Katı Atık Vergileri Aylık Olarak Su Faturasına Yansıyacak


Didim Belediye Meclisi,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince aylık olarak yapması gereken Şubat ayı toplantısını  07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 14:oo'de Belediye Başkanlığı Meclis Topl

 Paylaş


Didim Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince aylık olarak yapması gereken Şubat ayı toplantısını 07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 14:oo'de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yaptı.
Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın katılmadığı toplantıya meclis üyesi Celalettin Erol başkanlık etti. Ercan Atasoy ve Sevinç Karataş’ında mazeretli olarak katılmadığı mecliste Sevinç Karataş yerine Vedat Ege Katip üyelik görevini yürüttü.

12 Gündemli toplantı öncesi bir vatandaşın 1219 Ada’da imar değişikliği dilekçesi gündeme 13. madde olarak eklendi.

İlk gündem maddesi olan 657 sayılı yasa ile çalışan zabıtaların 2018 yılında fazla çalışma ücreti olan 453 TL’nin 487 Tl’ye çıkartılması konusu Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Yapılan yasal düzenleme il yılda iki kez toplanan Katı Atık Bedellerinin “2018 Ücret Tarifelerinde Belirlenen Katı Atık Toplama Ücretlerinin Aylık Olarak Tahakkuk ve Tahsil Edilmesi” ve Aydın Büyükşehirin tahsil ettiği ücretlerin daha sonra Didim Belediyesine aktarılması uygulaması konulu yazısı için yapılan oylama 3 red oyuna rağmen Oyçokluğu ile kabul edildi.
Ancak yazlıkçı olarak Didim’de ikamet edenlerinin bu ödemeleri düzenli yapmaması halinde faiz işleyip işlemeyeceği, ya da elektronik sayaçlarda fazla miktarda su yüklenmesi durumunda yansıtmadın nasıl yapılacağı konusuna açıklık getirilemeyen konu yasal düzenleme gerekçesi olduğu için oy çokluğu aldı.
2017 Yılında belediye meclis kararıyla 3 adet araç alımı kararına rağmen yıl içerisinde gerçekleşememesi üzerine yeniden karar alınacağı gerekçesiyle gündeme alınan bu madde oy birliği ile kabul edildi.
Meclisin en tartışmalı gündemi olan ve Didim Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih 100 sayılı kararı ile uygun bulunan Gevrek Mevkii S.S. Didim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin uygulama imar planına yapılan 29.12.2017 tarih 17952 kayıt nolu itiraz dilekçesinin İmar Planının Askı süresinden önce mi verildiği sonra mı verildiği tartışması nedeniyle Oy Birliği ile İmar Komisyonuna gönderildi. Ancak Dilekçe tarihi ile askıdan hiç itiraz yoktur tutanağı ile indirilip Büyükşehir’e gönderilmesi konusunda da komisyonun dikkati çekildi. Ayrıca itiraz dilekçesinde şehir içinde kalan ve hastane ile komşu olan bu bölgenin konutlaşmanın önünü kestiği benzeri konu da komisyonca değerlendirilecek.

Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/904 Esas, 2016/1001 Karar sayılı Kararına istinaden Belediyemiz tarafından yaptırılan Karakuyu Mevkii 778 ada 5 parsel ile 1785 ada 1 ve 13 parselleri içeren plan değişikliği teklifinin, Karakuyu Mevkii 683 ada 12, 13, 14, 15, 16 parsellerde yapılan plan değişikliği teklifi, evrek Mevkii 945 ada 3, 4, 5 parsellerin önünde düzenlenen rekreaktif amaçlı dolgu alanı planına görüş talebi konulu talebi, Belediye tarafından hazırlanan Nur Cami imar planı değişikliği teklifi, Karakuyu Mevkii 2126 adanın güneyinden 7 metrelik yaya yolu açılmasına ilişkin plan değişikliği teklifi, Belediye tarafından yapımı devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan spor kompleksi olan 1090 parselde yer alan park alanının içinden yaya yolu açılmasına ilişkin plan değişikliği teklifi de İmar Komisyonuna oy birliği ile gönderildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih ve 382 sayılı “Yapılarda Çatı Uygulaması Konulu 05.09.2016 Tarih ve 96 Sayılı Meclis Kararında Düzeltme Yapılması” yazısının görüşülmesi sırasında Meclis üyesi Nuh Ali Yılmaz’ın bu çatı meselesini çok uzadığını çözüm odaklı bir meclis olmak istediği itirazına rağmen İmar Komisyonuna oy birliği ile gönderildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2018 tarih ve 381 sayılı “Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Elektronik Ortamda Tarama Ücret Tarifesinin Belirlenmesi” isteği plan bütçe komisyonuna gönderildi.
Gündeme sonradan eklenen 1219 ada da 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapılması konusundaki vatandaş dilekçesi İmar Komisyonuna sevk edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Meclis Başkanlığı görevini yürüten Celalettin Erol kapatmadan önce Şubat ayı ikinci oturumun 12 Şubat 2018 günü Saat 14’te yapılması kararıyla oturuma son verildi.