13 Aralık 2017

RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Delicious

Pazartesi, 04 Aralık 2017 17:46

YEREL PARLEMENTO’DA 9 GÜNDEM VAR

Yazan  mavi didim
Oy ver
(0 oy)

YEREL PARLEMENTO’DA 9 GÜNDEM VAR

Didim Belediyesi Aralık ayı birinci oturumu Didim 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 06/12/2017  (Çarşamba)günü saat 14:oo'de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı bulunan gündem dahilinde toplanacak.

 

Başkan Deniz Atabay başkanlığında yapılacak olan oturumda başka öneri olmaz ise 9 madde görüşülecek.

İlk 4 madde 2018 yılı içerisinde yapılacak işçi alımları, geçici işçilerin vizesi ve Memur Sendikası ile yapılacak toplu sözleşmede  görüşmelerin yürütülmesi için yetki verilmesini içeriyor

Buna göre ilk gündem maddesi ; “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 15.11.2017 tarih ve E.782 sayılı “2018 Yılı Geçici İşçi Vizesi “konulu yazısı ikinci gündem maddesi,   “2018 Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması” konulu yazısı, üçüncü maddesi  “ Memur  Sendika ile Toplu görüşme ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi”   konulu yazısı ve de dördüncü maddesi  “ Kadro İhdası “konulu yazısı görüşülecek.

Beşinci madde olarak, Destek Hizmetler Müdürlüğü’ nün “Taşıt Alımı “ konulu yazısının görüşülecek.

Didim’in önemli sorunlarından olan 75.Yıl Sanayi Sitesi Kooperatifine ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı teklifi de 6. Madde olarak görüşülecek.

Hukuk komisyonuna sevk adilmesi beklenen  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “ Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği Taslağı” konulu yazısının görüşülmesinin ardından Karakuyu Mevkii 2079 Ada 7 ve 9 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ve Hüseyin Karaca’nın 30.11.2017 tarih ve 16119 kayıt nolu “Hükümet evi parsellerinin planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında mevcut teşekküle göre düzenlenmesi” konulu dilekçesi 9. Madde olarak görüşülecek.

 

 

 

mavi didim

mavi didim

Mavi Didim Gazetesi İnternet Editörü