Selma Erdal

Tüm Yazıları


Kafalar

  • 15 Mayıs 2018 Salı


Şu Yaradan’ın yarattığı beşeriyat içinde kafalar çok çeşitlidir…Fikriyat üzerinden yapacağımız ayrımda; akıllı, akılsız, fikirli, fikirsiz kafalar diyebiliriz…Zikriyat üzerinden yapılacak ayrımda; dogmatık, sokma akıl-kakma çivi kafalardan söz edebiliriz… Koca kafalı dediğimiz tür illa ki koca kafa, mankafa değildir elbet; kendilerininkini dumura uğratıp, kocalarının aklıyla hareket eden kadınlaradır buradaki işaret…
Bittabi ki bu ayrımlar klasik sayılabilir, değişen zamana ve zemine göre kafalar daha da çeşitlenmiştir; misal mi istersiniz ?...İşte televizyon kafalar…Televizyon karşısında saatler harcayıp; dünyaya televizyonun şartlandırdığı gibi bakanlar…
Ve çok daha değişik bir ayrım da yapılmakta; şu memleket ki bir zamanlar memleket-i Ali Osman-i olarak üç kıtaya hükümran olduğu zamanlardan beri ki o da Fransız Kafalar olarak bilinmektedir bunların ilk evveli…Zaman içinde yüzerken, kıtalar arasında gezerken bu memleketin ümmeti; ayak bastığı diyarlara göre türlü, çeşitli kafalar peydahlanmıştır ki onların arasından, sırasıyla Alman kafalar, İngiliz Kafalar, Amerikan Kafalar ve Arap Kafalar olarak da ayrıma tabi tutulmaktadırlar bugün itibariyle kendileri....
Bilhassa Alman Kafalar; yine de en zararsızı sayılırlar. Ne de olsa I. Cihan Harbi münasebetiyle müttefik olma hasebiyle ve dahi kalleşlikte Alman milleti az biraz kaldığı için geride, diğer ecnebi zevattan, Alman Kafalar ayrılabilir diğerlerinden bu cihetten… Lakin yine de bu Fransız, Alman ve bilhassa İngiliz ve Amerikan Kafalar; menşei topraklarımızdan olan bir vücut üzerinde ikamet etseler de bir kez asimile olduktan sonra, asla ikame edilemezler Türk Kafa ile , Türk Kafa gibi fikriyatları ve dahi zikriyatları, bilhassa da neşriyatları olmaz ahir ömürlerinde…
En basitinden Alman Kafalar; işçi muhaceratı veçhile intikal etmişlerdir Alman topraklarına, konmuşlardır getto barınaklarına ve dahi sokakları süpürüp, ayakyolu hacet hanelerini temizleyip, “en aşağıdakiler” sıfatını alıp ve dahi kendi memleketinde neden karnını doyuramadığının sebebiyatına ait fikir edinmeyip, böbürlenmeye, caka satmaya başlamışlardır mutemadiyen ki memleketinde işini, aşını, eşini bulabilen cefakar milletinin esnafına, ırgatına, amelesine…
Ki onlar İngiltere’ye garson olarak kapılananı, Fransa’ya “solcu” diye sığınanı da ve bilhassa Amerika’ya da ya benzin pompacısı ya da doktora için gidip bilim insanı diye orada kalanı… İşte bu zevat her nedense Türklük’ünü unutuyor ve o memleketten yana kafa oluşturuyor ya da olduğunu sanıp kendini Alman Kafa, İngiliz Kafa, Fransız Kafa ya da Amerikan Kafa zannediyor ki kendi ülkesine, ulusuna özgü değerleri, kafalarının önüne getirdikleri ülkelerin adlarıyla ve değer yargılarıyla yaklaşıp, küçümsemeleri, tepeden bakışlarıyla aşağılamaları...
Bu safhada bırakalım Osmanlıca paralamayı bir yana ve diyelim ki bu zevata:
Sen ki Viyana kapılarına kadar dayanan, üç ana karada egemenliğini kuran Osmanlı’nın soyundansın. Kimliğini unutan, kimlik bilincini yitiren insan; nedir bu alem budalalığın, el hayranlığın ?...
Enerjini, beynini sununca yabanın hizmetine; ülkenin başarılarını görmezden gelmek onlarla birlikte olup ülkeni hezimete uğratmak ne kazandırıyor sana ?...
Ey yaban ellerde, kimliğinden utanan, kimliğini unutan yabancı kafalar, ulusuna, ülkesine yabancılaşan kafalar; Türkün erdemini, onurunu, şerefini yüceltmek yerine, bulunduğun yabancı ülkeye yaranmak, dalkavukluk yapmak için cüceleştirmek ulusunu yaban elinde, yabanın dilinde…
Ve böylelikle paye alacaklarını sananlar ya da kendilerini kabul ettirip, onlardan sayılmak için; kendi ülkelerinin insanından çok başka oluşlarıyla, onlara tepeden bakışlarıyla, yabanın indinde kendilerinin onlardan olduğunu kanıtlamaya çalışanlar…
Doğrudur; çok başkadırlar ulusunun erdemlerinden sıyrılan bu dönmeler şerefsizlikleriyle, onursuzluklarıyla…İşte bu karakter ve kimlik bozukluklarıyla ; ola ki bir bireyi “ya da yine Osmanlıca’yla sürdürürsek sözümüzü” bir ferdi, kendi gayreti neticesinde bir muafakiyet elde ettiğinde, ecnebiden çok daha önce, dudak bükerek, hafife alarak, kara çalarak küçümseyerek; “tesadüf” olduğuna ilişkin tebliğ eder fikriyatını…Kör bakar dimağı da, gözleri de bu milletin oğullarının ya da kızlarının gayreti, çabası, çalışkanlığı, azmi neticesinde elde ettiği başarıya…Utanmazca ecnebiyle birlikte hakaret eder; başarıyı aşağılar… Örneğin İngiliz “doping” der; demez ki ona “Ne diyorsun sen ?...Geçebildi mi ki deden Çanakkale’den; geçebilsin senin kızın, Türkün kızını ?”…

İşte bu ecnebi kafalar, yaşadıkları ülkeye göre, kendini yeniden tanımlayanlar; başarıları olduğunda bahşetmezler memleketimize...Yalnızca alt-kültüre özgü tutum ve davranışlar ortaya çıkınca fatura edilir aidiyetlerinin gerçek adresi Türk milletine... Nedense bu böyledir; değişmez, ecnebi kafalar Türk kimliklerini pek sevmez…
Henüz dün, 2012 yılının Ağustos ayında...İngiltere'de düzenlenen olimpiyatlardaTürkün kızları; aldıkları madalyalarla, kazandıkları başarılarla en çok kimleri kızdırdı?...Ülkelerinde olimpiyatları düzenleyen İngilizler’i…Çünkü “mavi kan” savında olup, dünyayı durmaksızın kana bulayan bu memleket, bu birleşik millet (ki bilindiği gibi; İngiliz siyaseti, sürekli ister/işler cinayeti) döktüğü kanın konusu gelir Çin’den, Hint’den taa dünden, bugüne kadar…Nedense dünya herkese yeter, bir tek bu İngilizler’e dar…Ve bizim kızlar olimpiyatlarda madalya için koştular ve kazandılar ya…İşte yalnızca bu İngilizler çamur attılar, karalamaya kalkıştılar kızlarımızı…Nedir bu hazımsızlıkları ?...Berlin Olimpiyatları’ndaki Hitler’den kaldı mı farkları?... Neydi Berlin Olimpiyatları sırasında ortaya çıkan; üstün Alman ırkı mı, yoksa ahmak ırk mı ?...Kana buladılar Hitler’in peşinde dünyayı…
Günümüzün İngiliz’inde de aynı böbürlenme, aynı yaklaşım; dünya ülkelerine sinsice karışım, her entrikanın altında İngiliz’in parmağı…Gün gelir de bir gün o parmağı…Ne yaparlar bilinmez…Gerçi onların da pek hoşlarına gider; ne de olsa ülkenin erkeklerinin çoğunluğu sapkın, pek azı kadınlar için çapkın…

Ve dönersek bugünlere...Vakıfbank Voleybol Kız Takımı üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olunca...Nasıl da mutlu oldum ve dünde yaşananlar geldi usuma, aklıma...Bizim kızlara dudak büken İngilizler'e bir selam göndermek geldi içimden...Neyse İngiliz siyasetine verelim bir parça ara; dönelim bizim kızlara…Alkışlar size, kıvancımızsınız kızlar !... İşte Türkün Kızları !... İşte Atatürk’ün kızları !...Ne ayaklarına dolaşan çarşaf, ne de gözlerini kapatan peçe, ne de başlarını sıkan türban; yobazın eline geçmekte olduğu söylenen ülkemizde böylesine çağdaş, böylesine kıvanç duyduğumuz kızlar çıktı ya…İşte bu kadar…Duyuralım dosta düşmana ve özellikle de ecnebi kafalara; bu ülkede tarikatların kucağına oturmayan ve başarıdan, başarıya koşan kızlar, kadınlar da var !... Sunalım ülkemizde yaşanan güzelliklere, kör bakan gözlerinize... Siyasetle haşır, neşir olurken ülke; bu önemli başarıyı gündeme taşıyalım istedik izninizle...