Duygusal Zeka

Zekâ ke­li­me­si di­li­mi­ze Arap­ça’dan alın­mış­tır. So­yut­la­ma ve yeni du­rum­la­ra uyma ye­te­nek­le­ri­nin tümü an­la­mı­na gelir.İlk zekâ test­le­ri be­yaz­la­rin si­yah­lar­dan üstün ırk ol­du­ğu­nu teyit etmek ama­cıy­la ya­pıl­mış­tır. Al­man­ya’da Sar­radevamı +

Merak Etme

Yetişkin bir insan çocuğuna, torununa, öğrencisine merak etme sen, ben hallederim, der. İnsanların daha önce de sorunları vardı. Fakat iletişim, tıp, teknoloji ve tüm bilim dalları bugünkü gibi gelişmemişti. Bu nedenle problemleri tanıma, çare bulma kısıtlıydı. Küçük bir çevrede olumsuz olaylar çözüldevamı +

Aileyi terk ediyorlar

Son yıllarda yetişkin çocukların ailelerini terk ettiği daha sık duyuluyor. Tamamen ilişkiyi kesenler olduğu gibi, bir terör organizesine katılanlar da var. Tüm Avrupa’dan Suriye’de teröre iştirak edenler var. Almanya’da daha fazla ailesini terk edenlere rastlanıyor. Bu geri dönüşü olmayan ayrılık birdendevamı +

Duyarsız Berlin

Doğu Almamya’yı Batı Almanya’dan ayıran duvara Batı Utanç Duvarı, Komünist Demirperde ülkeleri Faşizme Karşit Duvar olarak adlandırıyordu. Duvarın önce telle çekilmesiyle başlanan örülmesinden sonra 28 yıl dayandı. Hem birinci hem ikinci Paylaşım Savaşına başlatan ve sebep olan Almanlar cezalandırdevamı +

Latife Hanım

Yazlığı onarıma hazırlarken, kitap yığılı düzeni ayırt etmek oldukça zor oldu. İpek Çalışlar’ın araştırıp derlediği 2006 yılında yayınlanan kitabın gözümden kaçmış olmasına şaşırdım. Tatil boyunca başucu kitabım oldu. Çok sayıda kaynakça kitap okunmuş, gazeteler taranmış, zamanın tanıdevamı +

Didim Yolunda

Didim’de beş haftalık tatilimde çok iyi deneyimler kazandım. Hemen hemen her şey güzel geçti. Ağustos ayı sonu Eylül ayı emekliler için en verimli zaman olsa gerek. Bayram tatilinde plajların kapasiteye göre çok kalabalık olduğu, denizde kulaç atmaya dahi yer olmadığını yazlık sahibi komşulardan duydum. devamı +

Temiz Hatıra

Ölen bir insan sağlığında hayatını iyilik ederek geçirir, kendine yapılmasını istenmeyen şeyi başkalarına yapmamışsa hatırası temizdir. Bu satırları yazarken babamı, dedemi düşünüyorum. Onların gayretiyle köyümüzde okuma yazma bilmeyen kadın kalmamıştı. Öğretmen, avukat, hakim ve işveren olan gedevamı +

Yeni Hayat

Şu anda göç ve göç­men­lik ko­nu­su yer­yü­zü­nü, ge­ze­ge­ni meş­gul eden, hiç gün­cel­li­ği­ni kay­bet­me­yen bir konu.Git­me­nin, yeni bir ha­ya­ta baş­la­ma­nın veya baş­la­mak zo­run­da olan in­san­lı­ğın belli bir baş­lan­gı­cı yok.Nuh tu­fa­nı, Gıl­ga­mış Des­tdevamı +

Şiddetle Mücadele

Şiddetle mücadele deyince yalnız kadına karşı yapılan anlaşılıyor. Bunu uygulayan erkek egemenliği. Şiddet uygulayan erkeklerin şiddeti ailede, okulda, çevrede gördüğüne ve böylece kötü örnekleri içsellediklerine şahit oluyoruz. Son zamanlarda artan kadın çığlıklarına kulak verilmeli, mücadeleyi sudevamı +

Nazım Hikmet' le Anmak

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de çoşkuyla kutlandı. Emekli tatilimi geçirdiğim Didim-Yeşilkent sitesinde yapılan törende konuşmamda Nazım Hikmet'in 1939 - 1941 yıllarında hapishanede tamamladığı Kuvayi Milliye Destanı'ndan iki alıntı yaptım. Birinci bölümde insan manzaralarını anlatıyor. devamı +

Gençlik Köprüsü

Mercator vakfı girişimiyle kurulan Gençlik Köprüsü Türkiye ile Almanya arasında ilişkilerde diyalog içinde gençleri buluşturuyor. İnsiyatifin Federal Cumhurbaşkanı ve o zamanın Dışişleri Bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Dr. Frank Walter Steinmeier tarafından 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da açılışdevamı +

Bir çocuk iki dil

Alman Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) politikacı Linnemann’nın Almanca bilmeyen çocuk okula alınmasın, açıklamasından daha önce Prof.Dr. Erol Esen ile konuşmuştum. Eşimin Türkçe bilgisi, bilimsel bir konu olan iki dilde eğitim ve öğretimde yeterli olmadığı için görüşmemiz iki dilde geçti. Okuduğum, bdevamı +

İstanbul ile Berlin’in partner/kardeş şehir 30. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Berlin’in en büyük konserevi salonunda bir konser verdi. Konserden önce Berlin Uyum Görevlisi Devletbakanı Genelsekreteri Sawsan Chebli, Alman-Türk Gençlik Köprüsü başkanı Jan Taşçı ve orkestrdevamı +

Liane Berkowitz

Mayıs ayı sonunda görevi alan ADD Berlin yönetimi, geçmiş yıllarda olduğu gibi adına yakışan kaliteli etkinliklere devam ediyor. Bahsetmek istediğim etkinlik hakkında başkan Neşe Gül-Breyer ve yönetimi, üyelerine aşağıdaki mektubu iletti. Böylece katılamıyanları da bilgilendirmiş oldu.   Berlin dendevamı +

İntikam Hırsı

Gazze’den İsrail’e roket atıldı, İsrail de misilleme yaparak karşı tarafa Filistin’e roket fırlattı, haberlerini dinlerken, bunun da dine bağlı olan bir olay olduğu düşünülmez. Bu makaleyi hazırlarken eski bir Yeçilçam filminde dişe diş, göze göz, deyimini işittim. Dinler tarihini tekrar, ama iyi okumadevamı +

Kadının tarihi

Tarih deyince savaşlar, hükümdarlar, değişen sınırlar akla gelir ve yazılır. Kadından hiç bahsedilmez, adı yoktur. Halbuki arka plânda kalan kadın eş, anne, nine ve sevgili olarak insanlığın tarihinde etkin rol almıştır. Kadın ön safhaya çıkamaz, çünkü tarihi erkekler yazmıştır. Günümüze kadar çdevamı +

Ah Şu Önyargılar !

Basın ve medya çoğunluk toplumunda, azınlık gruplara karşı ön yargılar, vatandaşların beynine öyle aktarılır, ki ayrıntıları göremeyen insanlarda kalıplaşmış kemikleşmmiştir. Önyargılı bir insan bardağın yarı boş olduğunu görür, zira pesimistir. Meraklı araştırıcı insan, okur ise bardağın ydevamı +

Milli Mücadele

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinliklerinde İlk Adımdan Kuruluşa başlığı ile açılan sergi Berlin’e taşındı. Samsun’dan başlayarak diğer Avrupa şehirlerinde gösterilmeye devam ediyor. Meslektaşım gazetemizde, fotoğraflarıyla haber yapan Orhan Önaldı tarafından yayınlandı. Makdevamı +

Türk Toplumu

Almanya Türk Toplumu (TGD) kongresinde her şey çok güzeldi. Her ne kadar bu söz İstanbul’dan dalga dalga yayılarak yurtdışına gelse de, Berlin’de de her şey çok güzel olacak. Almanya Türk Toplumu kurucu onursal Başkanı Dr. Ertekin Özcan’dan 12. Federal Almanya Kongresine davetiye alınca çok sevindim. Konudevamı +

Güven Duygusu

Bir şeyden, kişiden veya bir devletin kamuya hizmet dairelerinden beklenen, umulan niteliğe, duruma inanma duygusudur. Güven kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye girmiştir. Eş anlamlı kavram itimat olsa da, arada nüans farkı olduğundan dolayı her ikisi de kullanılıyor. Her şeyden, herkesten şüphe eden insanın ruh devamı +

Öğretmenden öğrenciye

23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı kutlama esnasında Türkiye’de bir televizyon moderatörü bir öğrencinin gelecek hayalini soruyor. Öğrencinin verdiği cevap Türkiye sınırlarını aşıp Dünya’ya ulaşıyor. “Hayalim yurtdışına gitmek, Köln’de tıp okumak. Sonra da Alman vatandaşı olmak.” Sevgili devamı +

Dijital nesil

Gençler ülkelerarası testler sonucu, bilhassa matematik fen derslerinde başarı gösteremiyorlar. Sıralamada Almanya’nın sonlara düşmesi alışılmıyor. Okullarda öğretmenler oldukça baskı altına alındı. Göçmen öğrencilerde dil sorunu başarıya negatif etki ediyor. İşsiz gençlere karşı kalifiye işler devamı +

Cenaze kültürü

Canlılar doğar, yaşar ve ölür. Bu, doğanın değişmez kuralıdır. İnsan doğum günlerini kutlar, fakat ölüm geri dönülmeyen ayrılıktır. Bu nedenle yas tutulur. Her ölüm erken sayılır. Tıpda gelişen buluşlar insan ömrünü ilaç ve teknoloji kullanarak uzatıyor. Uzatma devri ticari amaca hizmet ederse, hasdevamı +

Artuk sormayın

Misafir işçi tarihi Almanya’da altmış yılını doldurmak üzere. Tek amaç çalışmak, biraz para biriktirip geri dönmek iken, zamanla ve alınan siyasal kararlarla değişime uğradı. Seksen yıllarında kalma kararıyla kesinleşti, Türkiye Devleti vatandaşlık konusunda kolaylık gösterince, Alman vatandaşlığındevamı +

Birin tılsımı

Bir kemeri kısaltmak için konuştuğum genç emekçi, teklifimden daha güzel bir çözüm önerdi, neticede düzeltildiği hiç belli olmadı. Bana hemen açıldı, Ekrem İmamoğlu’nun ona umut verdiğini söyledi. Evlenme yoluyla Berlin’e gelmiş, üniversite bitirmiş, ama esnaf olarak çalışıyor. Günün birinde, iledevamı +

Emeklinin Sorumluluğu

60 üstü emeklilerin politikaya katılmada yaş sınırı yoktur. Dünya’da popülistlerin güç ve söz sahibi olmasıyla birlikte, demokrasi tehlikeye girmiştir. Tıp buluşlarında hastalıklara çare bulma, ömür yaş sınırını oldukça uzatmıştır. Bu iki nedenle artık 60 üstü emeklilerin de politika yapma imkândevamı +

Gerçek olan bir haberi değiştirmeden doğru ulaştırma, sözlü ve yazılı olarak yapılır. Bu işlem radyo, telefon, telgraf ile sözlü, gazete ve mektup ile yazılı yapılırdı. İnternet çağında yöntemler gelişti ve çoğaldı. Haber alma çok kolaylaştığı için yayma da süratli oluyor. Ülkeleri idare edenledevamı +

Sayıların dili

İlter Gözkaya-Holzhey                Berlin,   23 Nisan 2019                               &nbsdevamı +

Avrupa ve geleceği

Şu anda yalnız Avrupa’da yaşayan Türk Toplumu değil, tüm sosyaldemokrat parti üyeleri Türkiye’den Yüksek Seçim Kurulu’ndan İstanbul Belediye Başkanı seçim sonucunun karara bağlanmasını bekliyor. Dilerim Türkiye’yi aydınlığa  kavuşturacak bir ortam yaratılır. Avrupa Parlamento seçimleri 26 Maydevamı +

Üç vatan, Bir hayat

İlter Gözkaya-Holzhey         Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) çok önemli, faydalı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Şair, yazar Gültekin Emre, kitap tanımı sohbetinde türkolog Svoboda Petrova ile birlikte onun hayatını anlattı. Davetiyeyi alır almaz, Gültedevamı +

Devlete hizmet

Bir televizyon yayınında Nariman Hammouti-Reinke’nin Almanya’ya Hizmet Ediyorum, başlığıyla yazdığı kitaptan haberim oldu. Meslek edinmede gençlerin ilgi alanı, çabası gelecek için aldığı kararlara yön verir. Geleceğe yol çiziminde karşılaşılan insanların, tesadüfün etkisi de çok önemli rol oynar. devamı +

Dernek ve önemi

Örgütlenme Üzerine yazdığım makalede konuya devam edeceğimi, belirtmiştim. Almanya’da örgütlenme yetmiş yıllarında, çoğu yüksek tahsil için gelen Türk öğrenciler ve çeşitli sebeplerle çocuklarının geleceğini yurtdışında gören öğretmenlerin öncülüğünde başlamıştır. Seksen yıllarında ilk ndevamı +

Demokrasi hasta

Devlet idaresinde en iyi sistem olarak kabul edilen demokrasi hasta. İyileşmesi için teşhis koymak zorundayız. Hastalık sebeplerini anlamadan tedaviye başlanamaz. Demir perde kalkınca demokrasinin üstün olduğu sonucuna varıldı. Batı alınan antlaşmalara uymadı. NATO sınırlarına silah yığmaya devam edip, Rusyadevamı +

Türkiye’den Almanya’ya işçi gönderildiği altmış yıllarında, gönderen ve alan ülkede işçilerin yaşadığı ülkede topluma uyumu konusunda devletler arası bir çaba gösterilmedi. Zira işçilerin kalıcı olacağı düşünülmedi. Türkiye için döviz getirme, işsizliği önleme amacı, Almanya ise, işgücü devamı +

Mavi Pencere

Yalnız renklerden siyah ve beyaz olsaydı, yaşam monoton, sıkıcı olurdu. Gökkuşağı renkleri güneşe doğru umuda yol alıyor. Dünya’da tanınmış Alman şairi Johann Wolfgang von Goethe, renklerin bilimine düşünce üretip kitap yazmış. Her odasını ayrı bir renkte badana etmişti. Hep mavidir elbiselerim, çodevamı +

Kadına şiddet - 2

Şiddetin her türlüsü toplumda kötü etki bırakır. Çoğunlukta kadına uygulandığı için tek başına bir konu olarak işliyorum. Belirli günlerde aynı konuyu işleyen çok sayıda yazar meslektaşlarım var. Bu medenle ben önemli konuları her zaman gündemde tutmaya çalışıyorum. Çocuklara ve erleklere yönelikdevamı +

Kadına Şiddet - 1

Dünyaca tanınmış Hamburglu rejisör Fatih Akın Kırmızı Ayakkabı filmiyle 69. Berlinale Film Festi-valine katılıyor. Kadına şiddet konu-sunda konuşmak ve yazmak kolay, ama ben bu filmimde seyirciyi korkuyla karşılaştırıyorum. Gerçeğe dayana-mıyan salonu terketsin, diyor. Altın ayı ödülünü almasını diliydevamı +

Kaynak sanat evi

İlter Gözkaya-Holzhey                Berlin,   5 Şubat 2019                               &nbsdevamı +

İnsan ve sevgi

Bir kavram amacını aşıyor ve yanlış kullanılıyorsa, dile emek veren yazarlar dur demek zorundadır. Sevgi deyince, Yunus Emre’nin bahsettiği duyguyu anlatmak istiyorum. Ucuzlatılmiş, ticaret amaçlı sevgide sınır çoktan aşıldı. Koka kolayı, sebzeyi sevmek değil. Otobüs tren kuruluşu BVG de hepimizi seviyor.devamı +

Müzik reformu

İlter Gözkaya-Holzhey                Berlin,   23 Ocak 2019                                devamı +