Sedat Özkan

Tüm Yazıları


İmara getirilen barış

  • 05 Haziran 2018 Salı


İmar ve iskana uygun olmayanv eya daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek18/05/2018 tarih 7143 sayıyla yasalaştı.ÇEVRE ŞEHİRÇİLİK BAKANLIGI 13 MİLYON KONUTA İLGİLENDİREN YAPILAR İÇİN yönetmelik hazırlıyor. Çalışmaların seçimler öncesinde tamamlanması ve müracaatların alınması bekleniyor. Vatandaşın işlemlerdeki ilk adımı ise ‘KAYIT FORMU DOLDURMAK olacak.

YAPININ ÖZELLİKLERİ YAZILACAK
Yapısı imar ve iskana uygun olmayan vatandaşlar ‘yapı kayıt belgesi başvuru formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvurular e-devlet üzerinden yada bakanlığın açıklayıcı lisanslı kuruluşlar aracılığı ile olacak(henüz kurulmadı). E-devlet üzerinden başvuru bedelsiz olurken, kurumlar para talep edebilecek. Formda kimlik bilgilerinin yanı sıra yapı kayıt belgesi alınacak yapıyla ilgili bilgilerin girilmesi için önce sahibi olduğu yapının konut mu yoksa ticaret alanı olduğunu beyan edecek. Vatandaş, formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğünü ve arsa emlak vergisi rayiç değerini beyan edecek. Bu değer Maliye Bakanlığı’nın Gelir idaresi Başkanlığından öğrenebilecek.
BEDEL NASIL BELİRLENECEK
Yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlara % 3, ticari kullanımlarda % 5 oranında bedel alınacak. Kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçeye kaydedilerek kentsel dönüşüm için kullanılmak üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
KADEMELİ ÖDEME
Çevre ve Şehircilik bakanlığı altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürülügü vatandaşın ödeyeceği bedelin yapı tipine göre belirleyebilecek yapılacak ödeme şu şekilde olacak;
1-) konutlar için, emlak vergi değeri ve bakanlığın belirlediği değer toplanıp onun % 3’ü alınacak.
2-) Bir iki katlı basit bir yapı M2 ‘sini 600 TL kabul edilecek. 100 M2’den bina a 60.000 TL olacak. Diyelim ki emlak vergi değeri de 10.000, toplamda 70.000 TL Bunun %3’üne denk gelen 2.100 TL ödenecek.
3-) Vatandaş başvurusunu yapacak , daha sonra parasını biriktirip 31 Aralık 2018 kadar tek seferde belirlenen tutarı ödeyecek. Başvuru yaptığı an ödemek zorunda değil.
4-) Fiyatlamada 7 kata kadar olan yapıda M2 bedelini 1000 TL, 8 kat ve üzerinde ki yapılarda 1.600 TL kabul edilecek.
5-) Eğer af istenen binanın karşısında bir alışveriş merkezi yada otel varsa o zaman M2 si 2.000 TL den hesaplanacak. Buna emlak vergi değeri de eklendikten sonra konut için toplam bedelin % 3’ü ticari birim için % 5’i alınacak.
BAŞVURULAR 30 EKİM’E KADAR

Başvurular için son tarih 31 ekim 2018 olarak belirlenirken yapı sahipleri kayıt bedellerini 31 Aralık tarihine kadar ödeyebilecek. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları kapsıyor. C-15’in altı olarak tanımlanan depreme dayanıksız binalar kapsam dışı kalacak. İmar barışı kapsamında iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilecek. Su,elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
SEDAT ÖZKAN
SERBET MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR