Ünsal Yalçınkaya

Tüm Yazıları


İbretlik !

  • 15 Mayıs 2018 Salı


DERS ALMAMIZ GEREKLİ…

İkinci Dünya savaşından sonra, soykırıma uğrayan Dünya Musevileri İSRAİL devletini kurmak üzere Filistin topraklarını satın almaya başladılar,
Aşiret yapılı Filistin’de halkını düşünmeyip,geleceğini düşünmeyip sıcak paranın tatlı yüzüne aldanan Filistinli ARAP şeyhleri toprakları İsrailli zenginlere satmışlardır.
Sonuçta gelinen nokta.
Emperyalizm, kalan vatan topraklarını savunmaya çalışan Filistinlileri yıllardan bu yana katlede,katlede bu gün soykırım noktasına getirmiştir.
Bu gün yaşananların temeli ta 50’lili yıllara dayanmaktadır,hatta 40’lı yılların sonlarına.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Emperyalist işgali çok iyi bilir,
Ulusal Kurtuluş Savaşımız bir emperyalist işgaldir,
Ancak Filistin’den farkımız ise topraklarımızı Osmanlı fersah,fersah satmamış,Zevk -ü sefa uğruna aldığı Borçlarımız nedeni ile işgaldir.
Osmanlı Devlet yöneticilerinin beceriksizliği ve de Zevk ve Sefa uğruna
Verilen KAPİTÜLASYONLAR uğruna ülkemiz işgale uğramıştır.
Filistin de ise Aşiret şeyhlerinin toprak satmaları ile bu günkü Zulme maruz kalmıştır Filistin halkı.
Ya bu gün ülkemizde yaşananlar ise tıpkı O yıllarda Filistinlilerin yaşadığının benzerini yaşamaktadır,
Cumhuriyetin kurduğu tüm tesisler,Cumhuriyet Hükümetlerinin dişinden tırnağından artırarak yarattığı tüm Kurumlar,Fabrikalar,Tesisler v.s. satılıp hala da satılmaya devam edilmekte.
Halk Özelleştirme adı altında kandırılarak uyutulmaktadır.
Sindirilen Halk, ayağa kalkmaya çalışanlarına rağmen son günlerde Şeker Fabrikalarımız birer, birer satılmaya devam edilmektedir.
Artık devletin yönetim kademelerinde bulunan yöneticiler bile artık satılacak fazlaca da bir şey kalmadı diyorlar.
Sıra sanırım Akarsularımıza geldi,
Sonra da üç tarafı denizlerle çevrili Denizlerimiz var sırada sanırım,
Yarın satılacak bir şeyimiz kalmadığında tıpkı şu an Filistinlilerin işgali gibi Emperyalistlerce işgale bırakılacaktır.
Bunu unutmamız gerek.
Bu gün Filistinlinin yaşadığı işgalin sebebi nasıl ki geçmişte yani 60-70 yıl öncesindeki ATA’ larının yaptıkları toprak satışları sonucu ise bundan 10-15 yıl sonra da Türk Milletinin evlatları uyuyan,sesini çıkartmayan,mücadele vermeyen,karşı koymayan bizlerin yüzünden işgale uğrayacaktır.
Tıpkı Filistin topraklarından sürüldükleri gibi bizlerin torunları da Anadolu topraklarından sürüleceklerdir.
Bunu unutmayalım.
Bu gün Filistin’den Ders çıkartmalıyız.
İbret almalıyız ki, Aklımızı başımıza toplayarak bu kavganın Vatan topraklarının işgaline karşı olduğunu, Milletin bağımsızlık ve Özgürlük kavgası olduğunu unutmamalıyız.
İki elin on parmak sayısı kadar olan yandaş ve çıkarcıların saldırısına şimdi ses çıkartmaz isek yarın emperyalist işgaline karşı nasıl karşı koyacağımızı düşünmemiz gerekmektedir.
Filistin işgali bize İBRETLİK OLMALIDIR…