Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Lokomotifin İşlevi

  • 15 Şubat 2018 Perşembe


Lokomotifin İşlevi

Her toplumun öncü güçleri vardır.
Bu güçler azınlık olmalarına rağmen o toplumun lokomotif görevini üstlenirler.
Tıpkı birçok vagonun, bir tek lokomotif tarafından çekilip götürüldüğü gibi.
Karşıdan bakarsınız bu bir trendir...
Ama o trenin önündeki lokomotifi çektiği vagonlardan ayırdığınız zaman, geride kalan artık tren değildir: Boş, bomboş ve işlevsiz vagonlardır arta kalan...
Fransız Devrimi'nin lokomotifi vardı.
Sovyet Devrimi'nin lokomotifi vardı.
Devrimle ya da evrimle… İlerleyen her toplumun, o toplumu ilerilere doğru taşıyan bir lokomotifi vardır.
Yaşamakta olduğumuz süreçte Türkiye’nin en temel sorunlarından birisi, lokomotifsiz bırakılmaya çalışılmasıdır.
Tuzak ince ve stratejiktir.
Çıkmaz sokak bu adresin içeriğine ustaca yerleştirilmiştir.
Türkiye toplumunun öncü güçleri, parlamenter demokrasinin dışına itilmiştir.
Dolayısıyla da siyasal tecrübe birikimi ve kültürel miras, halkın kolektif bilincinden ayrı düşürülmüş, soyutlanmıştır.
Aydın-halk ikilimi yaratılmış, büyük potansiyel taşıyan lokomotif, ardında çekip götüreceği vagonlarından azade kılınmıştır.
Öncelikle yüzde 10 barajı bu ayrıştırmanın önden gelen nedenlerinden birisidir.
Böylelikle fiilen öncü güçler siyasetin dışına itilmiştir.
Hemen bunun yanında siyasi mücadelenin her geçen gün daha kirlenen çamuru [kişisel çekişme-kuyu kazma-hizipçilik-koltuk hırsı ve benzeri pislik atıkları] lokomotif güçleri bu mücadelenin dışına doğru iteklemektedir.
Din faktörü ise, ustaca istismar edilerek kullanılmış ve siyasetin yönetim-eksenine oturtulmuştur.
Bu eksen, suni olarak aydın-halk ayrıştırmasının nedeni haline getirilmiş, dindar-dinci ve laik-aydınlanma kavramları birbirlerinin karşısına yerleştirilmiş, sanal çelişkilerden somut ayrılık tohumları üretilmiştir.
Türk toplumunun Robespierre'leri, Jean-Jacques Rousseau'ları, Voltaire'leri, Marks ve Lenin'lerinin halkla aralarındaki reel bağlar kopartılmıştır.
Öncü gücün temel işlevi; önde olması, önde gitmesi, ilerlemenin yolunu açmasındadır.
Önde giderken, ardındaki halk kitleleri ile bağının kopmamış olması esastır.
Çünkü, ardındaki vagonlar ile bağlarını kopartan bir lokomotiften söz edilemez.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com