Ferhan Ercan

Tüm Yazıları


İtibarsızlaştırmak ve istismar

  • 31 Ağustos 2018 Cuma


İtibarsızlaştırmak; her koşulda cepheden saldırılamayan değerleri hedef alan bir sinsi saldırıdır.Bu tür namert saldırılarda; yer, zaman ve koşullar dikkate alınır. Saldırılacak objenin savunmasızlığı da denkleme dahil edilir. Böyle bir saldırı hiçbir koşulda insani ve dürüstçe değildir. Saldırının en önemli yanı, afişe saldırılar olmasıdır. Genellikle ilgisiz ve bilgisiz hazırcı kitleler etkilenmek istenir.
Muhalif olmak nitelikli ve insani bir değere sahip olmaktır. Konumu ve koşulları iktidarın dümen suyuna girmesine olanaklar sunmasına karşın, kişilikli bir duruşla muhalif olmayı tercih eder. Muhalif olan, genellikle var olanlara karşın olması gerekenleri savunan kişi veya kişilerdir. Bunun için çok büyük kayıpları göze alabilirler. Bu olumlu ve tutarlı davranışlarını kitlelere iletebildikleri ölçüde taban oluştururlar.
Bu olumlu muhalefete karşı olumsuzluklardan yana tavır koyup çaba harcayan muhaliflerde vardır. Onlar, yönetenlerin ve egemenlerin değirmenlerine su taşırlar. Özellikle toplumunu iyiye, güzele ve ileriye doğru yöneldiği evrelerde ortaya çıkarak gelişimi ve değişimi engellemeye çalışırlar. Böyle bir muhalefet normal koşullarda hoş karşılanmaz. Normal dışı koşullarda(kuruluş ve kurtuluş) süreçlerinde hiç kabul edilemez. Bu tür girişimlerde bulunan kişiler vatan haini,insanlık düşmanı olarak damgalanırlar.
Bizim için önemli olan, pozitif yaklaşımlı muhaliflerdir. Bu tür muhalifler, toplumlardaki kötüye gidişleri engellemek isterler. Toplum yararına olmayan eylem ve kararlara karşı duruşlar sergilerler. Bu tür kişiler kitlelere erişimi sağladıklarında, yönetenlerin; toplum, doğa ve varlıklar yararına olmayan istem ve uygulamalarını engellerler. İşte bu nedenle bu gibi kişiler egemenlerin boy hedefi olurlar. Onları kitleler nezdinde itibarsızlaştırmak için erk ve yalan dahil tüm araçlar kullanılır.
İtibarsızlaştırma özünde planlanmış bir istismardır. İtibarsızlaştırmada istismar özellikle politik bilinçten yoksun kitleler için çok büyük bir öneme sahiptir. İstismar kişi ve kişilerin, örtük amaçlarına erişmek için kullandıkları en etkili silahlardan biridir. Cumhuriyet Gazetesinden Mine Söğüt, “Uzmanından istismar” başlıklı köşe yazısında bu konuya değinmiş. Satır başları ile vurgulanan bu konuyu daha da özetleyerek saygıdeğer okurlarımla paylaşmak istiyorum:
1-Başörtüsü konusunda inançlar ve insani duygularla yaşama biçimleri istismar edildi.
2-Özgürlük düşüncesi istismar edildi.
3-Cumhuriyet rejimi ve laiklik istismar edildi.
4-Darbelere karşı olan toplumsal duyarlıklar istismar edilerek ordu itibarsızlaştırıldı.
5-Hukuk sistemi istismar edildi.
6-Ekonomi istismar edildi.
7-Politik duyarlıklar istismar edildi.
8-Yetki kullanımı istismar edildi.
9-Kürt sorunu istismar edildi.
10-“Kendisine kol kanat geren yarım akıllı aydınların entelektüel zaaflarını bile hiç acımadan istismar etti.(MİNE SÖĞÜT, Cumhuriyet)
Bu kapsamda, son yıllarda tanık olduğumuz itibarsızlaştırmaları görelim:
1-Eğitim sistemi ve öğretmenler,
2-Sağlık sistemi ve doktorlar,
3-Ordu ve ordu mensupları,
4-Atatürk ve cumhuriyet kurumları,
5-Demokrasi ve laiklik,
6-Çağdaş yaşama biçimi,
7-Güçler ayrımı…
Bütün bu itibarsızlaştırmalar ve istismarlar sonunda ülkemiz bu noktaya geldi!...