Takke düştü kel göründü

24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri bitti coş­ku­lu mi­ting­ler, coş­ku­lu alan­lar­da ve­ri­len söz­ler unu­tul­du. San­dık­la­ra sahip çıkın YSK’yı bana bı­ra­kın diyen ada­yı­mız gece or­ta­lar­da yok, yer ya­rıl­dı da içine girdi sanki, ner­den çıktı sos­yal med­ya­dan, halk so­kakdevamı +