Selma Erdal

Tüm Yazıları


Kent Konseyleri Üzerine Bir Değerlendirme

  • 13 Nisan 2018 Cuma


Kent Konseyi olgusu ve oluşumu; yerel demokrasi, halk katılımı kavramlarının, Rio Konferansı’nın ardından Dünya gündeminde tartışılmasıyla, “ben de bu uygulamayı ülkemde başlatacağım” diyen Turgut ÖZAL’ın bir girişimidir… Ve bilindiği gibi doğduğum kent Bursa da, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Erdem SAKER’in özverili önderliğiyle ülkemizdeki öncüsüdür; yerel demokrasi ve halk katılımı uygulamasının...Ve bizler de Sayın SAKER’in yoldaşlarıydık demokrasinin yereldeki uygulamasının; değerli bilim insanlarımız Prof. Dr. Hasan ERTÜRK, Prof. Dr. Ulviye ÖZER, Prof. Dr. Vahap KATKAT ile birlikte gerçek Bursalılar olarak Lütfü KIRAYOĞLU, Ayşe YANDAYAN, Levent GENCELLİ ve yazarınız Selma ERDAL’ın yanı sıra kentimizin pek çok değerli aydını, emekçisi, çevrecisi… Ve kentimizi, kendimizden önde tuttuk, kendimizden daha çok düşündük… Aklımızı da koyduk, elimizi de taşın altına…Gün geldi biz öncüller, yerel demokrasinin emekçileri; daha sonraAKP’nin zihniyetine göre yasalaştırılan ve oluşturulan” KentKonseyi’nden dışlandık, (“laf”la da olsa) gün oldu taşlandık…
Ve böyleceAKP’nin çıkardığı yasa doğrultusunda Kent Konseyi üyeleri, aynısının tıpkısı Ortaçağ Kent Devletleri’nin “asiller sınıfı” gibi… O günlerdeki “serf”in durumuna da düşürüldü halk, gerçek kentli…Konuşturulmuyor, susturuluyor ve dahası da konseyden dışlanıyor… Ve bu oluşum da allanıp, pullanıp; yerel demokrasi, halk katılımı diye kamuoyuna sunuluyor…
Bizler de çok sorguladık;"Bu mudur yerel demokrasi, halk katılımı?...Bu kimin atılımı?...Kentin rantını, getirisini, götürüsünü;STK’larla birlikte paylaşma pazarlığının adı mı oldu yerel demokrasi, halk katılımı ?...Burada halk nerede ?..." diyerek
BUSİAD, GESİAD, MUSİAD, MAZLUM-DER, BORSA, ESNAFLAR ODASI, Anadolu’dan kopup gelenlerin kurduğu dernekler… Amma ve lakin kentin gerçek sahiplerinin Konsey’de yeri yok… Üniversite’den gelenler bile (yandaş media örneği) yandaş bilim adamları ve de madamları (ki Abant Toplantıları’nda boy gösterenler, sakal bırakıp F tipi ulema katına erenler)…1990’nın ilk yıllarından beri yapılan çalışmalar; sanki bu işin müsveddesiydi de bunca emeği yok sayıp; AKP egemenleri ince ayar çekip de başlarını ağrıtan KENT KONSEYİ sorunsalına karşı dediler ki:
-Alın işte size Kent Konseyleri’nin kurulmasına ilişkin yasa…Biliniz ki biz basmayız yaşa…Uydurduk yine kılıfına; dokundurtmayız yerel yönetimlerdeki başkanlarımızın hizmetlerinden (gerçekteyse hezimetlerinden) dolayı ne tüyüne, ne kılına… Bu böyle biline…
AKP’nin seçim öncesi, seçmenle geçim niyetine dağıttığı;kömür, bol kepçeden bulgur, nohut ve de yerel demokrasi uygulamasını gerçekleştirsinler diye yerel yönetici adaylarına öğüt…Seçimler kazanılıp (köprüyü geçene kadar ayıya, dayı örneği), geçimler güvenceye alınıp, seçmenle işi bitince genel ve yerel egemenlerin; “bize göre, bizce yerel demokrasi; işte budur” diyerekten çıkan yasa… “Yaptığınız ameller; yerel demokrasiye takılıp kalmasın, tıkayın yolları”, sürekli dolsun kasa diye kamusal alana sürdükleri yerel demokrasi modeli bu… Beğenseniz de, beğenmeseniz de; AKP’nin yönetim modeli bu:-Genel Yönetim; BAŞBAKAN iken artık olacak BAŞKAN (ki KRAL karşıtı olarak etkili ve de yetkili)…
-Yerel Yönetim; BELEDİYE BAŞKANI (ki DEREBEYİ karşıtı olarak etkili ve yetkili)…
-Yerel Yönetimin Gölgesi; KENT KONSEYİ BAŞKANI ve ÜYELER (ki ASİLLER Sınıfı olarak etkili ve yetkili)…
Bu üçlemenin dışında halkın yeri;SERF, KÖLE… Öder vergiyi, yaşar gerginliği, yitirir her gün daha da çok gönencinden, seyircidir yaşanan olumsuzluklara her biri yaşlısından, gencinden…
Egemenlerse durmaksızın güç alır, akıl alır yedi kat yabancısından; böylece gerçekleşmiş olur küreselleşme bağlamında Türk usulü yerelleşme…Şimdi bayram değil, seyran değil...Eh seçimlere de var daha bir süre...Nereden ya da neden mi girdik şu Kent Konseyi muhabbetine?...Bursa'da yerelde AKBABALAR egemen, oysa Didim'de aslan sosyal demokratlar...Ama yerel demokrasi söz konusu olunca; yok aralarında hiç bir fark...Her zaman aralarında var barikat; halkla, yerel yönetimler arasında... Seçimler gelince gündeme, oy isteme sırasında; sorarsanız herkes demokrat... Böylesi fesat kurnazlara karşı da olmalı bizden oylar kesat!...Selma ERDAL; Kentleşme ve Çevre Sorunlar Uzmanı