Gündüz Murgul

Tüm Yazıları


GÜNÜMÜZ PUTPERESTLERİ

  • 15 Kasım 2018 Perşembe


10 Kasım anması sırasında çarşaflı kışkırtıcılardan birisi, Atatürk’ü kastederek ; “Puta tapıyorsunuz” demiş, Atatürk sevgisi taşıyanları putperestlikle aşağılamaya yeltenmiş.

Putperestlik, geniş anlamıyla fetişizm, ağaçtan/tunçtan yapılmış sanemleri kutsallaştırarak inançları doğrultusunda canlı kabul etmek ve cansız varlığı, varlığının belirleyicisi saymaktır. İlk ve Ortaçağlara özgü bu olgu, çağımızda da biçim ve içerik değiştirerek etkisini sürdürmektedir.
Bu tür putperestliğin görünümü artık ne ağaç oymalarda, ne bakır heykellerdedir. Özü ve yapısal özelliği değişmiştir; insan beyninin içinde vücut bulmuştur.
Günümüz Türkiye’sinde hemen her gün hatta her adımda günümüz putperestlerle karşılaşmak mümkün.
“Bu sabah şeyhim beni uçurdu” diyenler…
Günün siyasi erkine iffetini sunma isterisinde bulunmak istediğini ilan eden türbanlı tanınmışlar…
Cemaatim böyle istiyor diye, yaşamını tepeden tırnağa Ortaçağ yaşam biçimine uyarlayan yüzbinler, milyonlar…
Sıralamakla bitmez.
Bir tarih diliminde bir ulus için unutulamaz başarılara imza atan “bir fâni”ye sarsılmaz sevgiyle bağlananları “puta tapanlar” diye suçlayanların asıl kendileri putperest olmuşlardır. Hem tapındıkları öyle ağaçtan, betondan şekiller değil, basbayağı senin benim gibi kanlı canlı insan oğludur. Tapındıklarını, beyinlerinin merkezine yerleştirenleri uyarmak, değiştirmek mümkün olamamaktadır. Tersine çoğalmakta, ülkenin dört bir bucağını kaplamaktadırlar.
İktidar uğruna yurttaşların aklına değil, yüzyıllar öncesi miras kör inançlarına hitap eden siyasiler bu putperestleşme sürecinin mimari olmuşlardır. Gün gelecek, sebep oldukları bu yıkıntının altında kalacaklardır.