Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Karmaşadan yoğunluğa nasıl varılır?

  • 24 Mart 2018 Cumartesi


Akıl- zihin- mantık- bilinç… Ne işe yarar?

Sorgulamaya, analiz etmeye, anlamaya, çözümlemeye…
İşte ancak o zaman önümüzde duran karmaşa ve kaos, yoğunluk ve derinlik haline dönüşür ve bir senteze ulaşılır.
İçinde yaşamakta olduğumuz karmaşaya bu gözlükle baktığımızda neler görüyoruz?
İşte acilen ve soğukkanlılıkla yanıtlanması gereken soru budur.
1.- Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terörist avındadır.
Evet, bir adım daha atalım:
Mehmetçik, çok uzun bir aradan sonra yine emperyalizmle göğüs gögüse gelmiştir.
ABD, terörist elbisesi ile Suriye’dedir, Irak’tadır.
Dolayısıyla silahlı hareket basit ve olağan bir terör operasyonu düzeyinden emperyalizmle “savaş” mertebesine tırmanmıştır.

2.- Türkiye’nin iç politikası terör ortamına ve dış politikası Ortadoğu bataklığına ne tür hatalar zincirini izleyerek saplanmıştır?
Bu da ayrı, ama birden çok bağlarla yukarıdaki tespite bağlıdır.
Açılım siyasetinin ülkeyi getirdiği mecra, “milliyetçiliğin her türlüsüne karşı yürütülen düşmanlık ve savaş” zihniyeti, bugünün “yerli ve milli” aldatmacası ile üstü örtülebilir mi?
Asla… Hayır!

3.- Ülkenin beka sorunu, sınırların korunması, bölünmenin önlenmesi, halkın mal ve can güvenliğinin korunması ve savunulması en temel görevdir…
Devleti yönetme yükümlülüğünü üstlenen kadroların varlık nedeni bu görevdir. Vazgeçilemez, ertelenemez, görmezden gelinemez temel bir görevdir bu…
Hiçbir siyasi kadro bu kaçınılmaz görevi siyasi bir ranta dönüştüremez. Bu görevin icrasından siyasi yarar umamaz.
Fırıncı ekmek sattığı için alkışlanmaz.
Berber müşterisinin saçını kestiği için göklere çıkartılmaz.
Siyasetçi vatan görevini yerine getirmek için oturmaktadır o koltuğa, vatanı satmak için değil… Şeker fabrikalarının köküne kibrit suyu dökmek için değil…

4.- Ülkenin ve dolayısıyla vatandaşların önemli bir beka sorunu da, karnı tok, geleceğe güvenle bakan, sağlık sorunları kamusal bir anlayışla ele alınan, sağlıklı bir çevrede yaşamaktır…
İş ve aş… Sağlık ve güven, temel unsurlardır. Esas meseledir.
Aslında terörün de, savaşların da, sosyal patlamaların da temelinde ekonomi vardır…
Siyasetçinin en temel görevi, bütün bu musibetlerin kökeninde bulunan ekonomik refahı sağlamaktır.

Geldik bu sorgulamanın sonuç kısmına…
Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’ninkini de bir başka Ali’ye giydirmeye çalışan siyasetçinin iş akdi 2019’da feshedilmelidir…
Yukarıda 4 madde halinde özetlediğimiz karmaşık sorunlar, akıl- zihin- mantık- bilinç süzgecinden geçirilerek bir senteze ulaştırılmalıdır.
Oluşturulacak sentezi etkin bir biçimde halka iletmek ve kitlesel bir yoğunluğa eriştirmek en acil görevdir.
Bu görevden kaçmak ya da ertelemek, hangi bahane ile olursa olsun, vatanın beka sorununa getirilecek çözüme ihanettir.
Daha nasıl ifade edelim?..

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com