Sedat Özkan

Tüm Yazıları


Konkordato isteyen şirket ve Şahıslar

  • 10 Ekim 2018 Çarşamba


SON DÖNEMDE ŞİRKETLERİN VE ŞAHISLARIN ALACAKLI VE VERECEKLERİ ARASINDA BİR UZLAŞMA VE ANLAŞMA ADIMI OLARAK NİTELENDİRDİGİMİZ KONKORDATO İSTEMEKTE VE BU UYGULAMA GEREK BASINDA GEREKSE TELEVİZYONLARDA KONU EDİLMEKTEDİR
KORKORDATO İSTEYEN ŞİRKETLER ÇOKLUGU DİKKATE ALINIRSA KONKORTADA İSTEYEN ŞİRKET VE ŞAHISLARIN AŞAGIDAKİ KONKORTADA ŞARLARINI BİLMELERİ GEREKİR.
Son günlerde üst üste şirketlerin konkordato ilan ettiği haberlerini okuyoruz. Peki nedir bu konkordato? İyi mi kötü mü? Şirketler iflastan böyle mi kaçıyor? i konkordato yeniden yapılandırmaları, “son çıkış yolu” gibi olumsuz (bir algıyla) etiketlememek lazım. Bunlar, alacaklı ve verecekli arasında bir ‘uzlaşma anlaşma’ adımıdır. konkortada Merak edilen sorular un özeti şöyledir.

Konkordato nedir? Borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi bulunan şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek için belli bir süreye kavuşmak için başvurduğu hukuki çözüm.
1. Konkordatoya kimler başvurabilir? Hem borçlu hem de alacaklı başvurabilir. Borçlu, bir vade verilmesi veya indirim yapılarak borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulabilmek için konkordato talep edebilir. Alacaklı da iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemleri başlatılmasını isteyebilir.
2. Konkordatoya nasıl başvurulur? Borçlu veya alacaklı için şirketin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmak zorunda. Dilekçe ve şirketin bilançosuyla yapılan başvuru mahkemenin inceleme sürecini de başlatıyor.
3. Konkordato başvurusu nasıl onaylanır? Mahkeme borçlunun borçlarının yüzde 50’sini ödemeye yetecek varlığı olup olmadığına bakıyor. Ve borçlunun teklifinin de alacaklıları zarara uğratmayacak ve kandırmayacak şekilde olup olmadığını inceliyor. Öncelikle borçlunun dürüst ve teklifinde samimi olması gerekiyor. Alacaklılarına zarar verici hareketlerde bulunmamış ve bilançosuyla defterlerini düzgün şekilde tutmuş olması gerekiyor. Ayrıca borçlarının yüzde 50’sini kesinlikle ödemeyi taahhüt ediyor. Varlığı ile borçlarının oranı da uygun olmalı. Ardından ya konkordato teklifini reddeder ki red durumunda şirketler iflas ediyor ya da konkordato süresi verir ve komiser tayin eder.
4. Alacaklılar konkordato sürecinde ne yapıyor? Mahkemenin atadığı konkordato komiseri alacaklılar ile masaya oturuyor. Alacaklılara belli bir oranda alacaklarından vazgeçmeleri ve yeni ödeme planı sunuyor. Alacaklılar iflas durumunda alacaklarının tamamını alamama riski ile karşı karşıya oldukları için genellikle belli bir oranda alacaktan vazgeçiyor. Bunun en üst limiti yüzde 50. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden alacaklıların anlaşması durumunda konkordatogeçerlilik kazanıyor. Genellikle 100 lira alacağın 70’i ödeniyor, 30’undan vazgeçiliyor.
5. Konkordato süresi ne kadar? Mahkemeler şirketlere genellikle 3 ay süre veriyor. Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya komiserin yapacağı talep üzerine geçici süresi en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici süre beş ayı geçemiyor. Bundan sonraki adım kesin süre safhası. Mahkeme, kesin süre hakkında kararını geçici süre içinde verir. Kesin süre hakkında bir karar verebilmesi için, mahkeme borçluya ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılırsa borçluya bir yıllık kesin süre verilir. Zorluklar devam ediyorsa komiserin raporu ve talebiyle kesin süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir. Yani tüm konkordato süreci en fazla 2 yıl 5 ay sürüyor.
6. Konkordato ilan eden şirket mallarını satabilir mi? Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu şirket, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, taşınmaz malları üzerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı haklarla oluşturulamaz, mallarını bağışlayamaz, rehin veremez.
7. Konkordato süresinde işçilerin ücretini kim öder?Şirketin konkordato kararı almış olması tek başına işçilere haklı fesih hakkı vermez. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek-1. Maddesine göre; hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonu’ndan ödeniyor.

SEDAT ÖZKAN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR