Av Faruk Haksal

Tüm Yazıları


Hapşırın!..

  • 10 Aralık 2018 Pazartesi


“Mizah, gerçeğin tam anlamı ile kavranmasından doğar,” diyor ünlü bir düşünür…
Ve devam ediyor: “Gerçeği anlamaya başladığınızda, gülümsemeye başlarsınız…”
Bir diğer düşünür de şöyle buyuruyor: “Mizah, trajedinin en kesif biçimidir…”
Mizah, kendi gerçeğimizle nesnel gerçekliğin karşılaşmasından meydana gelen şaşkınlıktan oluşur…
- “Saçma”nın soykırımı!.. Evet!..
Saçma ile hemhal olmadan [gerçek anlamda] yaşayamazsınız.
Zihnimizle gülümser, beynimizle kavrar… Ruhumuzla anlarız!
Saçma mı buluyorsunuz bu sözleri?
Bulun.
Demek doğru yoldayız, iyi gidiyor yaşam.
Saçmanın derinliğinde yüzebilmek, insanın ulaşabileceği en-üst düzey bir yüksekliktir.
Yoksa gülüyor musunuz?
Fark etmez, aynı kapıya çıkar.
Demek ki düşünüyorsunuz okuduklarınız üstüne…
Belki de, [böylece] giderek kederleniyorsunuz.
İşte tam da o noktada, mizahın kapı-önüne vardınız: Hapşırın!
Ama öksürmek yasak.
Eski adamlar hapşırabilmek için enfiye koklarlarmış.
Çünkü hapşırdığınızda beyne giden kan miktarı üç misline çıkar.
Beyne taze kan dolduğunda da gülümsersiniz.
Çünkü, saçmanın içeriğine ulaşır, toplum içindeki kendinizi ve kendinizin içine sinmiş olan toplumu görür, anlamaya başlar, kıkırdarsınız…
Böyle bir bütünlük içinde aklın egemenliğini, yaşamınızın pusulası kılabiliyorsanız, geriye bir tek “zamanı doğru kullanmak” kalıyor…
Sonra da aklın egemenliğinin diktatörlüğe doğru evrilmesine karşı direnmek!
Çünkü aklın diktatörlüğüne karşı direnç göstermezseniz, kurursunuz…
Kupkuru bir “nesne” olur çıkarsınız.
Ama çelişki şu noktadadır: Duyarlılığın ıslaklığına karşı da direneceksiniz…
İşte böylece kendinizi inşa ederken iki arada bir derede kalmanın trajedisini [de] yaşayacaksınız.
Yumuşak, naif, üzgün-süzgün bir biçimde mi; yoksa en kesif biçimde mi yaşayacaksınız bu trajediyi?
Orası size kalmış.
Ama ulaştığınız eşik, gerçek mizahın kapısının önüdür, bunu bilesiniz.
Yoksa okumakta olduğunuz her tümcenin bir adım sonrasında ve gittikçe saçmaya doğru yol aldığımızı mı düşünüyorsunuz?
Keşke…
Keşke o derinliğe bir ulaşabilsek!

@farukhaksal42
farukhaksal@gmail.com
www.akceder.com
www.haksal.av.tr