Erol Yıldız

Tüm Yazıları


Köle olmamak için üretim şart

  • 30 Ağustos 2018 Perşembe


Bu ülkenin yatırımcıya ihtiyacı var mı? Elbette var. Yatırımcı olacak ki, ülkemiz kalkınabilsin. Şöyle geriye doğru birlikte bakarsak, yıllarca emek vererek yapılan bir çok yatırım, farklı nedenlerle ya satıldı, ya da iflas ederek kapandı. Üretici toplum yerine tüketici toplum olduk. Sadece bu değil. Okuyan toplum yerine, cahil okumadan uzak, kaderci bir toplum yaratılarak, daha fazla nasıl faydalanılır görüşü ortaya konulmaya başlandı.
Bu kanı nasıl oluştu diye kimse kimseyi sorgulamaya gerek yok. Yaşananlar bariz ortada. Halkın elinden bir bir her şey alınmaya çalışılırsa, halın değil üretim, yaşaması için gerekli olan ihtiyaçları da şüphe ile karşılar. İleriye dönük çalışma içine girebilmek için ilk olarak ileriyi iyi etüt etmek gerekir. İleriye yönelik yapılacak olan yatırımlar, yatırımcıya eğer zarar verecek düzeye gelmişse, bunun sorumluları acilen önlem alarak yatırım yapacakları rahatlatmalıdır.
Son yıllara bakarsak, çevremizde yaşananlar o kadar iç açıcı değil. Çevremizdeki tüm ülkelerde yaşanan savaş başta olmak kaydıyla, onlarla olan dış ilişkilerdeki yaşanan sorunlar sonucunda ortaya çıkan kriz ülkenin geleceğini savaş yaşamından bile fazla tehdit eder güce sahip olmuştur. Ülkemizde ekonomik krizin çıkması nedenlerinin başında komşularla olan yanlış politikaların eseridir görüşümü her seferinde yazmıştım. Kaos yaşayan ülkeleri incelersek, ortaya çıkan sonuca göre yoğunluğun nerede ve hangi ekonomik şartlarda yaşandığını görebiliriz. Zengin bir ülkede iç savaş veya her hangi bir kargaşa var mı? Maalesef yok. Neden biliyor musunuz? Sebebi çok basit. Ellerinde güç olan devletler, ekonomilerini güçlü kılmak adına başka gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere yapacakları müdahale sonucunda kazanımları o denli artacaktır. Bizlerin kafası basmazsa şayet, çok uluslu ülkelerin hangisi yaşanan kaosun bitmesini ister. İstemeyecektir. Ne kadar kaos, o kadar silah satışı. Babalarının hayrına Orta Doğuda dolanmıyorlar. Yoksa ortak kardeşlikmiş, ortak duygularmış, ortak ekonomiymiş, ortak dinler kardeşliğiymiş hepsi hikaye ve yaşatılan senaryolardır.
Peki yatırımcı hangi şartlarda işini büyütmek isteyecektir? Çok basit. Her şey durulunca. Ülkemize turist akmaya başlayınca. Dışarıya kendi ürettiğimiz kaliteli malı başardığımızda. Herkesin eşit şartlarda gelir ve bu gelire karşı eşit vergilendirmede. İnsanlara saygı ve anayasal haklarda belirtilen kuralların herkese uygulanmasında. Komşularla olan siyasi dış ilişkilerin normalleşmesinde yatırımlar artacak, üretim artacak, insanlar normal fiyatlardan geçimini sağlayacaktır. Kısacası kölelik yapmayacaktır.