reklam alanı
Erkek Olma

Erkek olma, çünkü erkeklik oğlan çocukları için korkulu bir rüyadır, diyor JJ Bola. Bu başlıkla yazdığı kitapta bütün oğlan çocukları doğuşta saftır, günahsızdır.Ailede, okulda ve çevrede uygulanan yanlış eğitim onları erkek yapar. Şiddete eğilimli olmaları yanlış yönlendirmenin neticesinde ortaydevamı +

Mektup Günü

Yılın her gününde önemli bir olaya yer veriliyor. Eylül ayının ikinci günü Dünya Mektup Günü idi. Takvimde böyle ön görülmüş.İnternet aracılığıyla gönderilen elektronik mektuplar anında sahibine ulaştırılıyor. Mektup yolu beklemeye ihtiyaç yok, yatılı okullarda öğrencilerin, askerliğini yapanlardevamı +

Efsane ve Gerçek

2020 yılı Ağustos ayında haberlerin ilk sırasını Korona virüs alıyor. Pandemi döneminde alınan önlemlerin, demokrasi idare şeklinde yer alan seyahat hürriyeti, insan haklarını koruma niteliklerine uyup uymadığı konuşuluyor. Kurallar ülkesi Almanya’da dahi alınan önlemlere karşı gösteriler yapılıyodevamı +

Ormanın Geleceği

Tam elli yıldır, Türkiye’den Almanya’ya geri dönüş uçuşunda yemyeşil bir cennete inme duygusunu yaşarım.Berlin ormanlarında tek tip çam ağaçlarında, zeytin ağacına olan özlemimi gidermeye çalışırım.Ormandaki düzen karma karışık değil, belli el değmiş olduğu gözlenir. Hemen her ilçeden kolayca udevamı +

Suni Zeka

Süratle giden iklim değişikliği, atmosferin ısınması, gezegenimizin kaynakların harcanması karşısında, çevre bilim uzmanları uyarıda bulunuyor. Aynı anda bilgisayar uzmanları, mühendisleri interneti geliştiriyor. Daha hızlı, daha akıcı, engelsiz kullanma imkânı yaratıyorlar. Filozof, yazar, öğretim üyedevamı +

Beraber Yalnız Olmak

Büyük şehirlerde en fazla görülen birliktelik iki insan. İki yaşlı elele tutmuş yolda giderken dikkat çekiyor. Evliliklerinin kırk, elli yıl olduğunu duyunca, daha da merak ediliyor. Böyle birlikler Korona krizinde daha görülür hale geldi. Parklarda, su kenarlarında yanyana oturanlar, aynı adreste yaşıyorlar. devamı +

Hüzün Duyma

Hüzünlendim ben yine, diyerek şarkı söylemek geliyor içimden. Ne zaman bir kavramı tek bir kelimeyle açıklayamasam, sözlüğe bakıyorum ve Arapçadan geldiğini okuyorum. Hüzün; neşesizlik, iç sıkıntısı, ağlama isteği, gam ve üzüntü anlamına geliyor. Anavatandan gelen haberler, Korona virüs dolayısıyladevamı +

İnsanı Yeniden Keşfetme

Vuku bulan bir felâket anında insan paniğe kapılır, yanındaki insanları düşünmeden bencil davranır, sadece kendini kurtarmaya bakar. Bazı filozoflar insan hakkında bu sonuca varmıştır. Genel kanaat böyle şekillenmiştir, çünkü önyargı böyle gelişmiştir. Kötülük olmadan roman ve hikâye yazmak mümkdevamı +

Köle Ticareti

Ko­ro­na virus pan­de­mi bütün dünya va­tan­daş­la­rı­na bu­laş­ma­sı eşit, fakat daha fazla yok­sul halkı zor du­rum­da bı­rak­tı.Zen­gin fakir ara­sın­da­ki uçu­rum daha be­lir­li ola­rak açığa çıktı. Sağ­lık si­gor­ta­sı ol­ma­yan­lar te­da­vi ola­mı­yor. Ölen­le­rin devamı +

Yeni Dünya

Korona virüs salgını yerkürede var olan, acilen çözülmesi gereken sorunları gölgede bıraktı. İklim değişmesinin getirdiği felâketler, gezegende büyük bir göç dalgasına sebep oluyor. Sel ve yangın insanları evsiz barksız bırakıyor. Atmosferin ısınmasıyla eriyen buzullar, okyanusların yükselmesine, dendevamı +

Tamir Sanatı

Sahip olunan her şey kolayca atıldığı için, doğada var olan enerji kullanıldı. Gezegen plastik çöpten geçilmez olduğu gibi, atmosfer kirletildi. Nefes alacak hal kalmadı. Korona krizinde karikatürlere konu olan tuvalet kâğıdı kuyruğundan sonra, araba kuyrukları söz konusuydu. Evde kalınca vakit vardı, zedevamı +

Bir Teselli Ver

Darda kalanın tutunacağı daldır, teselli. Evladını kaybeden bir anne, içine düşen ateşi, acıyı dindirmek ister. Tanrım bana bir teselli ver, diyerek dua eder. Gezegenimiz Korona virüsün bulaşması, Pandemi felâketiyle savaşırken, ölüm yaşama çok yaklaştı. Aslında her zaman vardı, ama insan gerçeği kabudevamı +

Nuh Gemisi

Sosyal medyada Korona’dan sonra restoranda ilk buluşma, gibi haberler dolaşıyor. Bu insanları yanıltan bir veridir. Korona virüs tehlikesi hâlâ geçmedi. Yasak ve kuralların gevşetilmesi, hasta sayısı, hastanelerin yeterli kapasitelerine göre alınan bir karardır. Hijyen kuralı, kapalı alanlarda maske ve en az devamı +

YAVAŞ HAYAT

Hayat Korona virüs krizi ile birdenbire durma noktasına geldi. Çok hızlı giden araba birden durdurulursa takla atar ve kaza yapar. Ülkeler can kurtarmayı ilk sıraya alınca, ekonomi takla attı. Kaza neticesinde hayatta kalan insanın, ekonomide yaşam güvencesine ihtiyaç duyduğu anlaşıldı. Sinema, tiyatro, restorandevamı +

Yarım Yüzyıl

Tam elli yıl önce yağmurlu bir günde, Haziran ayında Berlin-Tempelhof Hava Alanına gelmiştim. Yaş gününden daha önemli yarım asır geçen bir ömür, ama Korona virüs nedeniyle törenle anmak mümkün olmadı. İstanbul’da Alman doktorlar tarafından, sıkı bir sağlık kontrolünden sonra Almanya’ya gelmeye devamı +

Duyma Gücü

Duyma gücü, duygu kavramı, Arapçadan gelen hissi kelimesine dayanıyor. Hissini vermek, izlenimini uyandırmak, gibi gelmek, anlamına geliyor. Duygular, insanın davranışlarına bir pusula gibi yön veriyor. Her zaman önemli olduğu halde, şu anda yeryüzünü dayanışmaya zorlayan Korona krizinde daha belirgin oldu. Utdevamı +

Türklerin Babası

History Life tarih dergisi Mayıs ayı sayısında, fikirleri ve ideolojileriyle Dünya tarihini değiştiren on yedi büyük devrimciyi konu olarak yayınladı. Haberi Facebook sosyal medyada okudum. Sözcü gazetesi haberin ilk kaynağı. İnternet çağında haberler bilgiler çok çabuk dolaşıyor. Almanya’da yaşıyorum, devamı +

Hatırlama Günü

Tam 75 yıl önce, 8 Mayıs 1945 ta­ri­hin­de İkinci Pay­la­şım Sa­va­şı’nda yenen müt­te­fik ül­ke­ler­le ye­ni­len Al­man­ya ara­sın­da ateş­kes, tes­lim olma söz­leş­me­si ya­pıl­dı.Savaş 27 mil­yon Sov­yet­ler Bir­li­ğin­den olmak üzere 65 mil­yon in­sa­nın ha­ya­tı­na madevamı +

Birisi arkamızdan seslense Korona dese, hemen beni mi kastediyor, diye bakacak hale geldik. Alman basın ve medyasında Korona virüsünden başka bir şey konuşulmuyor, yazılmıyor. Ölüm haber ve sayılarında, yalnız bu virüsle vefat edilmediğine son günlerde dikkat çekiliyor. Statiklerde kaç kişinin kalp krizinden sdevamı +

Fiziki Mesafe

Yazmayı meslek veya hobi edinen insanların dilde yapılan yanlışlar gözüne, kulağına hemen ulaşıyor. Türkçe yayınlarda devamlı, ısrarla tekrar edilen sosyal mesafe kavramının yanlış olduğunu fark edilmesini bekliyordum, hâlâ bekliyorum. Korona virüs bulaşmasına karşı korunmada kastedilen 2 metre mesafe fdevamı +

Yaşlanma Şansı

Kendimi yaşlanmış hissetmiyorum. Uzun bir ömür sonunda bu cümleyi söyleyebilmek, güzel bir duygu. Altmış beş üstüne ulaşmış, fakat hâlâ enerji dolu, yaşam sevinci veren emekliler var. Korona virüsü kriziyle birlikte yaşlılık riziko grubu oldu, ölüm yaşam günlük hayatın içine girdi. Doğa kuralına gdevamı +

Normal Yaşana Dönüş

Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) açıklamasına göre, Korona virüs bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için dört hafta önce alınan sıkı önlemler gevşetilebilir. Bir hasta üç kişiye, üç hasta dokuz insana bulaştırdığı haftada sıkı önlemler alınmıştı. Bugün bir hasta bir kişiye bulaştdevamı +

Sayıların Gücü

Tüm yerküre vatandaşları tek bir düşmana karşı birleşti. Korona virüs düşmanın adı. Gözle görünmediği için savaşı kazanmak zorlaşıyor. Mücadele aşı ve tedavi yöntemleri bulununcaya kadar hızla devam edecek. Robert Koch Enstitüsü (RKI) gibi, ciddi ilim kuruluşlarının verdiği sayılara güvenmek gerdevamı +

Robert Koch ve Louis Pasteur

Bugün korona virüs Covid-19 hastalığına karşı küresel korunma tedbirlerini alan insanlık, borçlu olduğu bilim insanlarını anlamalı ve anlatmalıdır. Viroloji, virüsü inceleyen, araştıran ve bulaşıcı hastalıkların aşı ve diğer yollarla tedavisini anlatan, bilim dalıdır. Almanya’da 23 şehirde ünivdevamı +

Evde kalıyoruz

Korona virüs salgını on bin can aldı. Bu sayı yalnız Avrupa’da, sorun küresel mücadele ülkesel. Yıllardır birleşme çabasını, Avrupa Birliği geriye dönüş yaparak ülkeler sınırlarını kapattı. Toplum hastalık korkusuyla meşgul iken sığınmacılar, iltica edenler sınır dışı yapılıyor. Altmış bdevamı +

Karakter Sınavı

Sınav, öğrencilerin ya da bir işe gireceklerin bilgi ve beceri durumlarını anlamak için yapılan yoklama, eşanlamı imtihan, Arapçadan geliyor. Karakter, Yunancadan gelen bu kavram, belli ahlak ölçülerine göre değerlendiren kişilik. Karakteroloji, insanların karakterlerini inceleyen bilim dalı. İnsan karakterleridevamı +

Sınır Tanımıyor

Kapısına gelen çaresiz mültecileri döven, hatta öldüren Yunan polisi, her gün bir başka insanlık dışı yönteme başvuruyor.   Avrupa medya ve basını bu insanlık dışı fotoğrafları göstermiyor, birlik polis teşkilatı ile, kıtanın sınırlarını güç kuvvetiyle korumaya çalışıyor. Bir yandan da 2devamı +

Son Nefes

Son nefes alan insanın yaşamı kesin olarak sona ermiştir. Bu durumda ölen insandan bahsetmiş oluyoruz. Nefes alındığı müddet, hayatta kalma zamanıdır, buna da ömür diyoruz. Türkiye Suriye’de ölen askerlerine ağlıyor. Almanya Türk Toplumu Hanau kentinde nefrette, ırkçı saldırıda kurban verdiği gençlerindevamı +

Dil Zehir Olunca

Hessen Eyaleti Hanau kentinde 43 yaşında Tobias R., nefret duyguların esaretiyle silahla ateş açarak, dokuz kişinin ölümüne ve altı kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Katil evinde annesiyle birlikte ölü olarak bulundu. Başka olana nefret ve kin duygusu kötü söylemlerle besleniyor, zehir toplumda etkisini göstedevamı +

Karanlığa Karşı

Karanlığa karşı aydınlık çevremizi, ileriyi görmemizi sağlar. Işık olmadan etrafımızda bulunan eşyaları, cisimleri ve canlıları fark edemeyiz. Elli yıl önce Berlin’e geldiğimde şarkılarda, güneşe özlemin sık sık arzulandığını duydum. Halbuki Türkiye’de böyle bir hasretlik algısı yoktu. Gündevamı +

Almanya’nın Thüringen eyaletinde Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekilleri, İslâm ve göçmen karşıtı sağ popülist Almanya için Alternatif Partisiyle (AfD) birlikte Hür Demokrat Partili (FDP) Thomas Kemmerich’i eyalet başbakanı seçti. Bu olay ülkenin kara günü olarak tarihe geçti. Parti içi devamı +

Dil Ustası

Türkçe dilini en iyi kullanan ustalar deyince ilk aklıma İzmir CHP’si Milletvekili Mustafa Balbay gelir. Daha önce Cumhuriyet Gazetesi’nde araştırmacı gazeteci olarak makalelerini okuyarak tanıdım. Siyaset, seyahat konularında yazdığı kitaplarını okudum. Ergenekon iddialarında tutuklandığında herhangi bir sdevamı +

Hediye Deyince

Bir Avuç Güneş başlığıyla, şair Mehmet Özata yıllardır yaşadıklarını, duyduğu ve gözlemlerini bir şiir kitabında yayınladı. Kitabın yayınlanması ve tanıtılmasında şair, yazar Dr. Ertekin Özcan’ın çok etkin gayreti var. Arşivde Şair Mehmet Özata ve Bir Avuç Güneş makalesini okuyunca, bana kitadevamı +

Beethoven Yılı

Ludwig van Beethoven 1770 yılında Almanya Bonn şehrinde dünyaya geldi. Doğumunun 250. Yılı uluslararası kutlanacak. 2020 yılında, soğuk savaş esnasında Batı Almanya’nın başkenti olan Bonn şehri, bu yıl Viyana’dan sonra ikinci müzik başşehir olma yolunda. Yalnız Bonn’da bir yıl boyunca üç yüz konser ddevamı +

Gazeteci Olmak

Önemli olaylar belirli günlerde dile getiriliyor. Öyle ki yılın 365 gününde her gün belirli bir olay, kişi, meslek gruplarına dikkat çekiliyor. Daha bir günün önemi ve sorumluluğu işlenmeden, diğer belirli gün takip ediyor. Gazetecilerin işi oldukça zorlaşıyor. Bazen günde iki üç etkinliğe yetişmek zorundevamı +

Ağaçlar Ölürse

Ağaçlar ölürse, insanlar ve diğer canlılar da ölür. Bitkiler içinde doğanın kötü şartlarına karşı direnç gösteren ağaç, kökleriyle toprakta derine inerek suya ulaşır. Ormanda kökleriyle genç ağaçlara, suya ulaşma sisteminde yardım ederler. Bitkisel araştırma yapan uzmanlar ağaçların birbiriyle ildevamı +

Sorgula ve inan

Düşünce hürdür, hiç kimse ve hiçbir şey buna engel olamaz. İnsanın ne düşündüğü içinde kalırsa cezası da yoktur. Düşünülen sanat, edebiyat, basın ve medya yoluyla açıklanırsa sorun başlar. Öncü düşünürlerin diğerlerini etkilemesinden korkulur. Zira çok bilenlerin idare edilmesi zorlaşır. Bir devamı +

Umt vardı

Umudun sona ermesi ölüm anlamına gelir. En son umut ölür. Yaşadıkça ümit ederek yaşamalı. Geleceğin daha iyi olacağına inanan Prof. Dr. Türkân Saylan hep inanmış. Her şeyin bir gün daha güzel olacağına güvenerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruyor. Köy Enstitüsü zihniyeti ile çalışarak yüzdevamı +

Sevinç ve Sağlık

Aralık, çoğunluğu hıristiyan inancında olan insanların yaşadığı ülkelerde sevinme ve sevindirme ayıdır. Dört hafta önce yaşil çam dallarıyla süslenmiş çelenkte her hafta bir mum yakılır. Dört mum yakıldığında doğacak bebek artık gelebilir. 2020 yıl sonra İsa peygamberin doğum günü kutlandığı ddevamı +

Halim Evde Yalnız

Bir insan yalnız bir şey yapmak ister. Müzik dinlemek, resim yapma, gezme, dolaşma ve alışveriş olabilir. Evde bekleyen bir aile ferdi varsa, insan sevinir, rahatlar eve gelince.Meslektaşım, yazar, öğretmen Halim Demirci arzu ederek yalnız kalmadı. Son yıllarda altmış yıllarında göç yoluna gidenlerde sık sık ydevamı +