Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


İzmirde Denize Dökülen Taşeron Şimdi Suriye’dedir…

  • 09 Şubat 2018 Cuma
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de çelik-çomak oynamıyor.
Düpedüz savaşıyor.
Evet,
bu bir savaştır.
Ne kadar ismin üstü sıvanmak istense de, bu bir savaştır.
Terörle mücadele yurt içinde olur.
Teröristlere karşı olur…
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de emperyalizmle savaşmaktadır: Açık ve kesin!..
Tanklar, en ağır silahlar, uçaklar ve büyük bir insan gücü ile, ülke sınırlarının dışında emperyalizm ile göğüs göğüse vuruşmaktadır.
Topraklar ele geçirmekte, tepeler zapt etmekte, tüm savaş stratejilerini kullanmaktadır.
Karşısına ön safta PYD/PKK piyonlarının konması yaşanmakta olan gerçeği görmemize engel olmamalıdır.
İsmi üstünde; yürütülen bu silahlı mücadeleye, “vekâlet savaşı” denmektedir…
PYD/PKK teröristleri ABD emperyalizmine vekâleten bir savaş sürdürmektedirler.
Ön saflara konuşlandırılan silahlı güçler emperyalizmin taşeronudur…
Patron: ABD’dir…
Patronun Suriye’deki mevcudiyetinin tek sebebi petroldür…
Zengin petrol yataklarını Rusya’ya kaptırmadan sahada egemenlik kurmaktır.
Türkiye’nin beka sorunu olarak isimlendirilen hedefinin dibinde ise, petrolün Batı merkezlerine ulaştırılmasından elde ettiği çıkarı kaybetmeme amacı bulunmaktadır.
ABD’nin temel amacı ise, Akdeniz’e bir koridor açarak, Türkiye’nin petrol boru hatlarından elde ettiği payı ödememekten ibarettir.
Eskiden olduğu gibi çağımızda da savaşların temel nedeni, ekonomik çıkarlardır.
Bu çıkar bazı ülkelerde kişisel niteliktedir.
Bazı ülkeler açısından ise, savaş nedeni ulusal nitelikteki çıkarlardır…
Ama çıkardır!
ABD, Rusya, İran, Türkiye ve bölgede at oynatan etnik bölünmeler, çeteleşmeler, dağlara çıkmalar, hepsi… Evet, hepsinin dibinde ekonomik çıkar yer almaktadır.
Eğer siz yaşanan sıcak çatışmalar içinde bu olguyu teşhis edemezseniz, estirilen her rüzgârda [hatta meltemde] bir o yana, bir bu yana savrulursunuz.
Türkiye’nin temel çelişkisi emperyalist çıkarlardır.
Bu çıkarlar uğruna silahına sarılan taşeron/vekil
iyon/maşa/terörist… Her neyse, hepsi ve her biri asıl hedefi, meselenin esasını görmemizi engellememelidir.
Bu bir savaştır…
İzmir’de denize dökülen emperyalizm, yeni maşalarıyla güney hududumuzdan saldırmaktadır.
Meselenin özü ve esası budur.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com