çiftçilerin lehine çözülmesi için konunun takipçisi olacaklarını belirtti ve Milli Parklar Müdürlüğü ile çiftçiler arasındaki sorunların çözümüne katkı koymak ve sorunları daha üst makamlara ileteceklerini söyledi.
Menderes Deltası Milli Parklar Müdürü Koray Aşık, 1994 yılında milli park alanına katılan yaklaşık 16 bin hektar alanda vatandaşların tapulu mülklerinin ve tarım yaptıkları bazı hazine arazilerinin kullanılması konusunda vatandaşın aleyhine bazı şartlar getirdiğini, ancak vatandaşın kendilerine ilettiği bu sorunların çözümüne yönelik 2016 yılında bir çalışma başlattıklarını ve 2017 yılında yapılan ihale ile Dilek Yarım Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı hazırlatıldığını ve bu plan içinde milli park içindeki “Mutlak Koruma Bölgesi”nin yaklaşık %50 daraltıldığını geriye kalan bölgelerinde vatandaş lehine uygulamalar yapılabileceğini belirtti. Kısıtlamalar ve uygulamalarda vatandaşın lehine işlemler yapılabileceğini belirtti.
Milli Parklar Müdürlüğünün onayladığı diğer kurumlarında desteklediği bazı projelerin ayrılan bölgelerde mevzuata uygun yapılaşmalar olabileceği ve tarım yapılabilecek hale gelen bölgelerde kamu yararının göz önünde bulundurulacağı belirti ve Mutlak koruma alanı olarak ayrılan alan dışındaki bölgenin dışındaki alanlarda vatandaş lehine gelişmeler eklendiğini belirtti.
Sarı Kemer ve At Burgazı ve Tuzburgazı’nda bazı çiftçiler ve Akköy ve Akyeniköy’den çiftçilerinde katıldığı toplantıya Menderes nehri üzerinde balıkçılık yapanlarında katıldığı toplantıda Karina bölgesinde balıkçılık yapanların iskelelerinin 2019 yılı sonunda mutlaka yıkılacağı kendilerinin Taşburun balıkçı barınağına gönderilmesi konusunda da konunun bu bölgede balıkçılık yapan Sökeli ve Didimli 35 kadar balıkçının sorunun çözümü yönünde bir önerilerinin olup olmadığı konusunun da tartışıldı toplantıda hazine arazisi içinde kalan ve sürdürülebilir kullanın alanı olarak tespit edilen bir bölgede balıkçı barınaklarının yasaya uygun bir düzenleme ile yeniden inşa edilebileceğini bu konda balıkçıların önerilerinin kooperatif aracılığı ile kendilerine çözüm önerisi ile birlikte geitirlmesin istendi.
Mecliste alt komisyonlardan geçerek genel kurula getirilmesi beklenen Milli Parklar ile ilgli kanunun yasallaşması halinde kendilerine ait alanlarda hazine arazisi ve milli emlak’a ait alanların tamamen Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kontrolüne bırakılacağı ve bu durumda kurumlar arası yetki karmaşasının da ortadan kalkacağını ve işlemlerin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğini belirtti.
Milli Park Müdürü Koray Aşık ayrıca; “göreve geldiği günden bu güne kadar hep vatandaşa yönelik çözüm odaklı çalışmalar yürütüldüğünü ve kendi kontrolleri altındaki bölgede her zaman insan unsurun ilk planda olduğunu da söyledi ve milli park ilan ile bölgede zaman içinde koruma vasfını kaybetmiş alanların bu planın onaylanması halinde tekrar ekonomiye kazandırılmasının da hedeflendiğini belirtti.
Toplantı vatandaşların kişisel işleri ile ilgili parsel bazındaki soruların cevaplandırılması ile devam etti.
Toplantı Sonrası Söke İş Kur Müdürlüğü temsilcileri, tarımda işçi çalıştırmak isteyenlerin ve bu konuda devletten destek isteyenlerin müdürlükten bilgi almalarını istedi. Ayrıca Milli Emlak Müdürü Sedat Aslıhan’da bölge de hem doğal sit hem de koruma alanı içinde kalan ve çakışan alanların çözümü konusunda Milli Parkların komisyon kararları doğrultusunda çözümler ürettiklerini bahse konu yasanın onaylanması halinde iki kurum arasındaki yetki karmaşasının ortadan kalkmasının ardından kendilerinin de rahatlayacağını belirtti.
Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım konuların değerlendirilip vatandaşın sorunlarının çözülmesinde hem Milli Parklarda, hem de Milli Emlak’taki çiftçi sorunlarında oda olarak takipçisi olacaklarını belirti ve revizyon planında çiftçi lehine uygulamalar konusundaki önerilerin oda olarak yeniden değerlendirilerek daha sonra son durumla ilgili gerekirse yeniden bir toplantı yapılabileceğini belitti.
Dilek Ya