Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


İttifak yaşamsaldır

  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi


Son yıllarda sağlanan ittifakın demokrasi ittifakı olduğu söylendi. Bu söyleme katılmamak mümkün değildir. İstanbul seçimleri ise, bir vicdan ittifakının yaşama geçirilmesine neden oldu. Bulunduğumuz noktadan ittifak olgusuna yaklaşırsak, toplumsal ittifakın kelimenin tam anlamıyla yaşamsal olduğunu görürüz. Varlık sürdürmenin gerek koşulunun ittifaklardan geçtiği kesin. Bu zorunluluk kavrandığında iş kolaylaşır. Ağır bir sistem sorunu, toplumu geleceksizliğe sürüklüyor ise, sorun bir an önce ve el birliği ile çözülmelidir.
Sorun büyürken çözümde ayrıntıya bakılmaz. Önce varlık sürdürme güvenceye alınmalı, sonra ayrıntılar gündeme gelir. Zaten çözüme ilişkin önlemler, ayrıntıların bir kısmını doğal olarak çözerek etkisizleştirir.
Zorunlu birliktelik ile gönüllü birlik arasında nitelik farkı var. Gönüllü katılım her koşulda üretken ve yaratıcıdır. Katılım bir seçenek kullanmaktır ve seçenek kullanmak özgürlüktür. Zorunlu birlikteliklerin yıpratıcılığına karşın, gönüllü katılımcılığın yapıcılığı umudu besler ve yaşamları istenir kılar.

Farklılıkların bir arada olması demokrasinin en iyi fotoğraflarından biridir. Mevcut sorunlar her bireyin yaşamını etkiliyor ise; sorunlardan etkilendiğinin bilincinde olan bireylerin bir arada oluşu çok önemlidir. Ülkeye ilişkin acil sorunların ortak payda olması her şeyden önce umutları var kılmaya ve yeşertmeye yeter.
“İttifak, herhangi bir konuda objenin kendine yetmezliğini işaret eder. Kişi veya gruplar, sorun çözer hale gelmek için dayanışmak ve güç birleştirmek gereği duyabilirler. Belirli bir yapıda var olan farklı güç odakları ortak amaç çevresinde ilkeli olarak bir araya geldiklerinde, güçlerini birleştirerek sorun çözmeye yönelirler. Her koşulda ittifak mevcutlar arasındaki ilişkileri içerir. Bir yapıda var olmayanı ittifaka dahil edemezsiniz. İttifaka dahil olacak bileşenleri nitelik olarak değiştiremeyeceğiniz gibi, herhangi bir olası bileşeni ittifak dışında bırakamazsınız.
Her konuda aynı veya yaklaşık şeyleri düşünenlerin ittifakı değil, birlikteliği söz konusudur. İttifak, görüş farklılıkları olanların ilkeli bir birliktelikleri işlemidir. Bu girişimin amacı, süresi ve yöntemleri belirlenir. Katılım, belirleme ve çözüm sürecini kapsar. Birliktelik amacına ulaştığında doğal olarak ittifak sona erer. İttifak sona erdiğinde her bileşen kendi yolunda yürümeye devam eder. Fakat, ittifak öncesi farklılıkları ile, ittifak sonrası farklılıkları da farklılaşmış olur. Bu farklılaşma her farklı kesim için olumlu gelişmeler içerir. Normal koşullarda bir araya gelmeleri olanaksız görülen kesimler bir araya gelince ilişkiler iklimi yumuşar. Önce olan ya da varsayılan sertlikler törpülenir ve uzlaşmazlık algısı yerini olabilirliklere bırakır. Bu olgu her koşulda toplumsal açıdan olumlu bir gelişmedir.(FERHAN ERCAN)

Farklılıklar üzerinden ayrışanlar, benzerlikler üzerinden birleşmeye başladılar. Farklılığın algılanması bir farkındalık yaratır. Bu bilinç birlikteliğin gereğini kavrar ve ittifakların yolunu açar.
Ülkenin içinde bulunduğu büyük ve hatta yaşamsal sorunlar ittifakların omurgasını değiştirmiştir. Çözüm temelli vicdani ve demokratik birliktelikler ittifakın omurgasını oluşturmaktadır.
Siyasi partiler ne zaman uzlaşabilir? Ortak sorunlar algılandığında, çözümde birleşebilirler. Bu birliktelik hali, yaşamsal sorun veya sorunlar ortadan kaldırılıncaya dek sürer. Bu olumlu süreç farklılıkları törpülerken, ortaklıkları besleyip güçlendirir. Yani, bir kısım farklılıklar farklılık olmaktan çıkar. Ancak, acil görev geleceğimizle ilgili olan sorunların en kısa zamanda çözülmesidir!