Selma Erdal

Tüm Yazıları


Kim Suçlu?...

  • 07 Ekim 2020 Çarşamba


Geçmişte olağanüstü durumlarda (doğal, toplumsal, siyasal ayrımı yapılmaksızın); yer depreştiğinde, gök gürlediğinde, Güneş yaktığında ya da bulutların ardından baktığında, don olduğunda, kuraklık kavurduğunda, Lodos ya da Poyraz yeli savurduğunda ihale Cenab-ı Allah’a kalırdı ve benim o günlerdeki çocuk aklım ülkemizde bir Cenab-ı Allah Bakanlığı var sanırdı… O’nun Bakanlığı’nın kamu hizmetlerini yeterince, gereğince yerine getiremediğinden dolayı geliyordu başımıza bu olumsuzluklar diye düşünürdü çocuk bedenimdeki usum, kaygılanırdı biteviye umut kuşum… Sonra büyüdüm… Ben büyüdüm de Dünya küçük mü kaldı ?... Dünya da büyüdü… Elbette özgül ağırlığıyla, kütlesiyle, hacmiyle, eni-boyu-yarıçapıyla, enlem-boylam sayısıyla değil; üzerinde yaşayanların, barınanların, O’na bağımlı yaşayanların sayısıyla, insan sayısıyla, population olarak, nüfus artışıyla, demografik anlamda büyüdü… Bu büyümeyle doğru orantılı olarak; sorunlar da büyüdü, artan insan sayısıyla birlikte sorunlar da çoğaldı. Bu büyümeyle birlikte insanların usları, akılları, düşünceleri, algıları büyüdü dolayısıyla Cenab-ı Allah üzerinden kabahatlerden, suçlardan, sorumluluklardan sıyrılma dönemi de geçmişte kaldı. Değişmeyen, değişimin kendisidir diyalektik kuramına göndermede bulunurcasına yaşanan sorunlar bağlamında sorunların suçlusu da değişti yeni bir suçlu bulundu… Ve o suçluya yaşadığımız küreselleşme olgusunun türevleri üzerinden yüklenmeye başlandı suçlar…

İş, aş yetmez oldu; suçlu bulundu: KÜRESEL EKONOMİK KRİZ…

Erkeklerin dönüşümü, yaşadıkları hormonal değişiklikler nedeniyle kadınlara sağlıklı erkek bulmada sorunlar yaşanmaya başlandı, eş sayısı yetmez oldu; suçlu bulundu; KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI…

Dört mevsimin güncesi, üçer aylık dönencesi karmakarışık oldu; yine suçlu hemen bulundu: KÜRESEL ISINMA…

Artan insan sayısı, artan hırslar, doyumsuz ihtiraslar bağlamında yer altı ve yerüstü kaynakları için kavgalar, savaşlar çıktı; suçlu bulundu: KÜRESEL PAYLAŞMA…

Toplumsal kirlenme, tozuma, yozlaşma, yoldan çıkma anlamında toplumların değer yargıları bozuldu; suçlu anında bulundu: KÜRESEL MEDIA…

Oysa her olumsuzluğa neden olan, Doğa’nın, yaşadığımız kürenin, gezegenimiz, Mavi Bilyemiz Dünya’nın dengesini bozan, onu üzen tek suçlu: İNSAN…

Kendini evrendeki tüm varlıkların üzerinde sayan, kendini düzenin efendisi olarak gören insan gerçek suçlu…

Ve denizlerden, göllerden, akarsulardan doğal yataklarını çalan: İNSAN…

Tohum ekerek değil, kum-çimento-asfalt dökerek toprakları çalan: İNSAN…

Toprak, yağan yağmuru, karı; yavaş, yavaş sindiremezse imbiklerden süzercesine katmanlarından geçiremezse sel olup çoğalır, taşar ve de yolunu şaşar kendinden çalınan yatağını bulamadığından… İşte o zaman öfkeyle geri alır kendisinden çalınan yatağını… Hiç aldırmaz kıyılarındaki insan soyunun endişesine, korkusuna; kapıp götürür çadırını, otağını…

Denizlerden, göllerden, akarsulardan çalınan topraklar; sular altında… Bir de Trakya’da “komşi” barajın kapaklarını açtığında… Veriliyor KIRMIZI ALARM…

Oysa insan soyu usuna vermeli KIRMIZI ALARM; dur demeli Doğa’dan çalma huyuna, gem vurmalı şu doyumsuzluk hırsına…

Cenab-ı Allah Bakanlığı diye bir bakanlık olmadığını öğrenen ben ve benzerlerime hiç de inandırıcı gelmiyor; yaşanan sorunların suçlusunun KÜRESELLEŞME masalının türevlerinden birinde olduğu söylemek… Doğa’ya, Dünya’ya, Mavi Bilye’ye, yaşadığımız küreye saygısızca ve de kaygısızca eylemlerde bulunduğunu göre, göre genel ve yerel yetkililerin, etkililerin, doymazların, aymazların söylediği yalanlara kanmak; her şeyin sorumlusunun Cenab-ı Allah Bakanlığı olduğunu sanmak kadar safça, çocukça…

Yaşanan sorunların, tek sorumlusu ve tek suçlusu; İNSAN…

Etkili-, etkisiz, yetkili-yetkisiz, yöneten-yönetilen, sömüren-sömürülen, duyarlı-duyarsız, saygılı-saygısız, kaygılı-kaygısız; hiçbir ayrım yapmaksızın yaşananların sorumlusu; İNSAN… Değişmedikçe eylemleri, söylemleri, algısı, yargısı, tutum ve davranışları, engellenmedikçe beynindeki sömürü içerikli kavram; durmaksızın verilmeli İNSAN için KIRMIZI ALARM…