Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


İçsel Devrim Kovalanmadan…

  • 07 Haziran 2018 Perşembe


Bir kişinin vatandaş olarak demokrasi talep edebilmesi için, öncelikle bir birey olarak kendi zihninde demokrasiyi benimsemesi ve hatta sindirmesi gerekir…

Birbirinin fotokopisi olan düşüncelerin tekrarcısı olan insanların, ortaya çıkan farklı bir düşünceyi hoşgörü ile içselleştirip, objektif esaslar dahilinde sorgulayabilmesi gerekir.
“Taraf”tarlık tribünde olur.
Amigolar, düşüncenin filizlendiği değil, fanatizmin yeşerdiği iklimlerde kabul görür.
Gurup birlikteliği ve kitle psikolojisi, titizlikle korunmamız gereken bir ortam yaratırlar.
Sığ düşünce bu ortamın ürünüdür.
Tartışma ve sorgulama ortamı ise, düşünce üretim mekanizmasıdır.
Demokrasi kültürünü içselleştirmiş bir kişi, farklı düşüncelerin sahiplerini bir düşman ya da hasım olarak görmez.
Farklılığın kendi dinamikleri içinde gelişmesini kendi geleceği için bir tehdit olarak algılamaz.
Statükonun [ve çoğunluğun] resmi görüşünü ayet bellemez.
Düşünce, doğası gereği özgürlüğü sever ve onunla gelişir.
Kısıtlamaya, sansür edilmeye ve bağnazlığa geçit vermez.
Özgürlük de uygarlığın olmazsa olmaz bir unsurudur.
Özgürlük içselleştirilmemişse özgür düşünce yaratılamaz, var olamaz, yaşatılamaz…
“Önce insan” sözcüğü çarpıcı bir slogandır.
Tamam da… Hangi insan?
Yanıt yalın ve basittir:
§ Ahlaklı insan.
§ Özverili, ben-merkezci olmayan uygar insan.
§ Özgürlüğü ve demokrasiyi içselleştirmiş, sorgulayan, düşüncelerin derinliklerine doğru sortiler yapmaktan usanmayan sorgulayıcı insan…
§ Yani gerçekten aydın, yetkin bir insan!
İşte bu yazının ana fikri budur:
Bizler bu nitelikteki insanlardan oluşan bir toplumu oluşturmak istiyorsak, öncelikle ve derhal kendi içimizde bu değerleri yaratma mücadelesine girmek zorundayız.
Tek tek bireyler yetkinleşmedikçe, onlardan oluşan bir toplumun bu nitelikteki hedeflere ulaşması mümkün değildir.
Mücadeleyi içte kazanıp, zaferimizi dışa taşımalıyız.
Aksi halde sürdürülen siyasi mücadele, [özünde] çirkin ve nafile bir koltuk kapmaca oyunundan başka bir şey olamaz.
Ve gerçek-uygar-özlü- ve nitelikli menzile kavuşamaz.

@farukhaksal42
www.haksal.av.tr
farukhaksal@gmail.com