Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


İstifa etmenin anlamı…

  • 05 Ekim 2018 Cuma


Bir derneğe üye olmak, öncelikle o derneğin amaçlarını benimsemekle olur.
Bir dernekten istifa etmek ise, önceden benimsenmiş olan amaçlardan vazgeçmek anlamını taşır.
Derneğin yönetim şeklini ve yöneticilerini benimsemiyorsanız, yapacağınız şey dernekten istifa etmek değil; o yönetim biçimini değiştirmek için mücadele vermektir.
Çünkü temel hedef derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesidir. Eğer bu noktada gerçekten samimiyseniz, dernekten istifa etmek yerine o amacı gerçekleştirilmesini sağlamayı seçmeniz gerekir.

Örnek verelim:
Diyelim ki Atatürkçü Düşünce Derneği üyesisiniz…
Ne diyor dernek tüzüğü?

“Derneğin amacı; Atatürk'ün önderi olduğu Türk Devrimi'ni ve bu Devrimin temelini oluşturan başta Altıok, Atatürk ilkelerini her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliştirici nitelikteki düşünce sistemini, Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Atatürk'ün düşüncelerini, davranışlarını, savaşımlarını ve yapıtlarını inceleme, araştırma konusu yapmak, bunlara karşı girişim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düşün savaşımı vermektir.

Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barıĢı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaş sosyal hukuk devleti niteliğiyle sonsuza değin bağımsız yaşatma istencini ve bu yolla Türkiye aydınlanmasını güçlendirmektir.”

İstifa mı ediyorsunuz?..
Olabilir demokratik hakkınızdır.
Ama demek ki siz, şu yukarıdaki amacın gerçekleştirilmesi mücadelesinin dışına düştünüz.
Lütfen aynaya bakın!

Olmadı mı?
Alın size ikinci bir örnek:
Diyelim ki siz, Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesisiniz…
Ne diyor dernek tüzüğü?

"Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışır."

Ama demek ki yine siz, dernekten istifa ederek bu amacın gerçekleştirilmesi mücadelesinden vazgeçtiniz…
Arif’e tarif gerekmez:
Siz iyisi mi, bir kez daha aynaya bakınız…

Ne görüyorsunuz?


@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com