Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


KISA KISA (1)

  • 02 Kasım 2018 Cuma


YÜKÜ ÇEKENLER
Sen hak etmediğin yükleri taşırken, sana bilerek yük olmak onursuzluk olur! Ama sende bu haksız yükleri neden taşıdığını sorgulamaz mısın hiç?
Kariyerli (liyakati olanlar) ve sıradan emekçiler, çiftçiler, küçük esnaf ve orta sınıfta yer alanlar bu haksız yükleri daha ne kadar taşıyacaklar?
AVLANANLAR
Avcılar sorgulamayan sıradanları (nüfusun kahir ekseriyeti) avlayacak dayanaksız cümleler kurmakta uzmanlaşmışlardır. Yalan, alıcısı olduğu sürece pazara sürülebilen bir şeydir. Yalanın bedeli satıcısı için mal ve şöhret iken, bu bedeller alıcıların varlıklarından ve yaşamsal haklarından karşılanır.
ÖZGÜRLÜK
Özgürlük, onu çevreleyen koşul ve olanaklar çerçevesinde seçenek kullanabilmektir. Çevrenin koşul ve olanaklarını aşan şey bilinçtir. Bu bilinç geleceği şimdilere taşıyan en üstün güçtür ki; olanakları çoğaltarak, çevreyi istenir yaşamlar doğrultusunda ve pozitif olarak dönüştürür. Bu nedenle bilgi güç ve her anlamda en önemli kaynaktır. Bilgi ile yola çıkıldığında çevre olanakları, dolayısıyla da özgürlüğün sınırları genişletilir ve yaşam kalitesi artırılır.
YERELDE YAŞAM
Yaşanılası bir kent yaratmak için emperyalizme(çevre yağması) ve kapitalizme karşı (işbirlikçi dinci kapitalistler) tutarlı ve örgütlü bir mücadele vermek gerekir. Yaşam alanlarını kar hırsı ile yaşanılmaz kılanlar çıkar güdüsüyle hareket etmektedirler. Tüm düzenlemelerin ve gelişmelerin kendi yararlarına olmasını isterler. Bu istemlerin sahipleri ya yönetenlerdir ya da yönetenleri belirlemektedirler.
Merkeze bağımlı kılınan kent ve belde yerel yönetimleri, bırakıldıkları açmazdan kurtularak yerele hizmet üretmeleri sadece onların bilinçli üretkenlikleriyle olanaklıdır.
MİRASA SAYGI
Yozlukların besleyip şımarttığı yobazlık, yaşamın her alanında egemen kılınmaya çalışılıyor. Hızla değerlerimizi kaybetmeye başladık. Bu değerler çok zor koşullarda olağanüstü çaba ve özverilerle aynı zamanda yurtseverlik duygularıyla kurulan fabrika, kurum ve tesislerdi.
Atatürk’ün mirasına el koymak(çökmek) için yol ve yöntem arayanlar, geleceğe dönük olarak kendi birikimlerinin güvencesini ortadan kaldıracaklarının farkında değiller.
KAYBEDENLER
Yaşamak, sürekli olarak bir yaşam kavgası içinde olmaktır. Yaşam kavgasında yenilgiler olabilir ama mücadele bitmez. Sadece mücadeleyi bırakanlar kaybederler!
DÖRTLÜK
Başıboş bırakılan güne sızdı katiller!
Vakitsiz söndürülen yiğitler mezarlığındayız.
Vurulan sokaklarda oyunsuz çocuklar!
Yaşadığına pişman hallerdedir yığınlar!...