Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


Korku duvarı aşılınca…

  • 18 Şubat 2020 Salı
Osmanlıda Padişah,vezirine emir veriyor,
Halka şu kadar vergi salın,
Vezir yapmayın etmeyin hünkarım dediyse de dinletememiş, toplayın vergileri, vezir vergileri toplatmış,vatandaştan tık ses yok,nabız yoklatmış vezir, vatandaş korkudan hadi bir sefer daha deyip ödemesini yapmış,Allah Devletimize zeval vermesin diyerek,
Devletin harcaması tükenir mi,
Sağa sola saldıracak padişah,para lazım
Çağırmış veziri,halka salma salın bakalım demiş,
Vezir,etmeyin sultanım,yapmayın Devletlim dediyse de dinletememiş,sonunda vezir vergileri toplatmış,yine vatandaştan tık ses yok, bir iki homurdanma,sonuçta devlete karşı çıkılır mı?
Sesini çıkartana derdest,susturulmuş,
Padişah doyar mı,nasıl olsa halk Allah Devletimize Zeval vermesin, padişahımız çok yaşa diyerek,
Çağırmış yine vezir-i azamı Devletin sultanı
Şu salmayı biraz daha artırın bakalım emrini vermiş,
Vezir başını geleceğe bildiği için yapmayın etmeyin dediyse de Padişah dinler mi?
O devletin Sultanı, vezirde kim oluyormuş,sen toplat vergileri, emir demirden keskindir,
Vezir ne yapsın salmış vergileri vatandaşın üstüne,vergileri toplamak için vezir-i azam koşmuş Padişahına,
Vatandaş toplanmış meydanlara Vur patlasın,çal oynasın, durumu Padişaha bildiren vezire Padişah emir yağdırmış, durumun tehlikesini gören padişah vezire derhal vergileri, salmayı geriye alın,vergileri toplamasını durdurun demiş,
Vezir niye padişahım deyince,görmüyor musun tehlikeyi, vatandaş korku duvarlarını aşmış meydanlara dökülmüş, vatandaş kafayı sıyırmış, tehlike büyük demiş,
Yani sizin anlayacağınız vatandaş korku duvarını aşınca meydanlarda göbek atmaya başlayınca tehlike çanları çalmaya başlar,
Hal böyle olunca Açlık, işsizlik hat safhaya gelince,
Bir baba evine,çocuklarına bir lokma ekmek,bir hırka alamaz duruma düşünce işin vahametini anlamayanlara söylenecek tek söz,anlatılacak tek hikaye bu olsa gerek.
Bir kere korku duvarı aşınca bıçak kemiği deldi mi gerisini kimse düşünmez, çünkü kaybedilecek hiçbir şey kalmamış demektir,
Aşını, işini ve birde vatanın tehlikeye düştü mü,
Düşünülecek bir şey kalmamış demektir.
Aklımızı başımıza toplamamız gerek, birlik beraberliğimizi korumak zorundayız.
Yoksa göbek atılmaya başlanır …