Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Katılımcı Demokrasi İçin İki Unsur Gereklidir

  • 28 Mart 2018 Çarşamba


Katılımcı demokrasi, yurttaşların yönetime aktif olarak katıldıkları görüş ve önerilerini özgürce ifade edebildikleri bir yönetim biçimidir.
Halkın içinde yer almadığı bir sistemin demokrasi olarak isimlendirilmesi mümkün değildir.
Esasen demokrasinin özü ve esası da budur.
Bu anlamda katılımcı olmayan demokrasi, demokrasi olarak tanımlanamaz.
Çünkü halkın kendi düşüncesini, talep ve eleştirilerini içine katamadığı bir sistem, katılımcılık iddiasında bulunamaz.
Katılımcılığın sınırı var mıdır?
Hayır yoktur.
Halk, yerel ve genel anlamda yönetim süreçlerinin her birinde kendisini [düşüncesini, eğilimlerini ve tercihlerini] ifade etme imkânını bulacaktır.
Bu imkânı yok etmeye ya da sınırlamaya kalkışanların demokrasi ile herhangi bir ilgileri mevcut olamaz.
- Hayır, bu imkânı ben ona, kendi istediğim kadar tanırım, düşüncesi totaliter bir yaklaşımdır.
Ne kadar süslü sözlerle üstü örtülmeye çalışırsa çalışılsın, faşizan bir eğilim ya da köhnemiş bir kültür kirliliğidir.
Gerçek demokrasi, halkın eleştiriyel duruşuna ve her çeşidinden sorgulamalarına karşı toleranslı olmayı gerektirir.
Her eleştiriyi, paranoyak bir yaklaşımla kendisine karşı yöneltilmiş saldırı olarak algılamayan bir kültürel düzeyde olmayı gerektirir.
“Beni eleştirenler düşmanımdır,” düşüncesinin demokratik bir toplumda yeri yoktur.
Demokrasiden çok, totaliter bir dünya görüşünün ürünü ya da sonucudur.
Toplumsal bir eleştirinin sahibi olan kişileri peşinen maksatlı kişiler olarak nitelemek ayrıca gerçekçi bir tavır da değildir.
Toplumsal sorumluluk sahibi bir yurttaş için demokratik eleştiri kulvarı bir erdem alanıdır.
Çağdaş insan, yaşadığı yörenin yönetim biçiminden ulusal ölçekteki siyaset çeşitliliğine kadar her alanda yurttaş olarak üstlenmesi gereken sorumlulukları yüklenerek bu erdemi hayata geçirebilir…
Bilindiği üzere gerçek bir katılımcı demokrasinin var olabilmesi için iki unsur gereklidir:
1.- Sorumluluk sahibi erdemli yurttaş.
2.- Paranoyadan kişiliğini sıyırmış, kültürlü, kamu yararına çalışan yönetici…
Toplayın bu iki unsuru alta alta…
Çıkan, uygar demokratik toplum, yani katılımcı demokrasidir.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com