Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Kriz sistemi test etti

  • 15 Ağustos 2018 Çarşamba


Kriz Başkanlık Sistemini test etti.
Başkanlık sistemi talebinde en büyük dayanak, tek merkezden hızlı karar üretme istemiydi.
Kurumlar ve bürokrasi (temel haklar ve demokratik haklar), tek merkezden hızlı karar almanın ön ündeki en büyük engel olarak gösterildi.
Peki, şimdi ne oldu?
Göstere göstere gelen kriz kapıyı çaldı, tıs yok(!)
Kriz bir uçtan bir uca ülkeyi ezip geçti, ses soluk yok!
Paramız pul olurken, borçlarımız ve yükümlülüklerimiz tavan yaptı; yetkililerden etkili bir çözüm gelmedi.
Bürokrasi yok, ayak bağı kurumlar yok, sendikalar ve dernekler suskun, konu ile ilgili bir kararda yok.
Birden çok sorun bir noktada çözümü güç bir düğüme dönüştü. Hani yeni sistem sorunların çözümünü kolaylaştıracaktı, ne oldu? Sorunlarımız yaratılmış sorunlar:
-Geri dönüşü zora sokulan dövizle borçlanma,
-İthalata bağımlı ihracat,
-Üretim ekonomisinin yok edilmesi,
-Tüketime dayalı bir yapının yaratılması,
-Borçla büyümenin seçenek olarak görülmesi,
-Gereksiz özelleştirmeler,
-Kurum ve kaynakların yok edilmesi,
-Gereksiz seçim ve referandumlarla kaynakların ölçüsüzce harcanması,
-İktidarın sağladıkları olanaklarla ortaya çıkan sermaye sahiplerinin ülkeyi terk etmesi,
-Yetiştirilmiş elemanların ve aydınların ülkeyi terk etmeye itilmesi,
-Gereksiz projelerle ülkenin borçlandırılması ve geleceğinin ipotek altına alınması,
-Kişisel çıkarların ülke çıkarının önüne konması,
-Sığ ve tutarsız dış politikalar.
Seçenekler azalınca çözümler ilkelleşir. Seçenek, gelişim ve değişimin sunduğu olanaklardır. Seçeneksizliğin karşısında yetmezlik var. Yetmezlik kabullenildiğinde değişimden söz edilemez.
Bu krizin ortak akılla daha kolay aşılacağı kesin. Ortak akılla katkı sunacakların; yeterli, yetkin ve liyakatli olmaları gerek. Karar odaklarının kendi yetki ve sorumluluk sınırları içinde özgürce hareket etmeleri gerekir. Hal böyle iken, hiçbir sorumlu zamanında gereken önlemleri alamıyor.
Sonuç: Kriz yeni sistemi test etti. Bu sistem iddia edildiği gibi başarılı olamadı. Aksine en kısa zaman dilimi içinde çözülebilecek sorunlar bile çözülemediği gibi, mevcut sorunların boyutlarının büyümesine neden oldu. Zamanında çözülmeyen sorun çözmesi gerekenlere yeni maliyetler yükler.