Önce gerçek kimlik yapısını bir türlü sınırlayamayıp ideolojik yapısında bunalımlara yol açmaktadır. Marksist partilerin olmayışı sosyal demokrat partilerin sol sınırları saptamak olasılığı zor ve olanaksızdır. Yine liberal kapitalist partiler olmazsa ki Türkiye’de yoktur, yine sosyal demokrat partinindevamı +

2013 arşivinden

Sayın ATATÜRK DÜŞÜNCE DERNEĞİ AYDIN İLİ VE İLÇELERİ ŞUBELERİNİN DEĞERLİ TEMSİLCİLERİ;   Bu bir akademik makale değildir. Eksiği ve fazlası da olabilir. Ben kendi pençemden bakarak sizlerle paylaşmak istedim. Fazla ayrıntılara girmeden yılları, yaşananları hatırlatmak, sizlerin konulara yorum gedevamı +

Takke düştü kel göründü

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri bitti coş­ku­lu mi­ting­ler, coş­ku­lu alan­lar­da ve­ri­len söz­ler unu­tul­du. San­dık­la­ra sahip çıkın YSK’yı bana bı­ra­kın diyen ada­yı­mız gece or­ta­lar­da yok, yer ya­rıl­dı da içine girdi sanki, ner­den çıktı sos­yal med­ya­dan, halk so­kakdevamı +