Selma Erdal

Tüm Yazıları


Hastalar ve Reçeteler

  • 28 Mart 2018 Çarşamba


Peyami SAFA adını duymuşsunuzdur. Kimimiz onu roman yazarı kimliğiyle ve "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı ünlü eseriyle tanırız. Kimimiz de ayrıca Toplum Bilimci, bir düşünür yanı olduğunu ve Türk İnkılabına Bakışlar gibi araştırmalara imzasını koyduğunu biliriz.İşte adını andığımız bu Peyami SAFA'nın Türkiye gerçeğiyle ilgili bir yorumu vardır ki; Cumhuriyetimizi'in 95. yılına doğru yol alırken ülkemiz, bugün yaşadıklarımız çerçevesinde değerlendirildiğinde güncelliğini koruyan bir yorumdur bu...Peyami SAFA'nın bu yorumuna gelince...SAFA'ya göre; Avrupa,Osmanlı İmparatorluğu'na HASTA ADAM diyor. Eğer HASTA ADAM yakıştırmasını varsayarsak, Gülhane Hattı Hümayunu'ndan, 27 Mayıs 1960 yılına değin yapılan hareketlerin hepsi; bu HASTA ADAM'a verilen reçetelerdir. Ve bu reçetelerin dökümünü yapan SAFA'ya göre 14 reçete yazılmış.Gerçi sonradan da pek çok "acı" reçete yazıldı ama, SAFA bunları göremedi (ne mutlu ki ona).Onun gördüğü, bildiği reçetelerin sıralamasına gelince:1.Reçete; Tanzimat reçetesi (Gülhane Hattı Hümayunu)2.Reçete;Mithat Paşa Reçetesi (Birinci Kanuni Esasi)3.Reçete; İkinci Meşrutiyet reçetesi4.Reçete;Doktor Abdullah reçetesi (yüzde yüz Avrupalılaşma hareketi)5.Reçete; Sebülürreşat reçetesi (İslamlaşma hareketi)6.Reçete; İlk Türk yurdu reçetesi (Türkçülük hareketi)7.Reçete; Ziya Gökalp ve Yeni Mecmua reçetesi (İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık olarak adlandırılan üç akımın telifi)8.Reçete;Prens Sebahattin reçetesi (sosyoloji, Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-ü Şahsilik)9.Reçete; Atatürk reçetesi (Cumhuriyet)10.Reçete; Terakki Perverler reçetesi (Cumhuriyet'den hemen sonra ortaya çıkan ilk muhalefet partisi)11.Reçete;Serbest Fırka reçetesi (Fethi Okyar)12.Reçete; Altı Ok reçetesi (CHP)13.Reçete; Demokrasi Hareketi (Demokrat Parti)14. Reçete; Milli Birlik Komitesi reçetesi (27 Mayıs 1960 hareketi)VeePeyami SAFA'nın ömrü yetmediği için; onun ardından yazılan reçeteleri de biz sıralamaya alalım dersek;15. Reçete; 12 Mart 1971 reçetesi (12 Mart muhtırası)16.Reçete; Ecevit reçetesi (1973 CHP'si)17.Reçete; Turgut Özal reçetesi (24 Ocak 1980 Kararları, yeni ekonomi düzeni)18. Reçete; Yeni Düzenlemeler reçetesi (12 Eylül 1980 hareketi)Vee gelenekselleşen; IMF reçeteleri (Ulusca ipin ucunu kaçırma hareketleri)...28 Şubat 1996; Erbakan için yazılmış Post Modern Darbe reçetesi...Vee de...15 Temmuz 2016; gerçekden de tam ne olup, bittiğinin belki de yıllar sonra tam olarak anlaşılacağına ilişkin çok acı ilaçlarla yazılmış son reçete...
Türk Ulusu olarak; verilen İstiklal/Kurtuluş/Bağımsızlık Savaşı'nın ardından, 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Lozan Barış Antlaşması ile de savaş alanında kazanılan barışın ve başarının yanına, bir de siyasal alanda kazanılan bir başarı eklenmiş oldu. Üstelik dosta, düşmana duyurulduğu gibi; Ulusal Andımız'la (Misak-ı Milli) ülke bütünlüğü ve ulusal birlik perçinlenmiş oldu. Gerçi perçinlendi mi, yoksa biz mi öyle sandık; bunca yıldır yaşanan olumsuzluklar bağlamında tartışmaya açık olsa da bu durum, yine de o günlerden, bugünlere geldik. Geldik de bu süreç de neler değişdi?...Ülkemizin yazgısına kimler egemen oldu?...Bilindiği gibi Osmanlı'yı lime, lime eden yedi düvel; bugün PKK postuna girmiş; federasyondan, "Ne Mutlu Türküm Diyene" söyleminin dışında kimlik arayışlarından, "Ilımlı İslam Cumhuriyeti" tanımlamalarından dem vurarak, sonunda bizleri yeniden bir savaşın içine çekmişdir.Ve bu süreçde; HASTA ADAM Osmanlı'ya yazılagelen reçetelerin daha da acıları, 1980 sonrasında özellikle IMF aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yazılmışdır.

Bugün Ortadoğu bataklığında ilerlerken düşe, kalka...Sakın ola ki göze, nazara gelip de "hastalandınız siz yine" deyip de...Reçeteler yazmak şöyle dursun, ameliyat masasına yatırmağa kalkışmasınlar Yeni Osmanlı Devleti diye tanımlanmak istenen Kemal ATATÜK'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni...Aman ha, aman!... Özellikle ulusal günlerde sürekli raporlu olan egemenlere; değil mi ki hep hastasınız, öyleyse buyurunuz önce ameliyata, sonra da alın işte size uluslararası bir reçete demezler inşallah!...Amen!...