Sorgula ve inan

Düşünce hürdür, hiç kimse ve hiçbir şey buna engel olamaz. İnsanın ne düşündüğü içinde kalırsa cezası da yoktur. Düşünülen sanat, edebiyat, basın ve medya yoluyla açıklanırsa sorun başlar. Öncü düşünürlerin diğerlerini etkilemesinden korkulur. Zira çok bilenlerin idare edilmesi zorlaşır. Bir devamı +

Umt vardı

Umudun sona ermesi ölüm anlamına gelir. En son umut ölür. Yaşadıkça ümit ederek yaşamalı. Geleceğin daha iyi olacağına inanan Prof. Dr. Türkân Saylan hep inanmış. Her şeyin bir gün daha güzel olacağına güvenerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruyor. Köy Enstitüsü zihniyeti ile çalışarak yüzdevamı +

Sevinç ve Sağlık

Aralık, çoğunluğu hıristiyan inancında olan insanların yaşadığı ülkelerde sevinme ve sevindirme ayıdır. Dört hafta önce yaşil çam dallarıyla süslenmiş çelenkte her hafta bir mum yakılır. Dört mum yakıldığında doğacak bebek artık gelebilir. 2020 yıl sonra İsa peygamberin doğum günü kutlandığı ddevamı +

Halim Evde Yalnız

Bir insan yalnız bir şey yapmak ister. Müzik dinlemek, resim yapma, gezme, dolaşma ve alışveriş olabilir. Evde bekleyen bir aile ferdi varsa, insan sevinir, rahatlar eve gelince.Meslektaşım, yazar, öğretmen Halim Demirci arzu ederek yalnız kalmadı. Son yıllarda altmış yıllarında göç yoluna gidenlerde sık sık ydevamı +

Sıfırın Önemi

Sıfır dokuz arası rakamlar sayı sistemine arap ilminden girmiştir. Tek başına hiç, değeri yok şey ya da kimse anlamında iken, fen bilim dallarında bilimin olmazsa olmazıdır. Zaman çizelgesi milâttan önce sonra sıfırsız okunamaz. Yerküre ekvatorla ortadan ayrılırsa güney kuzey yön kavramı izah edilebilir. devamı +

Çocuk Haklar

Sonbahar ayları dopdolu coşkulu etkinlikler belirli günleri anarak, kutlayarak geçiyor. Yoğun haberler gölgesinde 20 Kasım Çocuk Hakları Koruma Günü, biraz sessiz geçti. Çocuk yaşta gelin olan kızçocukları kadına karşı işlenen şiddetle birlikte anıldı. Küçük yaşta aileyi geçindirme zorunda bırakıladevamı +

Ölüm Yıldönümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm yıldönümü 10 Kasım’da CHP Berlin Birliği konuşmacı olarak sanatçı Rutkay Aziz’i davet etmişti. Birlik Başkanı Kenan Kolat, günün anlamını açıklayan giriş konuşmasını aydınlatıcı bir şekilde özetledi. Moderatörlüğünü yapan Derya Kuru konuğa sorularıyla devamı +

Kader Günü

Federal Almanya Başbakanı Dr. Angela Merkel 9 Kasım’ı ülkenin tarihinde “Kader Günü” olarak açıkladı. 1938 yılında “Kristal Gece” adıyla anılan günde yahudilere yönelik kanlı saldırılar unutulmamalı. 1961 yılında Batı ile Doğu Almanya’yı ayıran duvar,önce bir gecede telle örüldü, akabinde bdevamı +

Genelleme Tehlikesi

Her konuda olduğu gibi politikacılara karşı genel katı değerlendirme tehlikelidir. Her meslekte iyisi, kötüsü vardır. Aslında tamamıyla iyi kötü değil, iyi tarafları veya kötü tarafları öne çıkar. Toplama kamplarında yahudileri gaz fabrika fırınlarında öldürdükten sonra, elinde hediyelerle evlerine gdevamı +

Duygusal Zeka

Zekâ ke­li­me­si di­li­mi­ze Arap­ça’dan alın­mış­tır. So­yut­la­ma ve yeni du­rum­la­ra uyma ye­te­nek­le­ri­nin tümü an­la­mı­na gelir.İlk zekâ test­le­ri be­yaz­la­rin si­yah­lar­dan üstün ırk ol­du­ğu­nu teyit etmek ama­cıy­la ya­pıl­mış­tır. Al­man­ya’da Sar­radevamı +

Merak Etme

Yetişkin bir insan çocuğuna, torununa, öğrencisine merak etme sen, ben hallederim, der. İnsanların daha önce de sorunları vardı. Fakat iletişim, tıp, teknoloji ve tüm bilim dalları bugünkü gibi gelişmemişti. Bu nedenle problemleri tanıma, çare bulma kısıtlıydı. Küçük bir çevrede olumsuz olaylar çözüldevamı +

Aileyi terk ediyorlar

Son yıllarda yetişkin çocukların ailelerini terk ettiği daha sık duyuluyor. Tamamen ilişkiyi kesenler olduğu gibi, bir terör organizesine katılanlar da var. Tüm Avrupa’dan Suriye’de teröre iştirak edenler var. Almanya’da daha fazla ailesini terk edenlere rastlanıyor. Bu geri dönüşü olmayan ayrılık birdendevamı +

Duyarsız Berlin

Doğu Almamya’yı Batı Almanya’dan ayıran duvara Batı Utanç Duvarı, Komünist Demirperde ülkeleri Faşizme Karşit Duvar olarak adlandırıyordu. Duvarın önce telle çekilmesiyle başlanan örülmesinden sonra 28 yıl dayandı. Hem birinci hem ikinci Paylaşım Savaşına başlatan ve sebep olan Almanlar cezalandırdevamı +

Latife Hanım

Yazlığı onarıma hazırlarken, kitap yığılı düzeni ayırt etmek oldukça zor oldu. İpek Çalışlar’ın araştırıp derlediği 2006 yılında yayınlanan kitabın gözümden kaçmış olmasına şaşırdım. Tatil boyunca başucu kitabım oldu. Çok sayıda kaynakça kitap okunmuş, gazeteler taranmış, zamanın tanıdevamı +

Didim Yolunda

Didim’de beş haftalık tatilimde çok iyi deneyimler kazandım. Hemen hemen her şey güzel geçti. Ağustos ayı sonu Eylül ayı emekliler için en verimli zaman olsa gerek. Bayram tatilinde plajların kapasiteye göre çok kalabalık olduğu, denizde kulaç atmaya dahi yer olmadığını yazlık sahibi komşulardan duydum. devamı +

Temiz Hatıra

Ölen bir insan sağlığında hayatını iyilik ederek geçirir, kendine yapılmasını istenmeyen şeyi başkalarına yapmamışsa hatırası temizdir. Bu satırları yazarken babamı, dedemi düşünüyorum. Onların gayretiyle köyümüzde okuma yazma bilmeyen kadın kalmamıştı. Öğretmen, avukat, hakim ve işveren olan gedevamı +

Yeni Hayat

Şu anda göç ve göç­men­lik ko­nu­su yer­yü­zü­nü, ge­ze­ge­ni meş­gul eden, hiç gün­cel­li­ği­ni kay­bet­me­yen bir konu.Git­me­nin, yeni bir ha­ya­ta baş­la­ma­nın veya baş­la­mak zo­run­da olan in­san­lı­ğın belli bir baş­lan­gı­cı yok.Nuh tu­fa­nı, Gıl­ga­mış Des­tdevamı +

Şiddetle Mücadele

Şiddetle mücadele deyince yalnız kadına karşı yapılan anlaşılıyor. Bunu uygulayan erkek egemenliği. Şiddet uygulayan erkeklerin şiddeti ailede, okulda, çevrede gördüğüne ve böylece kötü örnekleri içsellediklerine şahit oluyoruz. Son zamanlarda artan kadın çığlıklarına kulak verilmeli, mücadeleyi sudevamı +

Nazım Hikmet' le Anmak

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de çoşkuyla kutlandı. Emekli tatilimi geçirdiğim Didim-Yeşilkent sitesinde yapılan törende konuşmamda Nazım Hikmet'in 1939 - 1941 yıllarında hapishanede tamamladığı Kuvayi Milliye Destanı'ndan iki alıntı yaptım. Birinci bölümde insan manzaralarını anlatıyor. devamı +

Gençlik Köprüsü

Mercator vakfı girişimiyle kurulan Gençlik Köprüsü Türkiye ile Almanya arasında ilişkilerde diyalog içinde gençleri buluşturuyor. İnsiyatifin Federal Cumhurbaşkanı ve o zamanın Dışişleri Bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Dr. Frank Walter Steinmeier tarafından 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da açılışdevamı +

Bir çocuk iki dil

Alman Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) politikacı Linnemann’nın Almanca bilmeyen çocuk okula alınmasın, açıklamasından daha önce Prof.Dr. Erol Esen ile konuşmuştum. Eşimin Türkçe bilgisi, bilimsel bir konu olan iki dilde eğitim ve öğretimde yeterli olmadığı için görüşmemiz iki dilde geçti. Okuduğum, bdevamı +

İstanbul ile Berlin’in partner/kardeş şehir 30. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Berlin’in en büyük konserevi salonunda bir konser verdi. Konserden önce Berlin Uyum Görevlisi Devletbakanı Genelsekreteri Sawsan Chebli, Alman-Türk Gençlik Köprüsü başkanı Jan Taşçı ve orkestrdevamı +

Liane Berkowitz

Mayıs ayı sonunda görevi alan ADD Berlin yönetimi, geçmiş yıllarda olduğu gibi adına yakışan kaliteli etkinliklere devam ediyor. Bahsetmek istediğim etkinlik hakkında başkan Neşe Gül-Breyer ve yönetimi, üyelerine aşağıdaki mektubu iletti. Böylece katılamıyanları da bilgilendirmiş oldu.   Berlin dendevamı +

İntikam Hırsı

Gazze’den İsrail’e roket atıldı, İsrail de misilleme yaparak karşı tarafa Filistin’e roket fırlattı, haberlerini dinlerken, bunun da dine bağlı olan bir olay olduğu düşünülmez. Bu makaleyi hazırlarken eski bir Yeçilçam filminde dişe diş, göze göz, deyimini işittim. Dinler tarihini tekrar, ama iyi okumadevamı +

Kadının tarihi

Tarih deyince savaşlar, hükümdarlar, değişen sınırlar akla gelir ve yazılır. Kadından hiç bahsedilmez, adı yoktur. Halbuki arka plânda kalan kadın eş, anne, nine ve sevgili olarak insanlığın tarihinde etkin rol almıştır. Kadın ön safhaya çıkamaz, çünkü tarihi erkekler yazmıştır. Günümüze kadar çdevamı +

Ah Şu Önyargılar !

Basın ve medya çoğunluk toplumunda, azınlık gruplara karşı ön yargılar, vatandaşların beynine öyle aktarılır, ki ayrıntıları göremeyen insanlarda kalıplaşmış kemikleşmmiştir. Önyargılı bir insan bardağın yarı boş olduğunu görür, zira pesimistir. Meraklı araştırıcı insan, okur ise bardağın ydevamı +

Milli Mücadele

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinliklerinde İlk Adımdan Kuruluşa başlığı ile açılan sergi Berlin’e taşındı. Samsun’dan başlayarak diğer Avrupa şehirlerinde gösterilmeye devam ediyor. Meslektaşım gazetemizde, fotoğraflarıyla haber yapan Orhan Önaldı tarafından yayınlandı. Makdevamı +

Türk Toplumu

Almanya Türk Toplumu (TGD) kongresinde her şey çok güzeldi. Her ne kadar bu söz İstanbul’dan dalga dalga yayılarak yurtdışına gelse de, Berlin’de de her şey çok güzel olacak. Almanya Türk Toplumu kurucu onursal Başkanı Dr. Ertekin Özcan’dan 12. Federal Almanya Kongresine davetiye alınca çok sevindim. Konudevamı +

Güven Duygusu

Bir şeyden, kişiden veya bir devletin kamuya hizmet dairelerinden beklenen, umulan niteliğe, duruma inanma duygusudur. Güven kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye girmiştir. Eş anlamlı kavram itimat olsa da, arada nüans farkı olduğundan dolayı her ikisi de kullanılıyor. Her şeyden, herkesten şüphe eden insanın ruh devamı +

Öğretmenden öğrenciye

23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı kutlama esnasında Türkiye’de bir televizyon moderatörü bir öğrencinin gelecek hayalini soruyor. Öğrencinin verdiği cevap Türkiye sınırlarını aşıp Dünya’ya ulaşıyor. “Hayalim yurtdışına gitmek, Köln’de tıp okumak. Sonra da Alman vatandaşı olmak.” Sevgili devamı +

Dijital nesil

Gençler ülkelerarası testler sonucu, bilhassa matematik fen derslerinde başarı gösteremiyorlar. Sıralamada Almanya’nın sonlara düşmesi alışılmıyor. Okullarda öğretmenler oldukça baskı altına alındı. Göçmen öğrencilerde dil sorunu başarıya negatif etki ediyor. İşsiz gençlere karşı kalifiye işler devamı +

Cenaze kültürü

Canlılar doğar, yaşar ve ölür. Bu, doğanın değişmez kuralıdır. İnsan doğum günlerini kutlar, fakat ölüm geri dönülmeyen ayrılıktır. Bu nedenle yas tutulur. Her ölüm erken sayılır. Tıpda gelişen buluşlar insan ömrünü ilaç ve teknoloji kullanarak uzatıyor. Uzatma devri ticari amaca hizmet ederse, hasdevamı +

Artuk sormayın

Misafir işçi tarihi Almanya’da altmış yılını doldurmak üzere. Tek amaç çalışmak, biraz para biriktirip geri dönmek iken, zamanla ve alınan siyasal kararlarla değişime uğradı. Seksen yıllarında kalma kararıyla kesinleşti, Türkiye Devleti vatandaşlık konusunda kolaylık gösterince, Alman vatandaşlığındevamı +

Birin tılsımı

Bir kemeri kısaltmak için konuştuğum genç emekçi, teklifimden daha güzel bir çözüm önerdi, neticede düzeltildiği hiç belli olmadı. Bana hemen açıldı, Ekrem İmamoğlu’nun ona umut verdiğini söyledi. Evlenme yoluyla Berlin’e gelmiş, üniversite bitirmiş, ama esnaf olarak çalışıyor. Günün birinde, iledevamı +

Emeklinin Sorumluluğu

60 üstü emeklilerin politikaya katılmada yaş sınırı yoktur. Dünya’da popülistlerin güç ve söz sahibi olmasıyla birlikte, demokrasi tehlikeye girmiştir. Tıp buluşlarında hastalıklara çare bulma, ömür yaş sınırını oldukça uzatmıştır. Bu iki nedenle artık 60 üstü emeklilerin de politika yapma imkândevamı +

Gerçek olan bir haberi değiştirmeden doğru ulaştırma, sözlü ve yazılı olarak yapılır. Bu işlem radyo, telefon, telgraf ile sözlü, gazete ve mektup ile yazılı yapılırdı. İnternet çağında yöntemler gelişti ve çoğaldı. Haber alma çok kolaylaştığı için yayma da süratli oluyor. Ülkeleri idare edenledevamı +

Sayıların dili

İlter Gözkaya-Holzhey                Berlin,   23 Nisan 2019                               &nbsdevamı +

Avrupa ve geleceği

Şu anda yalnız Avrupa’da yaşayan Türk Toplumu değil, tüm sosyaldemokrat parti üyeleri Türkiye’den Yüksek Seçim Kurulu’ndan İstanbul Belediye Başkanı seçim sonucunun karara bağlanmasını bekliyor. Dilerim Türkiye’yi aydınlığa  kavuşturacak bir ortam yaratılır. Avrupa Parlamento seçimleri 26 Maydevamı +

Üç vatan, Bir hayat

İlter Gözkaya-Holzhey         Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) çok önemli, faydalı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Şair, yazar Gültekin Emre, kitap tanımı sohbetinde türkolog Svoboda Petrova ile birlikte onun hayatını anlattı. Davetiyeyi alır almaz, Gültedevamı +

Devlete hizmet

Bir televizyon yayınında Nariman Hammouti-Reinke’nin Almanya’ya Hizmet Ediyorum, başlığıyla yazdığı kitaptan haberim oldu. Meslek edinmede gençlerin ilgi alanı, çabası gelecek için aldığı kararlara yön verir. Geleceğe yol çiziminde karşılaşılan insanların, tesadüfün etkisi de çok önemli rol oynar. devamı +