Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


Halklararası Barış Zamanı

  • 22 Şubat 2019 Cuma


Agop Dilaçar
Dil Devrimi’nde Atatürk’ün sağ kolu. Karatahta başında Atatürk’ün yanı başında duran kişi. Bizim ırkçlar sonradan Dilaçar’ın görüntüsünü o resimden çıkardılar ya, neyse...
Ara Güler
Iğdır’da bir dükkânın camında atına binmiş bir göçer kadının arka planındaki görkemli Ağrı Dağı manzarasını eşimle hayranlıkla izliyoruz. Dükkân sahibi seslendi: “O Ermeni fotoğrafçı var ya-adını unuttum- onun fotoğrafı.” Ara’nın adını hatırtlatmak ihtiyacı duydum.
21-22 Şubat Hocalı Katliamı’nın yil dönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda; Ermeni halkına “ırkçı nefret” haykıran konuşmaları dinlerken bu iki isim hızla usumdan geçiverdi.
Onlar da Ermeni’ydi. Ülkemize hizmet eden nice Ermeni kökenli yurttaşlarımız vardı-halen de var- onlardan da nefret mi edeceğiz?
Ermeni halkını aşağılayan, yanaşı iki ülke arasına duvar örülmesini öneren konuşmaları ilköğretim öğrencileri de dinliyordu. Genç beyinlere böylesine düşmanlık tohumları ekmenin bizleri daha nice belalara garkedebileceğini düşününce dehşete kapıldım.
Toplantıda bir ilginçlik daha vardı. Hiçbir konuşmacı, yüzyıllar boyu coğrafyamızda birlikte iç içe yaşayan halkları birbirine kırdıran sömürgeci/emperyalist devletlerin rolünden söz etmediler. Halklararası düşmanlığın ülke içi bir siyasi istismar konusu olduğunun üstünü açmadılar. Böl-parçala-yönet politikasının sahibi emperyalist devletler ve onların yerli işbirlikçileri coğrafyamızdaki katliamların baş sorumlusudur ve aynı politika harfi harfine bu gün de uygulanmaktadır.
Ermenilerle yüzyıllar boyu birlikte yaşamışız. Onlar bu coğrafyanın bir parçası; onlarsız olmak, bir parçamız eksik demektir. Etnik ayrımcılık sonucu Anadolu’dan göç eden bir Yahudi’yi, bir Rum’u kendileriyle yapılan söyleşilerde dinleyiniz; evleri orada, lakin gönülleri hala bizlerin yanındadır.
Şimdilerde siyasi platformlarda Türk-Kürt düşmanlığı körükleniyor. Gerçekte iki halk da iç içe dostluk içinde yaşamaktadır. Ancak kutuplaşmadan her iki taraftandan rant beklentisi olanlar iki halkın arasına kama sokmayı sürdürüyorlar.
Coğrafyamızı halklararası düşmanlığın yarattığı kaostan kurtarmak istiyorsak; emperyalizme “Defol’” demek önceliğimiz olmalı. Nefret yaratan politikaları mahkûm etmenin zamanıdır. Sonuçta hepimiz insanız; barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamak insan olmanın gereğidir.