Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


Kolaylaştırıcılarımız (1)

  • 03 Aralık 2018 Pazartesi


Toplum olarak önemli ve öncelikli sorunlarımızdan biri; aynı dilde konuşmamıza karşın anlaşamamamızdır(!) Yani, ana dilde yabancı dille konuşur gibiyiz. Egemenler kazanmak ve kazanma koşullarını korumak için her şeyi yapmaktadırlar. Bilinmesini istemedikleri gerçekleri bu şekilde perdelemekteler.
TANIM.
Bir nesnenin veya kavramın tüm özelliklerini ayrıntılı bir biçimde(benzerlikler ve farklılıklar) gösterenayrıntılı bir fotoğraftır tanım.
Değişimin kapsamında olan şeylerin süreç içinde farklılaşması kaçınılmazdır. Eskiden var olanların aşınması, yeni etkenlerin devreye girmesi hallerinde, tanımlar güncellenmelidir. Güncellenmeyen tanımlar aksamalara neden olabilir.
Tanımlar anlaşmayı ve anlamlandırmayı kolaylaştırır. Bilimsel yaklaşımların olmazsa olmazı ve ilk basamağıdır.
Yaşama ilişkin tüm olay, olgu, varlık ve nesneler tanımlar aracılığıyla anlaşılır kılınır. Anlaşmak en önemli sorunlarımızdan biridir.
KAVRAMLAR.
Olay, olgu ve şeylerin zihinsel algısıdır kavram. Kavramın sözel ifadesi terimdir. Terimler düşünme platformudur. Bilimsel doğruları değişim, dönüşüm ve gelişmelerin hizmetine sunar. Kavramın değişim ilintisi, her değişimde kavramın güncellenmesini gerektirir.
Kavramlar insanlık birikimidir, toplumsal gelişime paralel olarak gelişir ki; bu toplumun yaşama biçimini, yani kültür düzeyini gösterir.Kültür bir yaşama biçimidir. Yaşama ilişkin olgular kültürün altyapısını oluşturur ancak, her iki objede bir birini etkiler. Algılar kültürden beslenir, kültür soyut algıların alanını genişletir ve etkinliğini artırır.
Tanımlar ve kavramlar gibi, ilkeler ve kurumlarda yaşantımızı kolaylaştırır. Normal bir toplumda olması gerekenler yerli yerinde değilse, anlaşmak ve uzlaşmak zorlaşır. Özellikle toplum tasarlanarak bölünmek istendiğinde belirsizlikler ön plana çıkarılır. Şu anda siyasi krizin tetiklediği ekonomik krizin varlığı tartışmalıdır. Var diyenler kadar, yok diyenlerde var. Gerçi somut yaşam bu gerçeği bize istesek de,istemesek de anlatacak. Bir kısım insanlarımız geç ve güç anlıyor olsa bile.Değerli okurlarım, bir birikim ürünü olan bu (ilkeler ve kurumlar) kavramları başka bir yazıda değerlendirmek üzere.
Ölümü sürdüklerinde üstümüze,
Yaşamak ölmekten de beterdi!
Bize yaşamak, susmak belletilince;
Onlar arsızlıkla üstümüze geldi!